Με ποιο τρόπο μέσω Προσωπικής Συνέντευξης και με ποιες ερωτήσεις μπορούμε να διακρίνουμε αν ένα υποψήφιο Μέλος είναι κατάλληλο να ενταχθεί σε μια ΚοινΣΕπ;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης για την αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός υποψήφιου μέλους για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση περιλαμβάνει μια ενδελεχή αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των αξιών, των κινήτρων και της ευθυγράμμισης του υποψηφίου με την αποστολή και τους στόχους του συνεταιρισμού.

Ακολουθεί ένας λεπτομερής οδηγός για το πώς να το κάνετε αυτό, συμπεριλαμβανομένης μιας λίστας ερωτήσεων που πρέπει να κάνετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης:

Προετοιμασία: Πριν από τη συνέντευξη, βεβαιωθείτε ότι είστε καλά προετοιμασμένοι. Εξοικειωθείτε με την αποστολή, τις αξίες και τους στόχους του συνεταιρισμού. Κατανοήστε τον ρόλο για τον οποίο εξετάζεται ο υποψήφιος και τις δεξιότητες και τις ιδιότητες που απαιτούνται για αυτόν τον ρόλο. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσαρμόσετε τις ερωτήσεις σας και να αξιολογήσετε αποτελεσματικά τον υποψήφιο.

Δομή συνέντευξης:

 1. Εισαγωγή και σπάσιμο πάγου: Ξεκινήστε τη συνέντευξη παρουσιάζοντας τον εαυτό σας και τον συνεταιρισμό. Δημιουργήστε μια φιλική και ανοιχτή ατμόσφαιρα κάνοντας μερικές ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος για να χαλαρώσετε τον υποψήφιο.
 2. Βιογραφικό και ιστορικό: Ζητήστε από τον υποψήφιο να παράσχει μια επισκόπηση του επαγγελματικού και προσωπικού του ιστορικού. Αυτή είναι μια ευκαιρία για αυτούς να αναδείξουν τις σχετικές εμπειρίες και τα επιτεύγματά τους.
 3. Κίνητρα και Αξίες:
  • «Τι σας παρακίνησε να υποβάλετε αίτηση για μια θέση στον κοινωνικό συνεταιρισμό μας;»
  • «Μπορείτε να περιγράψετε τις αξίες σας και πώς ευθυγραμμίζονται με την αποστολή και τις αξίες του συνεταιρισμού;»
  • «Τι σας ελκύει στο συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο και πώς βλέπετε τον εαυτό σας να συμβάλλετε στους κοινωνικούς στόχους του συνεταιρισμού μας;»
 4. Δεξιότητες και προσόντα:
  • “Μπορείτε να συζητήσετε τις σχετικές δεξιότητες και τα προσόντα σας για τον ρόλο για τον οποίο κάνετε αίτηση;”
  • «Είχατε εμπειρία σε συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον; Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε».
  • «Πώς σκοπεύετε να αναπτύξετε περαιτέρω τις δεξιότητές σας για να συνεισφέρετε αποτελεσματικά στον συνεταιρισμό μας;»
 5. Ομαδική εργασία και συνεργασία:
  • «Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα ενός έργου όπου έπρεπε να συνεργαστείτε στενά με μια ομάδα ή μια ομάδα ατόμων για να πετύχετε έναν κοινό στόχο;»
  • «Πώς χειρίζεστε τις συγκρούσεις ή τις διαφωνίες μέσα σε μια ομάδα και μπορείτε να μοιραστείτε ένα παράδειγμα επιτυχημένης επίλυσης;»
  • «Τι ρόλο αναλαμβάνετε συνήθως σε μια ομάδα και πώς διασφαλίζετε ότι η φωνή όλων ακούγεται;»
 6. Δέσμευση και διαθεσιμότητα:
  • «Είστε αφοσιωμένοι στη μακροπρόθεσμη επιτυχία του συνεταιρισμού μας και προβλέπετε πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων ή χρονικούς περιορισμούς;»
  • «Πώς εξισορροπείτε τις προσωπικές δεσμεύσεις με τις επαγγελματικές ευθύνες;»
 7. Καινοτομία και προσαρμοστικότητα:
  • «Μπορείτε να περιγράψετε μια κατάσταση όπου έπρεπε να προσαρμοστείτε σε απροσδόκητες αλλαγές ή προκλήσεις στην προηγούμενη εργασία ή την προσωπική σας ζωή;»
  • «Ποιες καινοτόμες ιδέες ή στρατηγικές φέρνετε στο τραπέζι που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τον συνεταιρισμό μας;»
 8. Εμπλοκή της κοινότητας:
  • «Πώς σκοπεύετε να συνεργαστείτε και να συνεισφέρετε στην τοπική κοινωνία μέσω των πρωτοβουλιών του συνεταιρισμού μας;»
  • «Έχετε συμμετάσχει σε έργα ή δραστηριότητες προσανατολισμένες στην κοινότητα στο παρελθόν;»
 9. Ερωτήσεις από τον Υποψήφιο: Επιτρέψτε στον υποψήφιο να κάνει ερωτήσεις σχετικά με τον συνεταιρισμό, τον ρόλο ή οτιδήποτε άλλο θα ήθελε να μάθει. Αυτό παρέχει επίσης μια εικόνα για το επίπεδο ενδιαφέροντος και προετοιμασίας τους.
 10. Τελικές παρατηρήσεις: Συνοψίστε τη συνέντευξη, ευχαριστήστε τον υποψήφιο για τον χρόνο του και ενημερώστε τον για τα επόμενα βήματα στη διαδικασία επιλογής.

Αξιολόγηση: Μετά τη συνέντευξη, αξιολογήστε τις απαντήσεις του υποψηφίου, την ευθυγράμμισή τους με τις αξίες του συνεταιρισμού και τις δυνατότητές τους να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στον οργανισμό. Λάβετε υπόψη τις δεξιότητες, την εμπειρία, τη στάση και τον ενθουσιασμό τους.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις δίνουν συχνά έμφαση στη συνεργασία, την κοινή λήψη αποφάσεων και τη δέσμευση για κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Ως εκ τούτου, εκτός από τις τεχνικές δεξιότητες, η αξιολόγηση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, της προσαρμοστικότητας και του πάθους ενός υποψηφίου για την αποστολή του συνεταιρισμού είναι ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό της καταλληλότητάς του για συμμετοχή.