Κοινωνικη Επιχειρηματικοτητα & Απασχοληση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κοινωνική επιχειρηματική δραστηριότητα προωθείται σήμερα στη χώρα μας με βασικό στόχο τη δημιουργία μιας πραγματικά επιχειρηματικής κοινωνικής κουλτούρας με βάση το συνδυασμό της οικονομικής με την κοινωνική ανάπτυξη, με σκοπό τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας

Αυτό τόνισε o Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου στην εισήγησή του με θέμα Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση στο συνέδριο «Περιφερειακή Ανάπτυξη & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» που διοργάνωσαν το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης στο ΕΒΕΑ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Όπως σημείωσε στην εισήγησή του ο κ. Κεγκέρογλου, Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός διαφορετικού μοντέλου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που να αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Περιφερειών μας με στόχο την απασχόληση και την τοπική ανάπτυξη καθώς και την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Η μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή εμπειρία, δείχνει ότι από την κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει ενισχυθεί σημαντικά ο παραγωγικός ρόλος (παραγωγή κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών) και έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Με το νόμο 4019/2011, η Ελλάδα έκανε το πρώτο βήμα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα με βάση την Κοινοτική πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό δίδεται η δυνατότητα για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχείρησεων (Κοιν.Σ.Επ.), οι οποίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Α. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης που αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού:

Β. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας που αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού όπως: ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρίες και άτομα με χρόνιες παθήσεις

Γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού που αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, τοπικά προϊόντα, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων

Στρατηγικός στόχος της πολιτικής είναι η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα να συνεισφέρει στη διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή.

Στην εποχή μας, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, αναδεικνύεται ως το πλέον κατάλληλο αναπτυξιακό μοντέλο, γιατί αμβλύνει τις περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες, προστατεύει την τοπική πολιτιστική ταυτότητα προγραμματίζεται, διοικείται και διαχειρίζεται από τους ίδιους τους φορείς και τα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αυτή. Σε αυτό το σημείο κρίσιμος θεωρείται ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν, οι τοπικές αρχές, Περιφέρειες και Δήμοι για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ευημερία του τοπικού πληθυσμού.

Το όραμα για τη νέα Ελλάδα, είναι το πώς θα βγούμε όλοι μαζί από το τέλμα της κρίσης, σε μια νέα πορεία οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για όλη την κοινωνία για όλους τους πολίτες της χώρας μας

http://www.crete2day.gr