Οι συνεταιρισμοί ως πυλώνας ανάπτυξης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μια από τις πρώτες έρευνες σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του συνεταιριστικού κινήματος και την ώθηση που μπορεί να δώσει στη συνεργατική οικονομία εξέδωσαν οι Cooperatives Europe σε συνεργασία με τις LAMA Development και Cooperation Agency υπό τον τίτλο «Συνεργατικές πλατφόρμες στο ευρωπαϊκό τοπίο: μια διερευνητική μελέτη».

Σε αυτήν αναλύουν 38 εγχειρήματα από 11 ευρωπαϊκές χώρες και τρεις πρωτοβουλίες εκτός Ε.Ε. αναζητώντας τις προϋποθέσεις ανάπτυξής τους και αναδεικνύουν τους προβληματισμούς που διατυπώνουν εκπρόσωποι συνεταιριστικών ενώσεων από οκτώ χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι συνεταιρισμοί μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη. Πώς; Μπολιάζοντας την οικονομία με την ιδέα της κοινότητας που βασίζεται στην ιδιότητα του μέλους παρά του χρήστη, υποστηρίζοντας νέες πρωτοβουλίες για κοινή διαχείριση πόρων και μετασχηματίζοντας την επιχειρηματικότητα – κάτι που διευκολύνει η ψηφιακή τεχνολογία καθώς τις ενδυναμώνει ώστε να κάνουν σε μεγαλύτερη κλίμακα αυτό που έκαναν πάντα: να καλλιεργούν τη συνεργασία και να προωθούν τη δημοκρατική συμμετοχή και έλεγχο.

Η πρόκληση; Να γίνει το συλλογικό μοντέλο πιο ελκυστικό για τους νέους ανθρώπους που αναπτύσσουν καινοτομίες μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στη συνεργατική οικονομία.

Ζητούμενο αποτελεί η χρηματοδότηση, τομέας στον οποίο μειονεκτεί έναντι του καπιταλιστικού κεφαλαίου.

Βασικοί προβληματισμοί;

Σύμφωνα με τον Ιταλό εκπρόσωπο, το κίνημα οφείλει να διαχωρίζεται από τις «αποδιοργανωτικές κατά παραγγελία αγορές» τηρώντας αποστάσεις από πρακτικές ασύμβατες με τις αρχές του συνεργατισμού.

Αντίθετα για τον Ολλανδό εκπρόσωπο η εμμονή στους ιδεολογικούς και κοινωνικούς σκοπούς του κινήματος όταν υποτιμά την οικονομική πλευρά διακινδυνεύει τη βιωσιμότητά του, υπονομεύοντας τον οικονομικό του ρόλο και υποβιβάζοντάς το σε απλές πρωτοβουλίες πολιτών.

Τι προέκυψε από τη χαρτογράφηση των συνεταιρισμών;

◼ Το 80% (31 στα 38 εγχειρήματα) βασίζεται κυρίως στην ψηφιακή τεχνολογία, χωρίς ωστόσο να είναι όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες συνεργατικές.

Παραδείγματα; Μοίρασμα αυτοκινήτου, συνταίριασμα υποστήριξης για υπηρεσίες, αντιστοίχιση οικοδεσπότη-φιλοξενούμενου, σύνδεση ανθρώπων που προσφέρουν πλεονάζον φαγητό με αυτούς που μπορούν να το καταναλώσουν, χρηματοδοτήσεις νέων εγχειρημάτων από το κοινό (crowdfunding), χρήση τεχνολογίας για την εμπλοκή ατόμων σε κοινωνικά σχέδια – όπως το Vesta που εντοπίζει οικογένειες που θέλουν να φιλοξενήσουν άτομα/πρόσφυγες που χρειάζονται στέγη και ο συνεταιρισμός προσφέρει όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, προγράμματα που βοηθούν ομάδες να εισακουστούν στο σύστημα διακυβέρνησης προωθώντας νέες μορφές αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης.

