Νέα καταληκτική προθεσμία για την αναβίωση ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Με την απόφαση 11886/514/2016 της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνιας Αντωνοπούλου, δίνεται η δυνατότητα σε όσες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διαγράφηκαν από το σχετικό Μητρώο να υποβάλουν αίτηση αναβίωσης.

Το μέτρο αφορά εκείνες τις ΚΟΙΝΣΕΠ που συστάθηκαν βάσει του Ν. 4019/2011 και είχαν κάνει προσωρινή εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, αλλά διαγράφηκαν επειδή δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστική εγγραφή τους.

Στο Μητρώο σήμερα περιλαμβάνονται 1.070 ΚΟΙΝΣΕΠ, από τις οποίες περίπου μόνον οι 800 λειτουργούν.

Πέραν των άλλων δικαιολογητικών, η αίτηση οφείλει να συνοδεύεται και από επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της γενικής συνέλευσης που αναφέρει την απόφαση για αναβίωση του κοινωνικού συνεταιρισμού.

Προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης είναι η 30ή Ιουνίου.

Για πληροφορίες και αιτήσεις: Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(Σταδίου 29, ΤΚ 10110, Αθήνα, 1ος όροφος,  105 γραφείο)

ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ: 9:00 – 15:00

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Ευσταθία Μουλοπούλου               (προϊστάμενος τμήματος) 2131516027 emoulopoulou@ypakp.gr
Ευστράτιος Καρπούζης 2131516483 ekarpouzis@ypakp.gr
Νικόλαος Μποσινάκος 2131516480 nmposinakos@ypakp.gr
Αθανασία Ντόβα 2131516488 adova@ypakp.gr
Αγγελική Πανάγου 2131516611 apanagou@ypakp.gr
Παναγιώτα Ρασσιά 2105295140 prassia@ypakp.gr