Οι προοπτικές των ΚοινΣεπ στην Παιονία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Την Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014, στις 18.30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου στο Πολύκαστρο του Δήμου Παιονίας, Κιλκίς, οργανώνεται ημερίδα με θέμα «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, ΚοινΣΕπ και Οι προοπτικές στην Παιονία», με πρωτοβουλία του Δήμου Παιονίας και της υπό σύσταση αναπτυξιακής σύμπραξης «Δομή Στήριξης Κοινωνικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας-ΔΟ.Σ.Κ.Ο.ΚΕ.Μ.».

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τμήματα της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα περιλαμβάνεται στον Νόμο 1667/1986 (Αστικοί Συνεταιρισμοί), Νόμο 2716/1999 (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης-ΚοιΣΠΕ), Νόμο 4015/2011 (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί), Νόμο 4019/2011 (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις-ΚοινΣΕπ) ενώ πολλά συνεργατικά σχήματα είναι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες-ΑΜΚΕ (ΑΚ άρθρα 741-784).

Εισηγήσεις στις 25/6/2014 θα γίνουν για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» για τον «Κοινωνικό Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Θεσσαλονίκης-BiosCoop», για την «Καλλιέργεια & μεταποίηση αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών από την ΚοινΣΕπ ΜΥΓΔΟΝΙΑ», για τις «Προοπτικές ανάπτυξης του βιώσιμου θεματικού τουρισμού στην Παιονία» και για την «Αγροτική Ανάπτυξη & Κοινωνική Οικονομία».

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι με εισήγηση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) ο ΟΗΕ ανακήρυξε το 2013 ως Διεθνές Έτος Συνεργατισμού, διότι ο συνεργατισμός (συνεταιρισμός) είναι η κορυφαία συλλογική έκφραση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, και διότι παρατήρησε ότι κατά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, οι κοινωνίες που είχαν ανεπτυγμένη κοινωνική οικονομία κατέγραψαν πολύ μικρότερες επιπτώσεις στην οικονομία και την ζωή των κατοίκων τους. Στην Ελλάδα η προώθηση της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας επιχειρήθηκε με τον νόμο 4019/2011.