Οκτώ προγράμματα του ΟΑΕΔ για ανέργους και επιχειρηματίες


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ανοικτά είναι αυτή την περίοδο οκτώ προγράμματα του ΟΑΕΔ, που απευθύνονται σε ανέργους όλων των ηλικιών, αλλά και σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να προσλάβουν τον πρώτο τους υπάλληλο. Πιο συγκεκριμένα:

– Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το πρόγραμμα «τρέχει» εδώ και ένα πεντάμηνο και απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Έμφαση δίνεται στους μακροχρόνια ανέργους, ενώ οι 5.000 από τις 15.000 θέσεις θα αφορούν αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης είναι 15 ευρώ για ανέργους με κάρτα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών, 18 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους, 22 ευρώ για ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ. Η συνολική διάρκειά της είναι 12 μήνες.

– «Πρώτη Πρόσληψη»: Στις αρχές της χρονιάς ανακοινώθηκε το πρόγραμμα επιδότησης της «πρώτης πρόσληψης» μισθωτού, από νέους επιχειρηματίες έως 35 ετών. Αφορά τουλάχιστον 20.000 ανέργους, οι οποίοι θα επιδοτηθούν με το 50% του μικτού μισθού τους (μέχρι και το όριο των 500 ευρώ τον μήνα). Η επιδότηση διαρκεί για 18 μήνες αν ο άνεργος είναι κάτω από 29 ετών και 12 μήνες αν είναι πάνω από 30 ετών.

– Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού. Οι 2.000 θέσεις είναι πλήρους και μερικής απασχόλησης, ενώ επιχορηγείται η απασχόληση αρχικώς για 12 μήνες και παρέχεται η δυνατότητα δύο επεκτάσεων του χρόνου επιδοτούμενης απασχόλησης, ήτοι σύνολο 36 μήνες.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και 350 ευρώ για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση.

– Ενίσχυση της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με «μπλοκάκι». Ανοικτό -και με χαμηλή συμμετοχή- παραμένει το πρόγραμμα που επιχορηγεί για 12 μήνες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, προκειμένου να τις μετατρέψουν σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Η επιχείρηση επιδοτείται με τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας), με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης. Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού της καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος που ανέρχεται σε 18 μήνες, εκ των οποίων οι 12 μήνες αντιστοιχούν στο διάστημα της επιχορήγησης και οι υπόλοιποι 6 μήνες στο διάστημα της δέσμευσης.

– Επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Άλλο ένα πρόγραμμα με «χαμηλές πτήσεις» και δικαιούχους άνεργους τακτικής επιδότησης, οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, το οποίο μετατρέπουν σε «επιταγή επανένταξης».

Το πρόγραµµα επιχορηγεί για 12 µήνες ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς που απασχολούν έως 10 άτοµα σε πλήρη απασχόληση. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται το 50% της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής της. Η εγκριθείσα επιδότηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 5µηνης διάρκειας. Επίσης, µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι µακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 µήνες επιδότησης.

– Επιχορήγηση επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών Δημοσίου, Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, 55-67 ετών. Δικαιούχοι ήταν αρχικά μόνο επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα και ειδικότερα επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Με τροποποιητική απόφαση του ΟΑΕΔ, στους ωφελούμενους πλέον εντάσσεται και ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) όπως και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π).

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

– Επιχορήγηση επιχειρήσεων, µε προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση, άνω των 50 ετών. Για την πρόσληψη 50άρηδων μακροχρόνια ανέργων (ανεργία άνω των 12 µηνών) η επιχορήγηση είναι 12 µήνες, µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους.

Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 επιπλέον µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν ισχύει η δέσµευση. Για την πρόσληψη ανέργων με διάρκεια ανεργίας 6-12 µήνες η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 9 µήνες χωρίς επέκταση. Το ύψος της ορίζεται στο 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου.

– Επιχορήγηση επιχειρήσεων µε προσωπικό έως 20 θέσεων, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, με ανεργία άνω των τριών µηνών. Για την πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων, η επιχορήγηση διαρκεί 12 µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για 9 µήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράµµατος, η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 επιπλέον µήνες.

Για την πρόσληψη ανέργων με ανεργία 3-12 μήνες, η επιχορήγηση είναι 9 µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 µήνες. Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 6 επιπλέον µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, για 3 επιπλέον µήνες.