Ο κρίσιμος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσω της συνεργασίας με Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. 


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η έννοια της κυκλικής οικονομίας, που δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των πόρων, έχει αποκτήσει θέση παγκοσμίως ως απάντηση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις που θέτουν τα παραδοσιακά γραμμικά οικονομικά μοντέλα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τοπικές κυβερνήσεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, ιδίως μέσω της συνεργασίας με τοπικές κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 

Αυτή η συνέργεια όχι μόνο προωθεί βιώσιμες πρακτικές αλλά αντιμετωπίζει και ζητήματα ανεργίας, ωφελώντας τη συνολική ευημερία της τοπικής κοινωνίας.  1. Κατανόηση της Κυκλικής Οικονομίας:Η κυκλική οικονομία είναι ένα αναγεννητικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί τα απόβλητα και να αξιοποιεί στο έπακρο τους πόρους. Στοχεύει να απομακρυνθεί από το παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο «πάρε, φτιάχνω και απόρριψη» σε έναν πιο βιώσιμο κύκλο «μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης». Οι τοπικές αρχές είναι βασικοί παράγοντες στην εφαρμογή πολιτικών και πρωτοβουλιών που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
 2. Τοπικές Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ως Καταλύτες:Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, καθοδηγούμενες από κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση του οράματος της κυκλικής οικονομίας. Αυτές οι επιχειρήσεις συχνά συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως η ανακύκλωση, η ανακύκλωση και η βιώσιμη παραγωγή. Οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις αυτών των συνεταιρισμών για να δημιουργήσουν μια πιο κυκλική και χωρίς αποκλεισμούς τοπική οικονομία.

  Παράδειγμα: Μια τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συνεργαστεί με έναν κοινωνικό συνεταιρισμό που εστιάζει στη διαχείριση απορριμμάτων. Ο συνεταιρισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κέντρο ανακύκλωσης, δημιουργώντας ένα σύστημα κλειστού βρόχου για υλικά εντός της κοινότητας.

 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους:Η συνεργασία μεταξύ τοπικών κυβερνήσεων και κοινωνικών συνεταιρισμών αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ανεργίας. Υποστηρίζοντας και επενδύοντας σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να συμβάλουν ενεργά στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά για περιθωριοποιημένα ή άνεργα μέλη της κοινότητας.

  Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι μια τοπική κυβέρνηση συνεργάζεται με έναν κοινωνικό συνεταιρισμό που ειδικεύεται στη βιώσιμη γεωργία. Αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία κοινοτικών κήπων ή πρωτοβουλιών αστικής γεωργίας, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα με αγροτικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες.

 4. Πλαίσια πολιτικής και κίνητρα:Οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να θεσπίσουν υποστηρικτικές πολιτικές και να παρέχουν κίνητρα για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Αυτές οι πολιτικές μπορεί να περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις, επιχορηγήσεις ή εξορθολογισμένες ρυθμιστικές διαδικασίες για τη διευκόλυνση της ίδρυσης και επέκτασης τέτοιων επιχειρήσεων.

  Παράδειγμα: Μια τοπική κυβέρνηση θα μπορούσε να προσφέρει οικονομικά κίνητρα σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς που συμμετέχουν σε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, όπως η μείωση των απορριμμάτων ή η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Αυτό ενθαρρύνει περισσότερες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν προσεγγίσεις κυκλικής οικονομίας.

 5. Δέσμευση και εκπαίδευση της κοινότητας:Για να διασφαλιστεί η επιτυχία των πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας, οι τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να εμπλακούν ενεργά με την κοινότητα και να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τα οφέλη των βιώσιμων πρακτικών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα κοινοτικά εργαστήρια μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους κατοίκους να συμμετάσχουν και να υποστηρίξουν τη μετάβαση της κυκλικής οικονομίας.

  Παράδειγμα: Μια τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να οργανώσει εργαστήρια σε συνεργασία με κοινωνικούς συνεταιρισμούς για να διδάξει στα μέλη της κοινότητας σχετικά με την ανακύκλωση ή τη βιώσιμη ζωή. Αυτό όχι μόνο προάγει την περιβαλλοντική συνείδηση ​​αλλά ενθαρρύνει επίσης την αίσθηση κοινής ευθύνης.

Οι τοπικές κυβερνήσεις χρησιμεύουν ως ο βασικός άξονας στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Αυτή η συμμαχία όχι μόνο προωθεί βιώσιμες πρακτικές, αλλά αντιμετωπίζει και ζητήματα ανεργίας, ενισχύοντας μια κοινότητα με μεγαλύτερη περιεκτικότητα και ανθεκτικότητα. Μέσω καλοσχεδιασμένων πολιτικών, κινήτρων και κοινοτικής δέσμευσης, οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των κοινωνικών συνεταιρισμών, ωθώντας έτσι την κοινότητα προς ένα πιο βιώσιμο και κυκλικό μέλλον.