ΚοινΣΕπ και απαλλαγή από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ο νέος νόμος για την Κοινωνική Οικονομία προβλέπει στο άρθρο 73 την απαλλαγή από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΚοινΣΕπ και θεωρούμε ότι είναι η απάντηση στο αίτημα μας της από 30/04/2014 επιστολής μας (link) στους αρμόδιους υπουργούς όσο και παρεμβάσεων μας στην δημόσια διαβούλευση και καθώς έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών τηλεφωνημάτων από μέλη ΚοινΣΕπ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παρακάτω επιστολής (22/11/2016) στους αρμόδιους και αναμένοντας την απάντηση τους την οποία και θα αναρτήσουμε άμεσα
Προς Υπουργείο Οικονομίας Αξιότιμε Κύριε Σταθάκη
Προς Υπουργείο Εργασίας Αξιότιμη Κυρία Αντωνοπούλου
 .
Με τον τελευταίο νόμο 4430/2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις στο άρθρο Άρθρο 73 γίνεται αναφορά ως παρακάτω 
 .
Τροποποίηση του Ν. 3986/2011
1.Μετά την περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 (Α’ 152) (link) προστίθεται περίπτωση ε, ως εξής:
«ε) Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, σε πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως».
2.Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Επίσης, εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.»
 .
Κατόπιν των ανωτέρω σας ερωτώ
.
  • Η Απαλλαγή δύναται να έχει αναδρομικό χαρακτήρα; 
  • Η Απαλλαγή θα επισημαίνεται αυτόματα κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης;
  • Ποιες πράξεις πρέπει να κάνει μια ΚοινΣΕπ σε περίπτωση που θέλει να ενταχθεί στην ωφέλεια αυτής της διάταξης;
  • ΚοινΣΕπ που ήδη χρωστούν τέλος επιτηδεύματος προηγούμενης χρήσις μπορούν να τύχουν απαλλαγής και αν ναι μέσω ποίας διαδικασίας;