Ενημέρωση Υπουργού Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα σχετικά με την Στήριξη των ΚοινΣΕπ λόγω COVID-19


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Θεωρήσαμε σκόπιμο να στείλουμε την παρακάτω επιστολή σχετικά με το θέμα της μη στήριξης των ΚοινΣΕπ σχετικά με το πρόβλημα που έχει επιφέρει στην οικονομική δραστηριότητα η πανδημία του COVID-19 στον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα

Η Χώρα μας βιώνει δυσμενή οικονομική συγκυρία. Δυστυχώς από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί λείπουν αναφορές για στήριξη στους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως γίνονται συγκεκριμένες αναφορές σε άλλες μορφές επιχειρηματικών σχημάτων μέσα από διάφορες ανακοινώσεις όπως εν προκειμένω η ΠΝΠ 39162/2020, που αφορά αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω COVID-19, με ποσό 800 €

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 2 της ανωτέρω ΠΝΠ γίνεται αναφορά: Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους,

Αρκετοί φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχουν υποχρεωθεί να αναστείλουν τις δράσεις και την λειτουργία τους βάση του κυρίου τους ΚΑΔ η άλλων δευτερευόντων ΚΑΔ βάση της ανωτέρω ΠΝΠ αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη για την στήριξη τους ως οι ανωτέρω άλλες νομικές μορφές.

Θα μπορούσε να ελεγχθεί, πέρα των στοιχείων της ΑΑΔΕ και από τα αναλυτικά στοιχεία που διατηρεί το Ειδικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Υπουργείο Εργασίας ώστε να διακριβώσετε ότι οι επιχειρήσεις αυτές ήταν σε λειτουργία κατά την ημέρα που υποχρεώθηκαν βάση της ανωτέρω ΠΝΠ να αναστείλουν την λειτουργία τους.

Παρακαλούμε θερμά για την προσοχή σας στο σοβαρό αυτό θέμα και ευελπιστούμε στην συμπαράσταση του κράτους καθώς και αυτοί οι φορείς επιτελούν έργο και προσβλέπουν σε καλύτερες μέρες και στην στήριξη της Οικονομίας για την επανεκκίνηση της

Με εκτίμηση
Άγγελος Φίσκιλης
Διαχειριστής ενημερωτικής σελίδας KoinSEp.Org

Προεδρεύων Διοικούσας Επιτροπής
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη
Πανελλαδικό Επίσημο Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας ΑΓεΜΚΟ 132303011
Μενάνδρου 54 Αθήνα

Tel.: 2114118666 – Fax.: 2170004567
Mob.: 6931025400 – Mob.: 6956695666
url.: KoinSEp.Org – e-mail.: info@koinsep.org