Οδηγός Εφαρμογής Πράσινης και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας απαιτούν μια καλά μελετημένη στρατηγική και μια σειρά εργαλείων και δεξιοτήτων. 

Παρακάτω ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων ενεργειών, που καλύπτει εργαλεία σχεδιασμού, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, χρηματοοικονομικά εργαλεία, πηγές χρηματοδότησης, μάρκετινγκ και πωλήσεις και απαραίτητες δεξιότητες για την παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων μέσω της δημιουργίας μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.

 1. Προσδιορίστε την ιδέα της κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας :
  • Ξεκινήστε εντοπίζοντας ένα κοινωνικό ή περιβαλλοντικό πρόβλημα που σας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσετε. Η επιχειρηματική σας ιδέα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με αυτό το πρόβλημα και να προσφέρει μια βιώσιμη λύση.
  • Πραγματοποιήστε έρευνα αγοράς για να κατανοήσετε τη ζήτηση για το προϊόν ή την υπηρεσία σας.
 2. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου :
  • Δημιουργήστε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει την αποστολή, το όραμα και τους στόχους σας. Το σχέδιό σας πρέπει να περιλαμβάνει μια λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας, την αγορά-στόχο, την ανάλυση του ανταγωνισμού και μια ανάλυση SWOT.
  • Προσδιορίστε πώς θα αντιμετωπίσει η επιχείρησή σας κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.
  • Καθορίστε το επιχειρηματικό σας μοντέλο, τις ροές εσόδων και τη στρατηγική τιμολόγησης.
  • Συμπεριλάβετε μια σαφή οικονομική προβολή που περιγράφει το αναμενόμενο κόστος, τα έσοδα και την κερδοφορία σας με την πάροδο του χρόνου.
 3. Εργαλεία Σχεδιασμού :
  • Χρησιμοποιήστε εργαλεία επιχειρηματικού σχεδιασμού όπως ανάλυση SWOT, ανάλυση PESTEL και καμβά επιχειρηματικού μοντέλου για να δομήσετε τις σκέψεις σας και να εντοπίσετε κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας.
  • Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε εργαλεία και λογισμικό διαχείρισης έργων για να παρακολουθείτε την πρόοδο και τα ορόσημα.
 4. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού :
  • Προσδιορίστε βασικά μέλη της ομάδας με τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνογνωσία για να εκτελέσετε αποτελεσματικά το σχέδιό σας.
  • Αναπτύξτε ένα σχέδιο προσλήψεων και δημιουργήστε περιγραφές θέσεων εργασίας.
  • Δημιουργήστε μια εταιρική κουλτούρα που εκτιμά την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.
 5. Οικονομικά εργαλεία :
  • Χρησιμοποιήστε οικονομικό λογισμικό και εργαλεία για τον προϋπολογισμό, τις προβλέψεις και την οικονομική ανάλυση.
  • Δημιουργήστε ένα οικονομικό μοντέλο για την εκτίμηση του κόστους εκκίνησης και του τρέχοντος λειτουργικού κόστους.
  • Εξερευνήστε βιώσιμες επιλογές χρηματοδότησης, όπως οι επενδύσεις με αντίκτυπο και τα πράσινα ομόλογα.
 6. Πηγές και ευκαιρίες χρηματοδότησης :
  • Προσδιορίστε πιθανές πηγές χρηματοδότησης, όπως επιχορηγήσεις, αντίκτυπο στους επενδυτές, κυβερνητικά προγράμματα και crowdfunding.
  • Προσαρμόστε τα αιτήματά σας χρηματοδότησης στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και προτεραιότητες κάθε πηγής.
  • Εξετάστε το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς για οικονομική υποστήριξη.
 7. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις :
  • Αναπτύξτε μια στρατηγική μάρκετινγκ που επικοινωνεί τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο ως βασικό μέρος της επωνυμίας σας.
  • Δημιουργήστε έναν ιστότοπο και αξιοποιήστε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση.
  • Δημιουργήστε συνεργασίες με οργανισμούς που μοιράζονται την αποστολή σας.
  • Εξετάστε πιστοποιήσεις όπως η B Corp ή το Fair Trade για να ενισχύσετε την αξιοπιστία σας.
 8. Δεξιότητες παρουσίασης :
  • Αναπτύξτε ισχυρές δεξιότητες παρουσίασης για να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά την επιχειρηματική ιδέα και τα σχέδιά σας σε πιθανούς επενδυτές και συνεργάτες.
  • Χρησιμοποιήστε οπτικά βοηθήματα όπως το PowerPoint ή άλλο λογισμικό παρουσίασης.
  • Εξασκήστε τον τόνο σας για να εξασφαλίσετε σαφήνεια, πειστικότητα και αυτοπεποίθηση.
 9. Λειτουργικές Δεξιότητες :
  • Αναπτύξτε επιχειρησιακές δεξιότητες ειδικά για τον κλάδο σας, όπως βιώσιμη προμήθεια, φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής ή ηθική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Μείνετε ενημερωμένοι για τις βέλτιστες πρακτικές και τις τάσεις του κλάδου που σχετίζονται με την κοινωνική και την πράσινη επιχειρηματικότητα.
 10. Συμμόρφωση και νομικές απαιτήσεις :
  • Κατανοήστε το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για κοινωνικές και πράσινες επιχειρήσεις στη δικαιοδοσία σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι η επιχείρησή σας συμμορφώνεται με τυχόν περιβαλλοντικά πρότυπα και απαιτήσεις κοινωνικής ευθύνης.
 11. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση :
  • Ρυθμίστε συστήματα για συνεχή μέτρηση απόδοσης για την παρακολούθηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και της οικονομικής επιτυχίας.
  • Προσαρμόστε τις στρατηγικές σας με βάση τα δεδομένα απόδοσης για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα.
 12. Αναφορά βιωσιμότητας :
  • Εξετάστε το ενδεχόμενο να δημοσιεύετε τακτικές αναφορές βιωσιμότητας για να γνωστοποιείτε με διαφάνεια τον αντίκτυπό σας στους ενδιαφερόμενους.

Να θυμάστε ότι η κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα απαιτεί μακροπρόθεσμη δέσμευση τόσο για την επιχειρηματική επιτυχία όσο και για θετικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Συνεχώς βελτιώνετε και προσαρμόζετε τη στρατηγική σας για να πετύχετε τους στόχους σας, παραμένοντας πιστοί στην αποστολή και τις αξίες σας.