Οδηγός αρχαρίων σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε στην εικόνα!

Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας και στον αντίκτυπό της στην Ευρώπη, το 2007 πρότεινε μια σειρά προγραμμάτων ώστε να τονωθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. (doc)

Στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν, αυτές οι δυνατότητες χρηματοδότησης συνέβαλαν στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης και βοήθησαν να διατηρηθεί ο ρυθμός επίτευξης των εξαιρετικά υψηλών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 σε μια Ένωση 27 κρατών μελών. Τα προγράμματα της περιόδου 2007–2013 έδωσαν μεγάλη έμφαση στην έρευνα, στη στήριξη της ανάπτυξης δικτύων για εμπορεύματα, ανθρώπους και ενέργεια, και συνέβαλαν στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς και στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, η ΕΕ θέσπισε απλούς, πρακτικούς και διαφανείς κανόνες για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Έχουμε ορίσει το πλαίσιο για ανταγωνιστικότητα, αλληλεγγύη και συνοχή στην Ευρώπη. Προσφέρουμε τη στήριξη που απαιτείται για να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε τις ιδέες σας και να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας, τα οποία προσδίδουν ενωσιακή προστιθέμενη αξία στους κοινούς μας σκοπούς. Ας δουλέψουμε μαζί για να επωφεληθούμε περισσότερο από αυτές τις επενδύσεις και να επαναφέρουμε την Ευρώπη στην πορεία της ανάπτυξης.

Janusz Lewandowski
Μέλος της Επιτροπής, αρμόδιος για
τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό