Επιχορήγηση έως 60.000 ευρώ και για ΚοινΣΕπ 2ος κύκλος Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σύντομα θα ανακοινωθεί ο δεύτερος κύκλος από το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που θα δίνει σε άνεργους τα οικονομικά εφόδια για την ίδρυση της δικής τους επιχείρησης.

Αν σας ενδιαφέρει επιπλέον ενημέρωση και συνεργασία στην υποβολή αιτήματος σας προς ένταξη στο πρόγραμμα αυτό στείλτε το μήνυμα σας από την φόρμα στο τέλος του κειμένου

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Η ενίσχυση θα αφορά:

 • Τον μηχανολογικό εξοπλισμό (Η/Υ, Software, μηχανήματα, κ.α)
 • Το λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή τηλεφωνία)
 • Τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, κ.α.)
 • Τις δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • Τον γενικό εξοπλισμό (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
 • Τις παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ
 • Αμοιβές τρίτων

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

 • Να γίνει έναρξη στη ΔΟΥ
 • Δυνατότητα υποβολής μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.
 • Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

[bestwebsoft_contact_form]