Νεο E-Learning απο το Ε.Κ.Π.Α. στην Κοινωνική Οικονομία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό αντικείμενο: (κατεβάστε την ανακοίνωση)

Το πρόγραμμα αποτελεί μια απόπειρα προσέγγισης των ζητημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, όπως έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στη Διεθνή κοινότητα μέχρι σήμερα, των Εναλλακτικών Πιστώσεων, των Μικροπιστώσεων και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

ειδικές εκπτώσεις για Μέλη Κοινωνικών Επιχειρήσεων (25%)

images

Στο πρόγραμμα θα προσεγγιστούν επίσης ζητήματα που αφορούν τη Γυναίκεια Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, το Νομοθετικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (με όλες τις Νομικές μορφές Κοινωνικών Επιχειρήσεων), ζητήματα της Αλληλέγγυας Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών, ενώ θα αναπτυχθούν και καλά παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων (κ.ε.) και Φορέων της Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα.

Θα αναπτυχθούν θέματα που έχουν να κάνουν με τα βήματα δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, την επεξεργασία καταστατικού Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία στην Ελλάδα και θα υπάρξει αναλυτική πληροφόρηση για τις υπάρχουσες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, και για τους Φορείς της Αλληλέγγυας Οικονομίας, ώστε να εξασφαλίζεται η δικτύωση με αυτές.

Η απόκτηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους:

  • για την επαγγελματική ή κοινωνική δραστηριοποίηση τους στον τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με την ανάπτυξη κοινωνιών επιχειρήσεων ή με την συμμετοχή τους στην Αλληλέγγυα Οικονομία ή /και την Κοινωνία των Πολιτών
  • για την κατανόηση της φιλοσοφίας και λογικής των Εναλλακτικών Πιστώσεων και των Μικροπιστώσεων και την αναζήτηση/εκμετάλλευση αυτών υπέρ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και
  • για την δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών και δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Κοινωνικού απολογισμού

Παράλληλα, μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, καλών πρακτικών και ασκήσεων/δραστηριοτήτων και φωτογραφιών που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, στα πλαίσια της ενεργητικής και διαδραστικής μάθησης, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που προσεγγίζονται (θεωρητικών ή πρακτικών).

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω βιντεοδιαλέξεων και live streaming συναντήσεων.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λούκα Κατσέλη, η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Συγγραφέας και Εισηγήτρια του προγράμματος είναι η Ντούλια Θεοδώρα, οικονομολόγος, σύμβουλος και εμπειρογνόμων σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας, Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Μικροπιστώσεων και Δια Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα στηρίζεται στο βιβλίο «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» της ιδίας.

images

Υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Μέλη Κοινωνικών Επιχειρήσεων (25%), Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), Άνεργους (25%), Οικονομικά Ασθενείς (15%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%) και άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν (15%).

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210.36.89.354 & 210.36.89.381 ή στο email: elearn-secretariat@elke.uoa.gr