Κοινό υπόμνημα 57 Αναπτυξιακών Συμπράξεων για τα έργα ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Συνάντηση εργασίας, οργανώθηκε μετά από πρόσκληση του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Εμπορίου, εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΤΟΠΣΑ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΚΟΙΤΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», στο πλαίσιο της Δράσης 320-5 «Δίκτυο συνεργασίας και κοινωνικού διαλόγου με άλλες Α.Σ. και συναφείς τοπικές πρωτοβουλίες». Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν Α.Σ. που υλοποιούν έργα ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ και που απευθύνονται σε ανέργους και άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,

Αποτέλεσμα της Συνάντησης υπήρξε κοινό Υπόμνημα των Αναπτυξιακών Συμπράξεων το οποίο απεστάλη στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία), στο οποίο παρατίθενται μείζονα θέματα που εγείρονται και προβληματίζουν όλους τους συμπράττοντες φορείς.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Εμπορίου: 

Ομόφωνο αίτημα των 57 Αναπτυξιακών Συμπράξεων που καταθέτουν το υπόμνημα, αποτελεί η παράταση υλοποίησης του αντικειμένου, για τη βέλτιστη υλοποίηση των έργων. Συγκεκριμένα η τετράμηνη παράταση του φυσικού (έως 31/10/2015) και η τρίμηνη (έως 31/12/2015) του οικονομικού, αντίστοιχα.

Επίσης, κύριο θέμα συζήτησης ήταν η άμεση σύγκλιση, εκ μέρους της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Τεχνικής Συνάντησης, προκειμένου να συζητηθούν και να εξευρεθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις για τη βέλτιστη υλοποίηση και επίτευξη του στόχου των έργων. Η παραπάνω συνδέεται άμεσα και κατά απόλυτο αριθμό με την τοποθέτηση ωφελουμένων σε θέσεις απασχόλησης ή την άσκηση επιχειρηματικότητας.

Κοινή διαπίστωση υπήρξε, ότι, με τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας και της αγοράς εργασίας στη χώρα, η επίτευξη του στόχου απασχόλησης των έργων, δηλαδή η επαγγελματική αποκατάσταση χιλιάδων ωφελουμένων ανέργων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθίσταται σχεδόν αδύνατη λόγω της σημαντικότατης αδυναμίας των επιχειρήσεων να προσλάβουν αριθμό ανέργων, της απροθυμίας δημιουργίας νέων επιχειρήσεων από τους ωφελούμενους κυρίως, εξαιτίας των δυσμενών υποχρεώσεων που δημιουργούνται, καθώς και της έλλειψης ικανοποιητικού πλαισίου ενίσχυσης έναρξης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η όποια προσπάθεια δημιουργίας ειδικού κινήτρου για τον επιχειρηματία, πέφτει στο κενό. Επιπλέον, η συνάφεια της προσφερόμενης θέσης εργασίας με το αντικείμενο κατάρτισης που παρακολούθησε ο κάθε ωφελούμενος, στην παρούσα φάση, θεωρήθηκε από όλους ανέφικτος στόχος. Επιπλέον, η πρόθεση για ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ αλλά και νέων γενικά επιχειρήσεων, όπως αυτές εκφράστηκαν από τους ωφελούμενους, ιδιαίτερα αξιόλογες και αρκετές από αυτές καινοτόμες, είναι πρακτικά αδύνατο να υλοποιηθούν εξαιτίας της αδυναμίας εύρεσης πόρων.

Για τους παραπάνω λόγους, οι εκπρόσωποι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων συμφώνησαν ότι απαιτείται: α) αναπροσαρμογή της σχετικής πρόσκλησης του ΟΑΕΔ προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης των επιχειρήσεων για την απορρόφηση ωφελουμένων προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ – ΤΟΠΕΚΟ, β) άρση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των θέσεων εργασίας, καθώς δεν εξυπηρετούν υπο οποιοδήποτε πρίσμα την προώθηση ανέργων συμπολιτών μας και γ) επίτευξη της δυνατότητας χρηματοδότησης για τη δημιουργία επιχειρήσεων ή ΚΟΙΝΣΕΠ.

Για όλα τα παραπάνω, ζητείται η άμεση παρέμβαση των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να υιοθετηθούν οι προτάσεις των Αναπτυξιακών Συμπράξεων που υλοποιούν έργα ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ, καθώς και η άμεση σύγκλιση Τεχνικής Συνάντησης στην ΕΔΑ-ΠΚΜ, θεωρώντας ότι κοινός σκοπός όλων αποτελεί η επίτευξη των στόχων των συγκεκριμένων έργων.