Μικρός Χρηστικός Οδηγός Για Προγράμματα ΕΣΠΑ Βήμα Βήμα Διαδικασία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ο παρών οδηγός αναφέρεται στο ΕΣΠΑ αλλά είναι χρήσιμος και σε άλλες πιθανές χρηματοδοτήσεις.

Ιστοσελίδες ενημέρωσης. koinsep.org espa.gr antagonistikotita.gr agrotikianaptixi.gr και όλες οι σχετικές σελίδες τοπικών Αναπτυξιακών εταιρειών ή και των Περιφερειών ανά την Ελλάδα.

1.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ελέγχουμε αν είναι επιλέξιμη η η νομική μορφή της επιχείρησης μας , η ημερομηνία έναρξης των εργασιών, ο ΚΑΔ (κύριας η δευτερεύουσας δραστηριότητας) τυχόν εργαζόμενοι και άλλες πιθανές ρήτρες επιλογής ανάλογα με το πρόγραμμα (π.χ ύπαρξη κερδών σε χρήση, ποσοστό εξαγωγών κ.λ.π.- ειδικά θέματα)

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΔΑΠΑΝΕΣ Ελέγχουμε τα όρια του προϋπολογισμού –κυρίως τα ελάχιστα- και αν οι δαπάνες που επιχορηγούνται (είδος ποσά, ποσοστά στο έργο κ.λ.π.) συμφωνούν με ότι θέλουμε να κάνουμε.

3.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αυστηρό κάποιες φορές κριτήριο (για το ποσό πέραν της επιχορήγησης) με τεκμηρίωση την ύπαρξη καταθέσεων στον επαγγελματικό λογαριασμό της επιχείρησης το προηγούμενο διάστημα από την υποβολή. Υπάρχει και η δυνατότητα λήψης δανείου από τράπεζα για κάλυψη του κριτηρίου αυτού.

4.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Απαραίτητες για την είσπραξη χρημάτων μετά από την έγκριση της πρότασης. Στην φάση της υποβολής γίνονται δεκτές και φορολογικές ενημερότητες με ύπαρξη ανεξόφλητων ποσών.

5.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σταδιακά όλα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του ΠΣΚΕ- Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr στην οποία η επιχείρηση πρέπει να έχει ή να πάρει με αίτηση της κωδικούς για την υποβολή της πρότασης. ΠΡΟΣΟΧΗ σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους συνεργάτες να σας γνωρίσουν και εσάς τους κωδικούς πρόσβασης (ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ και ΚΩΔΙΚΟ) Όλη η επικοινωνία γίνεται επίσης με ηλεκτρονικά μηνύματα στην διεύθυνση που θα δηλωθεί στην αίτηση (ΠΡΟΣΟΧΗ να είναι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο θα έχετε πρόσβαση)

6.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Συνήθως υποβάλλεται μία πρόταση σε ηλεκτρονική μορφή και ακολουθούν τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε μορφή PDF.

7.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Πολλές φορές υπάρχουν παρατάσεις της αρχικής ημερομηνία οι οποίες όμως ανακοινώνονται την τελευταία στιγμή.

8.ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Διαβάζουμε όλο το διαθέσιμο ηλεκτρονικά υλικό της Πρόσκλησης που περιλαμβάνει και Παραρτήματα για επι μέρους θέματα.

Για κάθε διευκρίνιση μπορούμε να επικοινωνούμε με τα επίσημα τηλέφωνα στο Υπουργείο η στον φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος.

Καλή επιτυχία

Δημητρίου Γιάννης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Τηλ. 6955102532 – 2314034635
E-mail: gdsp09@gmail.com