Οι φορείς ΚΑλΟ «λογοδοτούν» στην κοινωνία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Κοινωνικό Ισοζύγιο. Με αυτόν τον όρο στην Ισπανία αποκαλείται η συμμετοχική διαδικασία μέσα από την οποία οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. μπορούν να αξιολογήσουν τη λειτουργία τους και τον κοινωνικό της αντίκτυπο.

Πρόκειται για μια διαδικασία που εφαρμόζει από το 2014 η REAS -η δικτύωση των δικτύων εναλλακτικής και αλληλέγγυας οικονομίας της Ισπανίας, η οποία έχει περίπου 700 μέλη οργανωμένα γεωγραφικά και κλαδικά- δημοσιοποιώντας κάθε χρόνο την ομώνυμη έκθεση.

Τα συμπεράσματά της στηρίζονται σε ένα ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει στους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. να αυτοαξιολογήσουν τη δράση τους στη βάση πολλαπλών δεικτών σε διάφορους τομείς: οικονομική λειτουργία, επαγγελματική ποιότητα, δημοκρατία, ισότητα φύλου, εργασιακή ποιότητα, περιβάλλον και κοινωνική δέσμευση.

Στην έκθεση Κοινωνικού Ισολογισμού 2018 που δημοσιοποίησε η REAS στις 31 Δεκεμβρίου συμμετείχαν 446 φορείς από ολόκληρη την ισπανική επικράτεια, οι οποίοι έχουν συνολικό κύκλο εργασιών 457 εκατ. ευρώ, απασχολούν σχεδόν 12.000 εργαζομένους, υποστηρίζονται από 20.000 εθελοντές, ενώ έχουν περισσότερα από 150.000 μέλη.

Τα δε αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας (που αφορούν στοιχεία του 2017) είναι εντυπωσιακά:

● Ισότητα: ένα ποσοστό 58% των θέσεων ευθύνης κατέχεται από γυναίκες, η μισθολογική διαφορά είναι 2,7, ενώ ένα 63% των οργανώσεων έχει υιοθετήσει μια πιο ισότιμη, μη σεξιστική και περιεκτική και των δύο φύλων γλώσσα.

● Εργασία: το 74% των φορέων έχει βελτιωμένους (σε σχέση με τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία) μηχανισμούς διευθέτησης των εργασιακών διαφορών, το 50% διαθέτει έναν εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης των εργασιακών σχέσεων και ένα 62% έχει θεσπίσει χώρους συναισθηματικής στήριξης και γενικότερης μέριμνας για τους εργαζομένους.

● Περιβάλλον: το 91% εφαρμόζει κριτήρια υπεύθυνης κατανάλωσης στις αγορές και προμήθειές τους, ένα 32% είναι φορέας περιβαλλοντικής διαχείρισης και ένα 49% χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συνεργασία και σχέση με την κοινότητα: ένα 65% λειτουργεί με ηθικές πιστώσεις, πραγματοποιούν το 13% των αγορών τους στο πλαίσιο των Κοινωνικών Αγορών και σε ποσοστό 15% είναι μη κερδοσκοπικοί φορείς.

● Μη κερδοσκοπικοί σκοποί: το 58% των εσόδων προέρχεται από τις συναλλαγές τους έναντι του 30% που προέρχεται από επιδοτήσεις. Σχετικά με τη διανομή των κερδών, ένα 75% πηγαίνει σε αποθεματικά, επενδύσεις στον φορέα ή κάλυψη ζημιών, ένα 13% για τη δημιουργία κοινών αγαθών και ένα 4% σε επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικούς φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Στόχος του Κοινωνικού Ισολογισμού δεν είναι μόνο να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στη βάση των αξιών της Χάρτας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που έχει υιοθετήσει ο τομέας στην Ισπανία.

Στόχος είναι επίσης να καταστήσει ορατή τη σημασία των επιχειρήσεων της Κ.ΑΛ.Ο. και να ενημερώσει τους πολίτες για το πώς οι φορείς της Κ.ΑΛ.Ο. αποτελούν ένα επιχειρηματικό μοντέλο πιο υπεύθυνο αλλά και υπόλογο απέναντι σε εργαζομένους, κοινωνία και περιβάλλον από το συμβατικό.

Ενα ανάλογο εργαλείο μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου, που αναπτύχθηκε από τον ίδιο τον χώρο της κοινωνικής οικονομίας, έχει αναρτήσει προς δωρεάν χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα της η Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο. (ΕΓΚΑΛΟ), όπως είχε παρουσιάσει πέρσι η «Εφ.Συν.» («Κοινωνικός αντίκτυπος για Κ.ΑΛ.Ο.», 29/10/2018).

Η ΕΓΚΑΛΟ απλώς προσφέρει την πλατφόρμα της (kalo.gov.gr) για να αυτοαξιολογηθούν οι φορείς, χωρίς να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς των φορέων που μετέχουν ούτε στα στοιχεία που καθένας από αυτούς συμπληρώνει.

► Ολόκληρη η έκθεση