ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ Έως 75.000 ευρώ σε ΚοινΣΕπ της Περιφέρειας Αττικής Το επόμενο Χρονικό Διάστημα αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη «Δράση ενίσχυσης/επιχορήγησης κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΑΛΟ)», που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το επόμενο Χρονικό Διάστημα αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη «Δράση ενίσχυσης/επιχορήγησης κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΑΛΟ)», που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Στόχος της Δράσης θα είναι η υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών υπό σύσταση και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α) και μέσω αυτής στην ενίσχυση της απασχόληση.

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες θα αφορούν ενδεικτικά στους τομείς:

 • κυκλική οικονομία
 • δραστηριότητες υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευση
 • δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 • δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
 • δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες, διασκέδαση και αθλητισμός

Η δράση εναρμονίζεται με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και το Σχέδιο Δράσης αυτής και την Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική οικονομία. Εντάσσεται στον Επιχειρησιακό Άξονα 3 της ΕΣΚΕ «Ένταξη στην αγορά εργασίας, βελτίωση της απασχολησιμότητας και πρόσβαση στην απασχόληση», Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2 «Επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση», Μέτρο 3.2.1 «Πρόσβαση ευάλωτων ομάδων ανέργων σε δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας».

Σε ποιους απευθύνεται

 1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο με πιστοποιητικό εγγραφής σε ισχύ.
 2. Υπό σύσταση επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο, μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ και ενδεικτικά κατανέμεται ως εξής:

 • ποσοστό 70% για υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • ποσοστό 30% για υπό σύσταση επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος για υφιστάμενη θέση απασχόλησης
 2. Μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος για μια νέα θέση απασχόλησης ανέργου εγγεγραμμένου στη ΔΥΠΑ πριν τη δημοσίευση της Πρόσκλησης
 3. Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, κοινή ωφέλεια, προβολή, δικτύωση, κ.α.)

Εφαρμόζεται απλοποιημένο κόστος: Κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση (Flat Rate Financing): Δαπάνες βάσει ποσοστού 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού.

Εύρος Χρηματοδότησης (Δημόσια Δαπάνη)

Από 25.000€ έως 70.000€. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 100% επί των επιλέξιμων υποβαλλόμενων δαπανών.

Η Δράση θα υπαχθεί στο καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, σύμφωνα με το οποίο οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 300.000€ (από 01/01/2024 το ανώτατο όριο των 200.000€ αυξήθηκε σε 300.000€ με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης αναμένεται να ανακοινωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας