Λέμε ΟΧΙ στην εκμετάλλευση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από τα πολιτικά κόμματα!


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ναι, είναι σημαντικό να αποτραπεί η εκμετάλλευση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας από τα πολιτικά κόμματα. Οι οργανώσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας συχνά ιδρύονται σε αρχές κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, δημοκρατικής συμμετοχής και ενδυνάμωσης της κοινότητας.

Όταν τα πολιτικά κόμματα χρησιμοποιούν τις οργανώσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως μέσο για να προωθήσουν τις δικές τους πολιτικές ατζέντες ή να κερδίσουν υποστήριξη, μπορεί να υπονομεύσει την ακεραιότητα και την αυτονομία του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Επιπλέον, η πολιτική παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα των οργανώσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας να επιδιώκουν τους δικούς τους στόχους και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μελών και των κοινοτήτων τους.

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι οργανώσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας παραμένουν ανεξάρτητες και δεν υπόκεινται σε αδικαιολόγητη επιρροή από οποιοδήποτε συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα ή ομάδα.

Για να αποφευχθεί η εκμετάλλευση των οργανώσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας από τα πολιτικά κόμματα, είναι σημαντικό να θεσπιστούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμοί που διασφαλίζουν την αυτονομία και την ακεραιότητα του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα όπως διαφανείς απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, κατευθυντήριες γραμμές για σύγκρουση συμφερόντων και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική δραστηριότητα από οργανώσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Είναι ιδιαίτερα λυπηρό Αριστερά Κόμματα να έχουν οικειοποιηθεί το κίνημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και άτομα που προέρχονται από τον Στενό Κομματικό Πυρήνα αυτών των Πολιτικών Δυνάμεων να έχουν θέσεις πρωτοκαθεδρίας στην Κοινωνική Οικονομία και να την θεωρούν σαν μέσο Κομματικής Ανέλιξης και Πολιτικής Εκμετάλλευσης όταν το Κόμμα αυτό δεν έκανε απολύτως τίποτα για την Κοινωνική Οικονομία όσα χρόνια ήταν στην Κυβέρνηση.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή και η ηγεσία της βάσης στους οργανισμούς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για να διασφαλιστεί ότι παραμένουν υπόλογοι στα μέλη και τις κοινότητές τους και όχι έρμαια στις κομματικές ορέξεις και εκμεταλλεύσεις από κάθε απόχρωσης κομματικό μηχανισμό.