Οδηγός δημόσιων συμβάσεων για την παροχή βοήθειας σε δικαιούχους


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Σας ενδιαφέρει να βελτιώσετε την αποδοτικότητα και την ποιότητα των δημόσιων συμβάσεων και να εξασφαλίσετε τη χρηματική αξία των συμβάσεων σας; Ψάχνετε για συμβουλές σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού, δημοσίευσης και ανάθεσης, αποφεύγοντας τα συνηθέστερα λάθη; Η «Καθοδήγηση προς τους επαγγελματίες για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών στις δημόσιες συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματά σας και θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε κατά το μέγιστο τις επενδύσεις της ΕΕ.

Στόχος αυτού του εγγράφου, που τώρα διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, είναι να προσφέρει καθοδήγηση σε δημόσιους λειτουργούς που εμπλέκονται στη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), βοηθώντας τους να εντοπίσουν και να αποφύγουν τομείς που ενέχουν πιθανούς κινδύνους λάθους και να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές όταν πρόκειται να δρομολογήσουν διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, σημαντικότατη πηγή παρατυπιών κατά τη διαχείριση των πόρων.

Μολονότι το εν λόγω έγγραφο δεν παρέχει νομική ερμηνεία των οδηγιών της ΕΕ, συνιστά χρήσιμο εργαλείο, ικανό να βοηθήσει τους επαγγελματίες να χειριστούν με ασφάλεια τους τομείς όπου συχνότερα προκύπτουν λάθη, παρέχοντας πρακτικές συμβουλές για τον τρόπο αποφυγής τους καθώς και τον τρόπο χειρισμού κάθε κατάστασης σε όλα τα βασικά στάδια της διαδικασίας. Επίσης, αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει αρκετές βέλτιστες πρακτικές, παραδείγματα της πραγματικής ζωής και επεξηγήσεις συγκεκριμένων θεμάτων, περιπτωσιολογικές μελέτες και πρότυπα. Οπτικά εργαλεία, επισημάνσεις προειδοποίησης, διαδραστικά στοιχεία, σύνδεσμοι αναφοράς προς νομοθετικά κείμενα, έγγραφα και πηγές πληροφοριών καθιστούν ακόμα ευκολότερη τη χρήση αυτού του εγχειριδίου.

Ο πρωταρχικός στόχος δεν είναι μόνο να διασφαλιστεί η κανονικότητα και η διαφάνεια, αλλά επίσης να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των δημόσιων συμβάσεων, με σημαντικά ενδεχόμενα οφέλη σε θέματα θεμιτού ανταγωνισμού και ποιότητας επενδύσεων προς όφελος των δημόσιων διοικήσεων, των εμπλεκόμενων εταιρειών και των δικαιούχων των έργων.

Ο οδηγός αποτελεί ένα από τα στοιχεία του σχεδίου δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις , τμήμα της ευρύτερης πρωτοβουλίας που εγκαινίασε η επίτροπος αρμόδια για θέματα περιφερειακής πολιτικής, Corina Creţu, με στόχο την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες ώστε να βελτιώσουν τον τρόπο που επενδύουν και διαχειρίζονται τους πόρους της πολιτικής συνοχής, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Peer 2 Peer, μιας πλατφόρμας όπου δημόσιοι λειτουργοί των κρατών μελών ανταλλάσσουν εμπειρογνωμοσύνη και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας, αλλά και των συμφώνων ακεραιότητας, ενός εργαλείου για τη βελτίωση της διαφάνειας και λογοδοσίας στις δημόσιες συμβάσεις (κατεβάστε από εδώ τον οδηγό)