Πλήρες επενδυτικό πλάνο για την δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ στην εξόρυξη  Σμύριδας Νάξου την μεταποίηση και την δημιουργία καναλιών πώλησης της δημιουργώντας θέσεις εργασίας για άνεργους του νησιού


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης για την εξόρυξη της σμύριδας Νάξου, την επεξεργασία της και τη δημιουργία καναλιών πώλησης για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για ανέργους στο νησί είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια.

Αυτό το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό και επενδυτικό σχέδιο περιγράφει τις βασικές πτυχές του προτεινόμενου εγχειρήματός σας.

1. Περίληψη:

 • Επωνυμία επιχείρησης: Naxos Emery Cooperative Ltd.
 • Τοποθεσία: Νάξος, Ελλάδα
 • Δήλωση αποστολής: Να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της σμύριδας Νάξου για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργώντας βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης και προάγοντας την ευημερία της κοινότητας.

2. Περιγραφή επιχείρησης:

 • Επισκόπηση βιομηχανίας: Η βιομηχανία σμύριδας περιλαμβάνει την εξόρυξη λειαντικών ορυκτών όπως η σμύριδα και την επεξεργασία τους σε πολύτιμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων λειαντικών, στίλβωσης και δομικών υλικών.
 • Ευκαιρία αγοράς: Η Νάξος είναι γνωστή για τα υψηλής ποιότητας κοιτάσματα σμύριδας, γεγονός που την καθιστά στρατηγική τοποθεσία για εξόρυξη και επεξεργασία σμύριδας.
 • Συνεταιριστική Δομή: Θα υιοθετηθεί μια κοινωνική συνεταιριστική δομή, η οποία θα διασφαλίζει ίση ιδιοκτησία και εξουσία λήψης αποφάσεων μεταξύ των μελών.

3. Στόχοι:

 • Κοινωνικός αντίκτυπος: Δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης για τουλάχιστον 50 ανέργους από τη Νάξο εντός του πρώτου έτους.
 • Οικονομική Βιωσιμότητα: Επίτευξη κερδοφορίας εντός τριών ετών λειτουργίας.
 • Ποιοτικά Προϊόντα: Παράγετε και εμπορεύστε προϊόντα σμύριδας υψηλής ποιότητας.

4. Ανάλυση αγοράς:

 • Αγορά-στόχος: Κατασκευαστικές, μεταποιητικές και λειαντικές βιομηχανίες παγκοσμίως.
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού: Προσδιορίστε τους υπάρχοντες προμηθευτές σμύριδας και αξιολογήστε τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους.

5. Επιχειρηματικό μοντέλο:

 • Εκχύλιση σμύριδας: Διασφαλίστε τα δικαιώματα εξόρυξης και καθιερώστε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη διαδικασία εξόρυξης σμύριδας.
 • Επεξεργασία: Δημιουργήστε μια μονάδα επεξεργασίας για τη διύλιση της σμύριδας σε διάφορα προϊόντα.
 • Κανάλια πωλήσεων: Αναπτύξτε εγχώρια και διεθνή κανάλια πωλήσεων μέσω συνεργασιών B2B και διαδικτυακών πλατφορμών πωλήσεων.

6. Λειτουργίες:

 • Εξόρυξη: Χρησιμοποιήστε υπεύθυνες πρακτικές εξόρυξης με έμφαση στη διατήρηση του περιβάλλοντος.
 • Επεξεργασία: Εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνικών επεξεργασίας για την παραγωγή προϊόντων σμύριδας με υψηλή ζήτηση στην αγορά.
 • Ποιοτικός έλεγχος: Διατηρήστε αυστηρά μέτρα ποιοτικού ελέγχου για την τήρηση των διεθνών προτύπων.

7. Μάρκετινγκ και πωλήσεις:

 • Branding: Δημιουργήστε μια ισχυρή ταυτότητα επωνυμίας που αναδεικνύει την κοινωνική αποστολή του συνεταιρισμού.
 • Στρατηγική μάρκετινγκ: Εφαρμόστε ψηφιακό μάρκετινγκ, παρακολουθήστε εμπορικές εκθέσεις και συμμετάσχετε σε συνεργασίες.
 • Στρατηγική Πωλήσεων: Δημιουργήστε σχέσεις με χονδρεμπόρους και διανομείς παγκοσμίως.

8. Οικονομικές Προβολές:

 • Κόστος εκκίνησης: Λεπτομερής κατάλογος δαπανών για εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, άδειες και προσωπικό.
 • Πρόβλεψη εσόδων: Προβλεπόμενα έσοδα από πωλήσεις με βάση την έρευνα αγοράς και τις εκτιμήσεις ανάπτυξης.
 • Ανάλυση ταμειακών ροών: Μηνιαίες προβλέψεις ταμειακών ροών για τα πρώτα τρία χρόνια.

9. Κοινωνικός αντίκτυπος:

 • Απασχόληση: Παροχή ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης σε τοπικούς ανέργους.
 • Κοινοτική Δέσμευση: Αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεργασιών.

10. Εκτίμηση κινδύνου:

 • Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μετριάστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω υπεύθυνων πρακτικών εξόρυξης και επεξεργασίας.
 • Διακυμάνσεις της αγοράς: Διαφοροποιήστε τις προσφορές προϊόντων για να μειώσετε την εξάρτηση από μια ενιαία αγορά.
 • Κανονιστική συμμόρφωση: Μείνετε ενημερωμένοι με τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς.

11. Απαιτήσεις χρηματοδότησης:

 • Αρχική επένδυση: Υπολογίστε το κεφάλαιο που απαιτείται για το κόστος εκκίνησης.
 • Πηγές χρηματοδότησης: Αναζητήστε επιχορηγήσεις, δάνεια και επενδύσεις από κυβερνητικούς φορείς, ΜΚΟ και επενδυτές με αντίκτυπο.

12. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

 • Περιγράψτε ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την εξασφάλιση αδειών, τη δημιουργία εργασιών και την έναρξη της παραγωγής.

13. Διακυβέρνηση και λήψη αποφάσεων:

 • Καθορίστε τη δομή διακυβέρνησης και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του συνεταιρισμού.

14. Παρακολούθηση και αξιολόγηση:

 • Καθορίστε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) για τη μέτρηση της προόδου προς τους κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους.

15. Συμπέρασμα:

 • Συνοψίστε τον πιθανό αντίκτυπο της Naxos Emery Cooperative Ltd. και τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει στην κοινότητα της Νάξου.

Αυτό το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό και επενδυτικό σχέδιο χρησιμεύει ως οδικός χάρτης για τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης αφιερωμένης στην εξόρυξη και επεξεργασία σμύριδας, με επίκεντρο τον κοινωνικό αντίκτυπο, τη βιωσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα. Προσαρμόστε και βελτιώστε αυτό το σχέδιο όπως απαιτείται για να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση, να κερδίσετε υποστήριξη από τους ενδιαφερόμενους και να καθοδηγήσετε την επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήματος.