Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, οι εξαγωγές αποτελούν τον πρεσβευτή της κάθε χώρας στο διεθνές περιβάλλον. Για την Ελλάδα, η εξαγωγική δραστηριότητα παραμένει ένα από τα «υγιή» τμήματα της οικονομίας, καθώς εξακολουθεί να κινείται σε θετική τροχιά, ύστερα από πέντε χρόνια ύφεσης.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο λοιπόν, η σημασία και τα οφέλη των εξαγωγών για μια οικονομία είναι ευρέως γνωστά. Παράγοντες όπως η εισροή συναλλάγματος στη χώρα, η ανάπτυξη και η μεγέθυνση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, η αύξηση της απασχόλησης, η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, η αύξηση της αγοραστικής δύναμη του εισοδήματος (πραγματικό εισόδημα) και σαφώς η βελτίωση της ευημερίας της χώρας, οδηγούν σε οικονομική ανάπτυξη. Σε μικροοικονομικό επίπεδο, τα οφέλη για την επιχείρηση είναι ακόμα μεγαλύτερα. Η αυξανόμενη παρουσία στις διεθνείς αγορές οδηγεί τις επιχειρήσεις σε σταδιακή πρόοδο των πωλήσεών τους αποτελώντας έτσι μία σημαντική διέξοδο τους από μία κορεσμένη εγχώρια αγορά, αυξάνει τα καθαρά κέρδη τους, ενισχύει την ευελιξία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ελαχιστοποιεί την ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου και μειώνει σημαντικά το παραγωγικό και λειτουργικό κόστος.

Συνεπώς, η διείσδυση στις διεθνείς αγορές και η ενίσχυση της εξωστρέφειας κρίνεται αναγκαίο να αποτελούν στόχο για κάθε επιχείρηση που είναι αποφασισμένη να επιβιώσει σε ένα άκρως ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη επιτυχημένης εξαγωγικής δραστηριότητας δεν είναι κάτι απλό και πρόχειρο και σίγουρα δεν κατορθώνεται χωρίς οργανωμένο σχέδιο. Οι εξαγωγές δεν θα πρέπει να βασίζονται σε τυχαίες πωλήσεις στο εξωτερικό, από τις οποίες εξάγονται εσφαλμένα συμπεράσματα. Αντιθέτως, η δραστηριοποίηση εκτός συνόρων απαιτεί οργανωμένη, μεθοδευμένη, συνεπή και συνεχή στρατηγική εξαγωγικού marketing. Η ενδυνάμωση εξαγωγικής ενδοεπιχειρησιακής κουλτούρας, η επίτευξη εξαγωγικής ετοιμότητας και η κατάρτιση ενός Στρατηγικού Σχεδιασμού Διεθνούς Μarketing, είναι μερικά από τα σημεία – κλειδιά που προδιαγράφουν το δρόμο προς την επιτυχία.

Με βάση την ρεαλιστική οπτική λοιπόν, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στον χώρο της αγοράς, προχωρήσαμε στην έκδοση του συγκεκριμένου εγχειριδίου, το οποίο καλείται να παίξει τον ρόλο του πλοηγού στο δύσβατο οικονομικό πεδίο των εξαγωγών. Ελπίζουμε οι πληροφορίες που περιέχονται να σας βοηθήσουν να εμπλουτίσετε το γνωστικό σας επίπεδο, σε πρακτικά θέματα που αφορούν την εξαγωγική δραστηριότητα.

κατεβάστε από εδώ τον Οδηγό Εξαγωγικής Δραστηριότητας