Οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και ενσωμάτωση ατόμων από ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (Κ.Αλ.Ο.) είναι ένα αναπτυσσόμενο παγκόσμιο κίνημα που έχει κερδίσει σημαντική προσοχή τα τελευταία χρόνια. Η έννοια της Κ.Αλ.Ο. έχει τις ρίζες της στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στοχεύει στην οικοδόμηση μιας οικονομίας που βάζει τους ανθρώπους και τον πλανήτη πάνω από τα κέρδη, παρέχοντας ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και ενδυναμώνοντας άτομα και κοινότητες.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει υποστεί σημαντικές οικονομικές αναταραχές τα τελευταία χρόνια, με υψηλά επίπεδα ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Κ.Αλ.Ο. μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε πώς η Κ.Αλ.Ο. μπορεί να βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και να ενσωματώσει άτομα από ευάλωτες ομάδες.

Τι είναι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία;

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει μια ποικιλία οικονομικών δραστηριοτήτων και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων συνεταιρισμών, αλληλασφαλιστικών οργανισμών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων και οργανισμών που βασίζονται στην κοινότητα. Αυτοί οι οργανισμοί χαρακτηρίζονται από τη δέσμευσή τους στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, τη δημοκρατική διακυβέρνηση και την εστίαση στην κάλυψη των αναγκών των μελών και των κοινοτήτων τους.

Η Κ.Αλ.Ο. αντιπροσωπεύει μια εναλλακτική λύση στο κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο που δίνει προτεραιότητα στη μεγιστοποίηση των κερδών, την αξία των μετόχων και τον ανταγωνισμό στην αγορά. Αντίθετα, η Κ.Αλ.Ο. προωθεί αξίες όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η συμμετοχική δημοκρατία και η οικολογική βιωσιμότητα. Αναγνωρίζει ότι η οικονομία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για την επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.

Πώς μπορεί η Κ.Αλ.Ο. να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας;

Η Κ.Αλ.Ο. μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους η Κ.Αλ.Ο. μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη:

Δημιουργία θέσεων εργασίας: Η Κ.Αλ.Ο. έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να δημιουργήσει εισόδημα για άτομα που είναι αποκλεισμένα από την επίσημη οικονομία. Οι συνεταιρισμοί, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί Κ.Αλ.Ο. μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα και αυτοαπασχόληση, ειδικά σε περιοχές με υψηλά επίπεδα ανεργίας.

Τοπική ανάπτυξη: Η Κ.Αλ.Ο. μπορεί να συμβάλει στην τοπική οικονομική ανάπτυξη υποστηρίζοντας τη δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν τις ρίζες τους στην τοπική κοινωνία. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητας, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην τοπική οικονομία.

Καινοτομία: Η Κ.Αλ.Ο. μπορεί να αποτελέσει πηγή καινοτομίας, αναπτύσσοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ειδικότερα, σημείωσαν επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε πολύπλοκα κοινωνικά προβλήματα.

Βιωσιμότητα: Η Κ.Αλ.Ο. μπορεί να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη δίνοντας προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους έναντι της μεγιστοποίησης του κέρδους. Οι συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές που μειώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και συμβάλλουν σε μια πιο βιώσιμη οικονομία.

Ανθεκτικότητα: Κ.Αλ.Ο. μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανθεκτικότητα παρέχοντας μια εναλλακτική λύση στο κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο που είναι ευάλωτο στις οικονομικές κρίσεις. Οι οργανισμοί SSE δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους έναντι των κερδών, γεγονός που τους καθιστά πιο ανθεκτικούς σε περιόδους οικονομικής αστάθειας.

Πώς μπορεί η Κ.Αλ.Ο. να ενσωματώσει άτομα από ευάλωτες ομάδες;

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο.) είναι ένας τύπος οικονομικού μοντέλου που δίνει έμφαση στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της οικονομικής δραστηριότητας και όχι στο καθαρά οικονομικό κέρδος. Χαρακτηρίζεται από τις αρχές της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, των αλληλασφαλιστικών εταιρειών, των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και των κοινοτικών επιχειρήσεων.

Η Κ.Αλ.Ο. μπορεί να βοηθήσει στην ενσωμάτωση ατόμων από ευάλωτες ομάδες με διάφορους τρόπους:

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης: Η Κ.Αλ.Ο. μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης για άτομα από ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να δυσκολεύονται να βρουν απασχόληση στην κύρια οικονομία. Για παράδειγμα, οι συνεταιρισμοί εργαζομένων μπορούν να παρέχουν μια διαδρομή προς την απασχόληση για άτομα που έχουν περιθωριοποιηθεί λόγω της φυλής, του φύλου ή της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Η Κ.Αλ.Ο. μπορεί επίσης να παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης σε άτομα από ευάλωτες ομάδες, βοηθώντας τους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και ικανότητες που μπορούν να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα και την κοινωνική τους κινητικότητα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, μαθητεία και προγράμματα καθοδήγησης.

Η οικοδόμηση κοινότητας: Η Κ.Αλ.Ο.  μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση της κοινότητας μεταξύ των ατόμων από ευάλωτες ομάδες, παρέχοντάς τους ευκαιρίες να συνδεθούν με άλλους που μοιράζονται τις εμπειρίες και τις προκλήσεις τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες: Η Κ.Αλ.Ο. μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που διαφορετικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε άτομα από ευάλωτες ομάδες. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην κοινότητα μπορούν να παρέχουν προσιτές και προσβάσιμες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, παιδικής μέριμνας και στέγασης.

Ενδυνάμωση: Η  Κ.Αλ.Ο. μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ενδυνάμωση ατόμων από ευάλωτες ομάδες, δίνοντάς τους φωνή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης και να προωθήσει την αίσθηση της πρακτόρευσης και του ελέγχου.

Συνολικά, η Κ.Αλ.Ο. μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης για άτομα από ευάλωτες ομάδες, παρέχοντας απασχόληση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, οικοδόμηση κοινότητας, πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και ενδυνάμωση.