◼ Το 20% των χαρτογραφημένων πρωτοβουλιών δεν είναι από τη φύση τους τεχνολογικές, έχουν διαφορετικά αντικείμενα και επιβεβαιώνουν τη σημασία της εμπειρίας για συνεργασία.

Ακόμη εντοπίστηκαν εγχειρήματα συνεργατικής οικονομίας για την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων (Β2Β), ενώ τα εγχειρήματα στον βιομηχανικό τομέα περιλαμβάνουν μεταφορές, ενέργεια, τουρισμό, χρηματοδότηση και διατροφή.

◼ Το 68% των συνεταιρισμών απευθύνονταν στο ευρύτερο κοινό, ενώ μόλις το 16% ανέπτυσσε σχέδια συνεργασίας μεταξύ των μελών του κι ένα 16% στόχευε στη συνεργασία με μέλη άλλων συνεταιρισμών.

◼ Ενας στους τρεις συνεταιρισμούς (32%) ανέπτυσσε πρωτοβουλίες τοπικά, το 20% περιφερειακά, το 24% σε εθνικό και το 24% σε διεθνές επίπεδο.

◼ Ο αριθμός των ανθρώπων στους οποίους απευθύνονται είναι μικρός καθώς το 40% απευθυνόταν το πολύ σε 100 ανθρώπους, στο 30% οι χρήστες ήταν μεταξύ 100-1.000 και οι υπόλοιποι ξεπερνούσαν τους 1.000 ανάλογα με τον τύπο της πρωτοβουλίας.

Τζίρος 1.000 δισ. ευρώ τον χρόνο!

Σημαντικές είναι οι δυνατότητες συνεισφοράς του συνεταιριστικού κινήματος στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη καθώς, σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχει μεγάλο περιθώριο συνεργασίας μεταξύ των ίδιων των συλλογικών εγχειρημάτων.

Συνεργατική μάθηση και εκπαίδευση, ανάπτυξη νέων συνεργατικών πρακτικών μέσα στο κίνημα, με την αρωγή της νέας τεχνολογίας, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και τη συλλογική διαχείριση των πόρων με έναν οικονομικά βιώσιμο τρόπο είναι μερικές από τις ιδέες που διατυπώνονται.

Οι μικροί αγροτικοί συνεταιρισμοί θα μπορούσαν να μοιράζονται τα μέσα (λ.χ. ελαιοτριβεία, τρακτέρ), αλλά και να αναπτύξουν πλατφόρμες για την ανταλλαγή μεταξύ τους εμπειρίας και γνώσης.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν ακόμη την από κοινού πραγματοποίηση σχεδίων μέσω της δημιουργίας δικτύων συνεργασίας που μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στις δυνατότητές τους ώστε να ξεφύγουν από τον εγκλωβισμό στο μικρό μέγεθος και να διασυνδεθούν με τις παγκόσμιες συνεργατικές αγορές αποτελώντας πραγματική πρόκληση για τον ανταγωνισμό με τις πολυεθνικές.

Μάλιστα, η συνεργατική οικονομία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cooperatives Europe, τα συνεταιριστικά εγχειρήματα αποτελούν ένα μεγάλο κίνημα που το 2015 αριθμούσε σχεδόν 180.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο με περισσότερα από 140 εκατομμύρια μέλη συνεταιριστές που εξασφάλιζαν εργασία σε πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια εργαζομένους και έναν κύκλο εργασιών που ξεπερνούσε τα 1.000 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μόνο στην Ευρώπη το συνεταιριστικό κίνημα περιλαμβάνει 130.000 επιχειρήσεις σε όλους τους οικονομικούς τομείς, με 127 εκατομμύρια μέλη, που σημαίνει ότι ο ένας στους πέντε πολίτες της Ε.Ε. είναι μέλος συνεταιρισμού.

Ιδιαίτερα αναπτυγμένη σε τούτη την ήπειρο, η συνεργατική οικονομία απασχολεί πάνω από 4 εκατομμύρια εργαζομένους και πραγματοποιεί σχεδόν 990 δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιο τζίρο.

πηγή