ΚοινΣΕπ και Εταιρική κοινωνική ευθύνη μια ενδιαφέρουσα πρόταση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση που μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλά επίπεδα και να προσφέρει στην κοινωνία έναν αγωγό της ΕΚΕ και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε ΚοινΣΕπ που εκ του καταστατικού τους προσφέρουν κοινωνικό έργο σε όλες τις μορφές που η σύγχρονη κοινωνία έχει ανάγκη.

Ας δούμε μια σύντομη περιγραφή του τι είναι η Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέροντας μερικές βασικές έννοιες.

Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Ο αντίστοιχος όρος στα αγγλικά είναι Corporate Social Responsibility. Στα αγγλικά επίσης υπάρχουν πολλοί όροι για να περιγράψουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη όπως: Corporate Citizenship, Social Responsibility, Social Responsiveness, Corporate Responsibility, κ.λ.π.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε έξι (6) κατηγορίες ανάλογα με τη φύση της ανάλογης πρωτοβουλίας-προγράμματος: Προώθηση Σκοπού, Μάρκετινγκ Σκοπού, Κοινωνικό Μάρκετινγκ, Εταιρική Φιλανθρωπία, Εταιρικός Εθελοντισμός, Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές. Οι όροι αυτοί (εκτός του κοινωνικού μάρκετινγκ) δεν είναι ακόμα παγιωμένοι στη ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα λόγω της σχετικής νεότητας του επιστημονικού αυτού αντικειμένου και της έλλειψης ζωηρού ενδιαφέροντος από τους Έλληνες ακαδημαϊκούς.

Κατόπιν όλων αυτών καταλαβαίνουμε ότι η ΕΚΕ και οι ΚοινΣΕπ είναι 2 μέρη που μπορούν να αποτελέσουν ένα σύνολο συνεργαζομένων πλευρών προς κοινό όφελος τόσο από τις επιχειρήσεις που θα μπορούν να κατευθύνουν τις δράσεις τους στην κοινωνία βλέποντας μέσα από τα μάτια των ΚοινΣΕπ τους στόχους και τις πρακτικές εκείνες που πραγματικά θα δώσουν νόημα στην κοινωνική τους ευθύνη, όσο και από την πλευρά των ΚοινΣΕπ όπου θα μπορέσουν μέσα από μια τέτοια δράση να βρουν χρηματοδότηση για τους σκοπούς τους και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Το μόνο που απομένει είναι η εύρεση των επιχειρήσεων εκείνων που θα αναπτύξουν την δράση τους μέσω αυτού του σχήματος. Για αυτό σας καλούμε εφόσον έχετε μια καλή ιδέα να μας πλησιάσετε και να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια πρόταση για διερεύνηση μιας τέτοιας πιθανής δράσης.