Οδηγός Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Όλες οι ευκαιρίες για χρηματοδοτήσεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσίευσε πρόσφατα τον Οδηγό  πρόσβασης σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το 2023, μια ολοκληρωμένη επισκόπηση όλων των πηγών χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εθνικά ή διεθνή έργα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για τη στήριξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις ψηφιακές δεξιότητες & θέσεις εργασίας.

Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι να παρουσιάσει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, και να αποτέσει ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης των περιφερειακών και τις τοπικών αρχών τις ΜΚΟ, των επιχειρήσεων, τους επαγγελματιών και τους πολιτών σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τα έργα τους από διάφορα ταμεία της ΕΕ.

Καλύπτει τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο), καθώς και το πρόγραμμα προσωρινής διάρκειας Next Generation EU που δημιουργήθηκε για την τόνωση της ανάκαμψης της ΕΕ από την πανδημία του κορονοϊού.

Τα ταμεία περιγράφονται με απλό τρόπο ενώ συνοδεύονται από σύντομες περιγραφές στις οποίες επισημαίνονται οι ευκαιρίες που προσφέρουν. Για τη διευκόλυνση της έρευνας, οι συντάκτες έχουν χωρίσει τα κύρια θέματα χρηματοδότησης σε υποενότητες και παρείχαν υπερσυνδέσμους για να εξασφαλίσουν ευκολότερη πρόσβαση του αναγώστη στις πηγές πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοδότηση.

Ανάλογα με τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τις προτεραιότητες του έργου για το οποίο ζητείται χρηματοδότηση, μπορούν να διερευνηθούν οι πόροι της ΕΕ για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που μπορούν να προσφέρουν. Στο τέλος της περιγραφής κάθε προγράμματος ο Οδηγός διαθέτει μια ενδεικτική λίστα με πιθανούς δικαιούχους.

Ποιά είναι η προστιθέμενη αξία του Οδηγού;

Οσοι φορείς που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από την ΕΕ, γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρόκειται για μία διαδικασία που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και διαμόρφωση ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος. Αυτή ακριβώς την ανάγκη φιλοδοξεί ο Οδηγός να ικανοποιήσει. Επιδιώκει, δηλαδή, να βοηθήσει τους φορείς να εντοπίζουν και να αντλούν πολύτιμες πληροφορίες όσον  αφορά τη χρηματοδότηση των δράσεων τους χαράσσοντρας ταυτόχρονα τη στρατηγική τους με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές προσκλήσεις για χρηματοδότηση που δημοσιεύονται σε τακτική βάση, είναι σημαντικό να ελέγχονται συχνά οι ευκαιρίες αυτές και να παρακολουθούνται οι εθνικοί και ενωσιακοί ιστότοποι που παρέχουν σχετικές πληροφορίες.