Κατανόηση της Κοινωνικής και Πράσινης Επιχειρηματικότητας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κοινωνική και η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι δύο ξεχωριστές αλλά αλληλένδετες προσεγγίσεις για τις επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στις θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις παράλληλα με την οικονομική βιωσιμότητα. 

Αυτές οι έννοιες έχουν αποκτήσει εξέχουσα θέση τα τελευταία χρόνια ως απάντηση σε πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η ανισότητα και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Θεωρητικό υπόβαθρο και βασικές έννοιες:

  • Κοινωνική αποστολή: Κεντρική εστίαση στην αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου κοινωνικού ζητήματος ή προβλήματος, όπως η φτώχεια, η εκπαίδευση ή η υγειονομική περίθαλψη.
  • Καινοτομία: Ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων, προϊόντων ή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων.
  • Triple Bottom Line: Αξιολόγηση της επιτυχίας όχι μόνο με βάση το κέρδος (οικονομική κατώτατη γραμμή) αλλά και με βάση τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
  • Υβριδικά επιχειρηματικά μοντέλα: Συνδυασμός κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών στοιχείων για την επίτευξη κοινωνικών στόχων.Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Η κοινωνική επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει την αναζήτηση καινοτόμων λύσεων στα κοινωνικά προβλήματα μέσω επιχειρηματικών μέσων. Οι βασικές έννοιες περιλαμβάνουν:
  • Environmental Stewardship: Δέσμευση για μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η ρύπανση και η εξάντληση των πόρων.
  • Κυκλική Οικονομία: Προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης και ανακύκλωσης των πόρων για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης.
  • Προϊόντα/Υπηρεσίες φιλικά προς το περιβάλλον: Ανάπτυξη και εμπορία βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων.
  • Βιώσιμες Εφοδιαστικές Αλυσίδες: Διασφάλιση ότι τα προϊόντα προέρχονται και κατασκευάζονται με ελάχιστη περιβαλλοντική βλάβη.Πράσινη Επιχειρηματικότητα: Η πράσινη επιχειρηματικότητα επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, με στόχο την αντιμετώπιση οικολογικών προκλήσεων μέσω της επιχειρηματικής καινοτομίας. Οι βασικές έννοιες περιλαμβάνουν:

Αλληλεπίδραση οικοσυστήματος:

Η κοινωνική και η πράσινη επιχειρηματικότητα λειτουργούν σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα που περιλαμβάνει ενδιαφερόμενα μέρη όπως κυβερνήσεις, ΜΚΟ, επενδυτές και καταναλωτές. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι ζωτικής σημασίας για την κλιμάκωση του αντίκτυπου αυτών των επιχειρήσεων. Η αλληλεπίδραση του οικοσυστήματος περιλαμβάνει:

 • Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: Συνεργασία μεταξύ κοινωνικών και πράσινων επιχειρηματιών και κυβερνητικών φορέων για υποστήριξη πολιτικής, χρηματοδότηση και υποδομές.
 • Impact Investors: Επένδυση από άτομα, οργανισμούς ή επιχειρηματίες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου που δίνουν προτεραιότητα στον κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο παράλληλα με τις οικονομικές αποδόσεις.
 • Ευαισθητοποίηση Καταναλωτή: Η επίδραση των επιλογών των καταναλωτών στην επιτυχία και την ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων.
 • Συνεργασία ΜΚΟ: Συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις για την ενίσχυση των προσπαθειών και την προσέγγιση των υποεξυπηρετούμενων κοινοτήτων.

Βιωσιμότητα και αντίκτυπος:

Τόσο η κοινωνική όσο και η πράσινη επιχειρηματικότητα στοχεύουν στην επίτευξη βιωσιμότητας, η οποία περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Η μέτρηση του αντίκτυπου είναι μια κρίσιμη πτυχή και μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων μετρήσεων, όπως:

 • Μετρήσεις κοινωνικού αντίκτυπου: Μέτρηση του αριθμού των ζωών που βελτιώθηκαν, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής ή των κοινωνικών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται.
 • Μετρήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Εκτίμηση των μειώσεων στις εκπομπές, τη διατήρηση των πόρων ή τα συνολικά οικολογικά οφέλη.
 • Οικονομική βιωσιμότητα: Διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας για τη συνέχιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προσπαθειών μακροπρόθεσμα.

Εθνικές και διεθνείς προκλήσεις και προοπτικές:

Εθνικές Προκλήσεις:

 • Ρυθμιστικά εμπόδια: Οι κυβερνητικοί κανονισμοί ενδέχεται να εμποδίσουν την ανάπτυξη κοινωνικών και πράσινων επιχειρήσεων.
 • Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια για νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες με έντονη κοινωνική ή περιβαλλοντική εστίαση.
 • Αντίσταση στην αγορά: Υπερνίκηση των προτιμήσεων των καταναλωτών για παραδοσιακά, μη βιώσιμα προϊόντα.
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Ευαισθητοποίηση και προώθηση μιας κουλτούρας βιωσιμότητας και κοινωνικής ευθύνης.

Διεθνείς Προκλήσεις:

 • Παγκόσμια πολυπλοκότητα αλυσίδας εφοδιασμού: Διασφάλιση ηθικών και βιώσιμων πρακτικών σε όλες τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.
 • Climate Change: Συνεργασία στις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
 • Φτώχεια και ανισότητα: Αντιμετώπιση παγκόσμιων ανισοτήτων στον πλούτο και την πρόσβαση σε πόρους.

Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Προοπτικές:

 • Παγκόσμια Διασύνδεση: Αναγνωρίζοντας ότι τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα είναι συχνά αλληλένδετα και απαιτούν παγκόσμιες λύσεις.
 • Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: Ευθυγράμμιση των προσπαθειών με αυτούς τους παγκόσμιους στόχους για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανισότητας, της δράσης για το κλίμα και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης:

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής οντότητας με κοινωνική αποστολή και συνεταιριστική ιδιοκτησιακή δομή. Αυτή η δομή επιτρέπει στα μέλη, συχνά σε εργαζόμενους ή στα ενδιαφερόμενα μέρη, να έχουν λόγο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να μοιράζονται τα κέρδη. Για παράδειγμα, μια ομάδα ατόμων που ενδιαφέρεται για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων μπορεί να δημιουργήσει έναν συνεταιρισμό τροφίμων που διασώζει τα πλεονάζοντα τρόφιμα από τα παντοπωλεία και τα διανέμει σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος. 

Συμπερασματικά, η κοινωνική και η πράσινη επιχειρηματικότητα αντιπροσωπεύουν καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Αυτές οι έννοιες τονίζουν την ανάγκη για βιωσιμότητα, μέτρηση επιπτώσεων και συνεργασία σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα. Για τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην κοινωνική τους αποστολή, τη δομή συνεργασίας και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.