Μηνυμα προς υπουργο


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σας κοινοποιούμε επιστολή από αποστείλαμε στον υπουργό εργασίας και αρμοδίους φορείς για πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε κατά την διαδικασία ίδρυσης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα.

Δυτική Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2012

Κύριε Υπουργέ

Στα πλαίσια του νόμου 4019/2011 περί της κοινωνικής οικονομίας δημιουργήσαμε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα με αριθμό μητρώου Δ00089.

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό ίδρυσης μας το αντικείμενο της δραστηριότητας μας είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής η περιφερειακής ανάπτυξης, η πραγμάτωση μη κερδοσκοπικών σκοπών μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας για την ικανοποίηση συλλογικών και κοινωνικών αναγκών.

Τα μέλη που την απαρτίζουν είναι στην πλειοψηφία τους άνεργα προερχόμενα από ευπαθείς ομάδες όπως μακροχρόνια άνεργοι και άνω των 50 ετών. Δεν έχουμε κανένα πόρο η χρηματοδότηση και όλες οι προσπάθειες χρηματοδοτούνται από το ελάχιστο εισόδημα που έχουν κάποιοι από εμάς.

Κάθε επιπλέον κόστος που απαιτείται χωρίς να αναφέρεται ρητά στον Νέο και Ειδικότερο Νόμο 4019/2011 και δεν προβλέπεται δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία του και στην έναρξη των εργασιών του και καθυστερεί την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών του προς τους έχοντας την ανάγκη συμπαράστασης δημότες της Δυτικής Αθήνας και γενικότερα στην εφαρμογή και στην επιτυχία του ανωτέρω νόμου.

Δεν ασκούμε κάποια εμπορική κερδοσκοπική δραστηριότητα αλλά τυχόν πόροι θα διατίθενται σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο για την ανάπτυξη της δραστηριότητας μας προς την κοινωνία της Δυτικής Αθήνας και φυσικά τα μέλη που την απαρτίζουν εφόσον δεν είναι και εργαζόμενοι δεν έχουν συμμέτοχη στα όποια κέρδη υπάρξουν.

Συγκεκριμένα Κύριε Υπουργέ αναφερόμαστε στην απαίτηση από την Οικονομική Εφορία Αγίων Αναργύρων για να μας σφραγίσουν φορολογικά στοιχεία η εγγραφή μας στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο το οποίο συνεπάγεται ένα κόστος του ύψους των 170 ευρώ αρχικά και 150 ευρώ ετησίως σαν συνδρομή.

Στην ερώτηση μου προς τον αρμόδιο προϊστάμενο στο ΕΒΕΑ για ποιο λόγο να δώσουμε αυτό το ποσό καθώς δεν ασκούμε κερδοσκοπικό σκοπό αλλά προέχει η απασχόληση και η ενδυνάμωση των κοινωνικών ιστών και δεν το απαιτεί ο προαναφερόμενος νόμος μου δήλωσε ότι αυτό λέει ο νόμος για κάθε συνεταιριστική επιχείρηση σαν και εμάς και δεν μας απαλλάσσουν από την υποχρέωση αυτή εκτός αν εσείς εκδώσετε μια διευκρινιστική εγκύκλιο όπως έγινε και με την απαίτηση για εγγραφή στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών των μελών που απαρτίζουν την κοινωνική αυτή επιχείρηση.

Στην ερώτηση μου ποια θα είναι τα οφέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης από την καταβολή του ποσού των 150 ευρώ ετησίως η απάντηση ήταν ότι εμείς ειδικά λόγο του σκοπού μας δεν θα έχουμε καμία ωφέλεια ή ανταποδοτικότητα στην εισφορά μας αυτή. Η ερώτηση λοιπόν είναι για ποιο λόγο να εισφέρουμε αυτό το ποσό το οποίο και δεν διαθέτουμε καθώς αφενός δεν έχουμε πόρους και αφετέρου δεν έχουμε κάποια ανταποδοτικότητα στην εισφορά μας αυτή;

Για όλα τα παραπάνω Κύριε Υπουργέ σας παρακαλούμε να λάβετε άμεση δράση σχετικά με αυτό το θέμα και να εκδώσετε την αναγκαία διευκρινιστική οδηγία που θα μας απαλλάσσει τόσο εμάς όσο και επομένους συνάνθρωπους μας από ένα επιπλέον κόστος που δυσχεραίνει τόσο την ίδρυση και λειτουργία αναλόγων προσπαθειών και αναιρεί την κοινωνική σημασία και το πνεύμα του ιδρυτικού νόμου 4019/2011.

Για την Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα
Σπύρος Φίσκιλης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
7007006397 – contact@help2us.net