Αναλυτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο για έναν Κοινωνικό Συνεταιρισμό στις Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης Ατόμων με Αναπηρία σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και υποστηρικτικά για άτομα με ψυχικές και άλλες αναπηρίες, προωθώντας την ένταξή τους στην κοινωνία και την οικονομία μέσω …


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δήλωση αποστολής: Η αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και υποστηρικτικά για άτομα με ψυχικές και άλλες αναπηρίες, προωθώντας την ένταξή τους στην κοινωνία και την οικονομία μέσω ενός κέντρου κοινωνικοποίησης.

 Στοχεύουμε στη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που ενδυναμώνει τα άτομα να ζήσουν ικανοποιητικές ζωές, να συνεισφέρουν στην κοινότητα και να οικοδομήσουν την αίσθηση ότι ανήκουν.

Στόχοι:

 1. Παρέχετε έναν ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς χώρο για τα άτομα με αναπηρία να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν και να συμμετάσχουν σε σημαντικές δραστηριότητες.
 2. Διευκόλυνση προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και κατάρτισης προσαρμοσμένων στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.
 3. Προώθηση της κοινοτικής ένταξης συνεργαζόμενοι με τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τα μέλη του κέντρου.
 4. Αναπτύξτε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει δραστηριότητες που παράγουν έσοδα με κοινωνικό αντίκτυπο.

Ανάλυση αγοράς:

Αγορά-στόχος: Η κύρια αγορά-στόχος μας περιλαμβάνει άτομα με νοητικές και άλλες αναπηρίες, ηλικίας 18 ετών και άνω, που αναζητούν κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ευκαιρίες απασχόλησης. Οι δευτερογενείς αγορές περιλαμβάνουν τοπικές επιχειρήσεις, κυβερνητικούς φορείς και κοινοτικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες χωρίς αποκλεισμούς.

Τάσεις του κλάδου: Η αυξανόμενη έμφαση στην κοινωνική ευθύνη, τη συμπερίληψη και την ποικιλομορφία έχει οδηγήσει σε αυξημένη ευαισθητοποίηση και ζήτηση για υπηρεσίες που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία. Οι κυβερνητικές πολιτικές που προωθούν τη συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο συμβάλλουν περαιτέρω στη βιωσιμότητα της κοινωνικής συνεταιριστικής μας επιχείρησης.

Ανάλυση SWOT:

 • Δυνατά σημεία: Έμπειρη και αφοσιωμένη ομάδα, στρατηγική τοποθεσία, ισχυρή υποστήριξη της κοινότητας.
 • Αδυναμίες: Αρχικές απαιτήσεις χρηματοδότησης, πιθανό στίγμα γύρω από τις αναπηρίες.
 • Ευκαιρίες: Αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς, πιθανές συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις.
 • Απειλές: Οικονομική ύφεση που επηρεάζει τη συγκέντρωση κεφαλαίων, ανταγωνισμός από άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις.

Επιχειρηματικό μοντέλο:

Ροές εσόδων:

 1. Συνδρομές μέλους: Προσφορά διαφορετικών επιπέδων μελών με πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες και δραστηριότητες.
 2. Προγράμματα κατάρτισης: Χρέωση τελών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις εκπαιδευτικές συνεδρίες, που ενδεχομένως επιδοτούνται από επιχορηγήσεις.
 3. Συνεργασίες: Συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις για ευκαιρίες απασχόλησης και λήψη ποσοστού μισθού.

Ανάλυση εξόδων:

 1. Κόστος Εγκαταστάσεων: Ενοίκιο, κοινόχρηστα, συντήρηση.
 2. Στελέχωση: Μισθοί για συντονιστές, εκπαιδευτές και προσωπικό υποστήριξης.
 3. Ανάπτυξη Προγράμματος: Υλικά για δραστηριότητες, εκπαιδευτικοί πόροι.
 4. Μάρκετινγκ: Εκστρατείες προβολής, διαφημιστικό υλικό.
 5. Διάφορα: Ασφάλειες, άδειες και άλλα λειτουργικά έξοδα.

Απαιτήσεις χρηματοδότησης:

Αρχική επένδυση:

 • Εγκατάσταση: 200.000 €
 • Λειτουργικά έξοδα για τους πρώτους έξι μήνες: 150.000 €

Πηγές χρηματοδότησης:

 1. Επιχορηγήσεις και Δωρεές: Υποβάλετε αίτηση για επιχορηγήσεις από κυβερνητικούς φορείς, ιδιωτικά ιδρύματα και μεμονωμένους δωρητές.
 2. Εταιρικές Χορηγίες: Αναζητήστε συνεργασίες με επιχειρήσεις που υποστηρίζουν κοινωνικές πρωτοβουλίες.
 3. Κοινοτική συγκέντρωση χρημάτων: Οργανώστε εκδηλώσεις, εκστρατείες crowdfunding και εμπλέξτε την τοπική κοινότητα σε προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Σχέδιο Λειτουργίας:

Ρύθμιση εγκατάστασης:

 • Εξασφαλίστε μια κατάλληλη τοποθεσία προσβάσιμη στους συμμετέχοντες και την κοινότητα.
 • Σχεδιάστε έναν χώρο χωρίς αποκλεισμούς με τις απαραίτητες ανέσεις, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα πρότυπα προσβασιμότητας.
 • Αποκτήστε εξοπλισμό και υλικά για διάφορες δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ανάπτυξη Προγράμματος:

 • Συνεργαστείτε με ειδικούς για να σχεδιάσετε προσαρμοσμένα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.
 • Δημιουργήστε συνεργασίες με τοπικούς εκπαιδευτές, εκπαιδευτές και θεραπευτές.
 • Δημιουργήστε ένα ποικίλο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, μαθημάτων και εργαστηρίων.

Στελέχωση:

 • Προσλάβετε έμπειρους συντονιστές, εκπαιδευτές και προσωπικό υποστήριξης με πάθος για πρωτοβουλίες χωρίς αποκλεισμούς.
 • Παρέχετε συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό σχετικά με την εργασία με άτομα με αναπηρία.

Μάρκετινγκ και προβολή:

 • Αναπτύξτε μια στρατηγική μάρκετινγκ δίνοντας έμφαση στη θετική επίδραση του κέντρου κοινωνικοποίησης.
 • Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον τοπικό τύπο και τις εκδηλώσεις της κοινότητας για να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση.
 • Συνεργαστείτε με τοπικές οργανώσεις αναπηρίας για προσπάθειες προσέγγισης.

Ελεγχος και αξιολόγηση:

 • Καθορίστε μετρήσεις απόδοσης για να μετρήσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο και την επιτυχία του κέντρου.
 • Συγκεντρώστε σχόλια από τους συμμετέχοντες μέσω τακτικών ερευνών.
 • Προσαρμόστε προγράμματα και υπηρεσίες με βάση τη συνεχή αξιολόγηση.

Χρονοδιάγραμμα:

 1. Μήνες 1-3: Ρύθμιση εγκαταστάσεων, πρόσληψη προσωπικού, ανάπτυξη προγράμματος.
 2. Μήνες 4-6: Μάρκετινγκ και προβολή, εγγραφή μελών, πιλοτικά προγράμματα.
 3. Μήνες 7-12: Λειτουργίες πλήρους κλίμακας, επέκταση υπηρεσιών, συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις.

Συμπέρασμα: Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο σκιαγραφεί το όραμα, την αποστολή και το λειτουργικό πλαίσιο για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση αφιερωμένη στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρία. Συνδυάζοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο με ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μια ζωντανή και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητα που προωθεί την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και την οικονομία.