Ξεσκεπάζοντας την απειλή: Προστασία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων από Μη Εγκεκριμένες Δομές


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αγαπητά Μέλη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι απειλείται η ίδια η ουσία της συλλογικής σας φωνής, που προορίζεται να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. 

Το θεμέλιο της εκπροσώπησής σας, που χορηγείται μέσω τοπικών ενώσεων και εκλεγμένων αντιπροσώπων, κινδυνεύει να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης του από μη Αποδεκτές Δομές που καθορίζει ο Νόμος 4430/16 για προσωπικά πολιτικά οφέλη. Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα κατά μέτωπο για τη διασφάλιση των γνήσιων συμφερόντων των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και την τήρηση των αρχών που ορίζονται στον Νόμο 4430 του 2016.

Ο νόμος 4430 του 2016 θεσπίστηκε για την ενδυνάμωση και προστασία της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα. Μια κρίσιμη πτυχή αυτού του νομικού πλαισίου είναι η ίδρυση τοπικών ενώσεων και η εκλογή αντιπροσώπων για να εκφράσουν τις ανησυχίες και τις ανάγκες των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Αυτές οι δομές σχεδιάστηκαν για να αποτελούν το θεμέλιο της συλλογικής σας δύναμης, διασφαλίζοντας ότι οι φωνές σας ακούγονται και γίνονται σεβαστές σε υψηλότερα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις υποδεικνύουν μια ανησυχητική τάση όπου ορισμένες τοπικές ενώσεις κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μπορεί να έχουν εκχωρήσει χωρίς την γνώμη και την ενημέρωση σας τη φωνή σας σε μη εγκεκριμένες από τον Νόμο 4430/16 δομές. Αυτή η μη εξουσιοδοτημένη απόκλιση από το νομικό πλαίσιο αποτελεί σοβαρή απειλή για την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπροσώπησής σας. Ανοίγει την πόρτα σε άτομα να εκμεταλλευτούν το σύστημα για προσωπική πολιτική εκμετάλλευση και ανέλιξη, η οποία και  έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις ίδιες τις αρχές που υποστηρίζουν οι επιχειρήσεις σας.

Άρθρο 12 Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

1.Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Οικονομία. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιου για την κοινωνική οικονομία και αποτελείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, …….. και από έναν εκπρόσωπο κάθε Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στην Εθνική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, αναλόγως του θέματος και εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την Επιτροπή, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων …… ή Επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων καταναλωτών.

Οι συνέπειες τέτοιων αποκλίσεων είναι εκτεταμένες. Τα συμφέροντα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, μαζί με την ευημερία των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο. Αντί να εξυπηρετούν το γενικότερο καλό, αυτές οι μη εξουσιοδοτημένες δομές κινδυνεύουν να γίνουν όργανα για να εξυπηρετήσουν προσωπικές ατζέντες, οδηγώντας ενδεχομένως σε αποφάσεις που ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζονται με τα συλλογικά συμφέροντα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.

Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη για όλες τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις να ελέγξουν εξονυχιστικά τις υφιστάμενες δομές εκπροσώπησής τους και να διασφαλίσουν την ευθυγράμμιση με τις διατάξεις του Νόμου 4430 του 2016. Εάν διαπιστωθεί ότι η φωνή σας έχει δοθεί άθελά σας σε μη εγκεκριμένη δομή που αναφέρει ο ανωτέρω νόμος θα πρέπει να ληφθούν άμεσα διορθωτικά μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση.

Συνεργαστείτε με άλλες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ξεκινήστε ανοιχτό διάλογο με τους εκλεγμένους εκπροσώπους σας για να αξιολογήσετε τη νομιμότητα των δομών μέσω των οποίων διοχετεύεται η φωνή σας όπως ίσως εν αγνοία σας έχει γίνει αυτό. Η διαφάνεια και η τήρηση των νομικών πλαισίων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκπροσώπησής σας.

Είναι σημαντικό να ενεργήσετε γρήγορα και αποφασιστικά για να διορθώσετε τυχόν αποκλίσεις και να αποτρέψετε την εκμετάλλευση της συλλογικής σας φωνής για προσωπικό πολιτικό όφελος από μη Αναφερόμενες Δομές στον Νόμο 4430/16. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο προστατεύετε τα συμφέροντα των επιχειρήσεών σας, αλλά συμβάλλετε επίσης στη δύναμη και την ανθεκτικότητα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα.

Εν κατακλείδι, ας ενωθούμε στη δέσμευσή μας να τηρήσουμε τις αρχές του Νόμου 4430 του 2016 και να διασφαλίσουμε ότι οι φωνές μας διοχετεύονται μέσω εγκεκριμένων δομών. Διαφυλάσσοντας την αυθεντικότητα της εκπροσώπησής μας, οχυρώνουμε τα θεμέλια πάνω στα οποία στέκονται οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας ένα πιο φωτεινό και βιώσιμο μέλλον για όλους.