Δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην παροχή υπηρεσιών υγείας Στελέχωση και Λειτουργία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στοχεύει να παρέχει υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγείας σε υποεξυπηρετούμενες κοινότητες της περιοχής. Το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και της συνεργασίας και πιστεύουμε ότι συνεργαζόμενοι, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις κοινότητές . Οι υπηρεσίες θα στελεχώνονται από έμπειρους επαγγελματίες υγείας και θα χρησιμοποιούμε τις τελευταίες τεχνολογίες για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Περιγραφή εταιρείας: Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση θα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που θα ανήκει και θα λειτουργεί από τα μέλη . Στόχος είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας σε υποεξυπηρετούμενες κοινότητες στην τοπική περιοχή και πιστεύουμε ότι συνεργαζόμενοι μπορούμε να κάνουμε πραγματική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Η επιχείρησή θα είναι δομημένη ως συνεταιρισμός, πράγμα που σημαίνει ότι τα μέλη θα έχουν ισότιμο λόγο για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, και τα τυχόν κέρδη θα επανεπενδύονται στον οργανισμό για τη βελτίωση των υπηρεσιών.

Υπηρεσίες: Θα παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, της οδοντιατρικής περίθαλψης, των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως η φυσιοθεραπεία και η εργοθεραπεία. Οι υπηρεσίες θα είναι προσιτές και προσβάσιμες σε όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή προέλευσης. Θα παρέχουμε επίσης προγράμματα εκπαίδευσης και προβολής για την προώθηση της υγιεινής ζωής και της προληπτικής φροντίδας.

Στελέχωση: Οι υπηρεσίες υγείας θα στελεχώνονται από έμπειρους επαγγελματίες υγείας που συμμερίζονται τη δέσμευσή για κοινωνική ευθύνη και συνεργασία. Θα απασχολήσουμε ένα μείγμα προσωπικού πλήρους και μερικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, νοσοκόμων, οδοντιάτρων, επαγγελματιών ψυχικής υγείας και προσωπικού υποστήριξης. Θα επιδιώξουμε επίσης να συνεργαστούμε με εθελοντές και ασκούμενους για να παρέχουμε ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης για την επόμενη γενιά επαγγελματιών υγείας.

Προώθηση: Θα προωθήσουμε τις υπηρεσίες μέσω ενός συνδυασμού παραδοσιακών και ψηφιακών καναλιών μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της τοπικής έντυπης και ραδιοφωνικής διαφήμισης και προγραμμάτων προβολής της κοινότητας. Θα συνεργαστούμε επίσης με τοπικά σχολεία, κοινοτικά κέντρα και άλλους οργανισμούς για να ευαισθητοποιήσουμε τις υπηρεσίες και να προωθήσουμε την υγιεινή ζωή και την προληπτική φροντίδα.

Οικονομικά: Η επιχείρησή στον κοινωνικό συνεταιρισμό θα χρηματοδοτηθεί μέσω ενός συνδυασμού επιχορηγήσεων, δωρεών και εσόδων από τις υπηρεσίες υγείας . Τυχόν κέρδη που αποκομίζουμε θα επανεπενδυθούν στον οργανισμό για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και να επεκτείνουμε την εμβέλειά. Θα επιδιώξουμε επίσης να συνεργαστούμε με τοπικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και ασφαλιστές για να παρέχουμε πρόσθετη χρηματοδότηση και υποστήριξη.

Συμπέρασμα: Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση έχει δεσμευτεί να παρέχει υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγείας σε υποεξυπηρετούμενες κοινότητες της περιοχής. Πιστεύουμε ότι δουλεύοντας μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις κοινότητές και να βελτιώσουμε την υγεία και την ευημερία όσων το χρειάζονται περισσότερο. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τα μέλη, το προσωπικό και τους συνεργάτες  για να πετύχουμε τους στόχους και να κάνουμε μια πραγματική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων.