Κοινωνική Ευθύνη Κοινωνικός Απολογισμός και Κοινωνικός Έλεγχος Επιχειρήσεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


book_ntoulia_theodora
Προδημοσίευση από το βιβλίο της συγγραφέως Θεοδώρας Ντούλια

Εισαγωγή (αγοράστε το βιβλίο από εδώ)

Τα τελευτά χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός και υιοθετούνται από τον επιχειρηματικό κόσμο πρακτικές εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.), του Κοινωνικού Ελέγχου (Social Report) και του Κοινωνικού Απολογισμού (Social Audit) των επιχειρήσεων. Μάλιστα τον Οκτώβρη του 2006, πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ τριήμερο Διεθνές Συνέδριο για την επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Αειοφορία (Global Reporting Initiative – G.R.I.), στο οποίο συμμετείχαν 1150 σύνεδροι από 65 χώρες και στο οποίο συζητήθηκαν τα ανωτέρω ζητήματα, αποφασίστηκαν οι κατευθύνσεις και διατέθηκαν εργαλεία για τη διασφάλιση από τις επιχειρήσεις ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (επιχειρηματίες, εργαζόμενους, καταναλωτές, τοπικές κοινωνίες)

Τα ανωτέρω ζητήματα συνδέονται άρρηκτα και με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες, θα ήταν καλό – όπως και οι άλλες επιχειρήσεις της συμβατικής οικονομίας της Αγοράς – λόγω του κοινωνικού τους χαρακτήρα, να παρουσιάζουν πρακτικές, δράσεις και προγράμματα που εντάσσονται σε στρατηγικές Ε.Κ.Ε. και να προβαίνουν σε κοινωνικό απολογισμό και κοινωνικό έλεγχο.

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), ορίζεται η εφαρμοζόμενη από επιχειρήσεις πολιτική, η οποία αφορά δράσεις, ενέργειες και προγράμματα κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα (Εξωτερική Ε.Κ.Ε.), καθώς και σε δράσεις, οι οποίες αφορούν την ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, την εξασφάλιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, το σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (Εσωτερική Ε.Κ.Ε.)

Στόχος

Στόχος των επιχειρήσεων μέσω της Ε.Κ.Ε. είναι η «ηθική» στρατηγική και πολιτική τους, οι οποίες έχουν κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς και αντίκτυπο στις εργασιακές σχέσεις.

Τέτοιες πολιτικές και δράσεις μπορεί να είναι:

  • Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης
  • Η προστασία του περιβάλλοντος
  • Η προστασία του πολιτισμού, της κοινωνικής συνοχής και ιδιαίτερα αποκλεισμένων και μη προνομιούχων ομάδων προς όφελος της κοινωνίας
  • Η υγιεινή, ασφάλεια και καλές συνθήκες εργασίας
  • Ο δημοκρατικός έλεγχος
  • Η προώθηση των ίσων ευκαιριών κ.τλ.

Οι παραπάνω δράσεις και πολιτικές ονομάζονται «ανερχόμενα ζητήματα», διότι όλο και περισσότερο απασχολούν τις επιχειρήσεις.

Επωφελούμενοι

Οι πολιτικές και δράσεις της Ε.Κ.Ε. είναι προς όφελος:

Των ίδιων των επιχειρήσεων που τις αναπτύσσουν, διότι δημιουργούν καλό όνομα για την επιχείρηση στο αγοραστικό κοινό και προσελκύουν πελατεία

Των εργαζόμενων, διότι συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας και της ασφάλεια τους, ευνοούν την ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους εργοδότες, και έτσι έμμεσα ωφελούνται, εκτός των εργαζομένων, και οι επιχειρήσεις

Της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και αποκλεισμένων ομάδων, διότι οι αναπτυσσόμενες δράσεις και πολιτικές στοχεύουν στην προστασία αυτών

Δραστηριότητες Ε.Κ.Ε.

Συνοπτικά, οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις για να επιδεικνύουν Κοινωνική Ευθύνη, αποτυπώνονται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα ….

(αγοράστε το βιβλίο από εδώ