«Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»: H δεύτερη προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δημοσιεύθηκε η δεύτερη προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος 150.000.000 ευρώ.

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις για επενδυτικά έργα που αφορούν σε (τουλάχιστον) ένα από τα ακόλουθα:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε νέες υπηρεσίες.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας.

Επιλέξιμες δαπάνες

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 3. Λοιπές δαπάνες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες για καινοτομία, δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης κ.α.

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

 • Μεγάλες: 1.000.000 €
 • Μεσαίες: 500.000€
 • Μικρές: 250.000€
 • Πολύ μικρές: 100.000 €
 • Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ., Ο.Π κλπ: 50.000 €.

Είδη ενισχύσεων

Η επιχορήγηση βασίζεται στον Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, ενώ τα είδη ενισχύσεων που παρέχονται είναι:

 1. Φορολογική απαλλαγή.
 2. Επιχορήγηση.
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (αυτοτελώς).
 • Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 01/06/2023
 • Λήξη υποβολής αιτήσεων: 29/09/2023.
Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας