Ο Προγραμματισμός του υπουργείου Ανάπτυξης για το νέο ΕΣΠΑ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Κύριε υπουργέ, μία από τις πρώτες προτεραιότητές σας είναι το κλείσιμο του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα και ποιοι είναι οι τρόποι που θα χρησιμοποιήσετε ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ κοινοτικών κονδυλίων;
Η δέσμευσή μας ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ κοινοτικών κονδυλίων επισφραγίζεται, νομίζω, με τον ορισμό στη νέα κυβέρνηση υφυπουργού για το ΕΣΠΑ. Η εικόνα σήμερα πάντως είναι καλή. Η συνολική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 ανέρχεται σε 20,3 δισ. €, δηλαδή στο 91,7%. Μετά το δίμηνο «πάγωμα» πριν από τη συμφωνία του Ιουλίου, από 1ης Αυγούστου επανήλθαμε, παρά τους περιορισμούς των «ελέγχων κεφαλαίων», σε αποδέσμευση των πόρων του ΕΣΠΑ με ρυθμό 10-15 εκατομμυρίων ημερησίως, που πρακτικά σημαίνει ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν απορροφηθεί πόροι περίπου 1 δισ. ευρώ. Συνεχίζουμε τις ενέργειες για να αποκατασταθεί πλήρως η ροή υλοποίησης των έργων και να ξεκινήσει ομαλά το ΕΣΠΑ 2014-2020. Ταυτόχρονα επιδιώκουμε να διευκολυνθεί το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που θα στηρίζεται στα μικρά και μεσαία χρήσιμα έργα, στις παρεμβάσεις με έντονο κοινωνικό και οικολογικό αποτύπωμα και σε μια νέα επιχειρηματικότητα που θα συνδυάζει την παραγωγή υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών με μια νέα μορφή επιχειρηματικής διακυβέρνησης μέσα από συνεργατικά σχήματα και μορφές κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας.Η αξιοποίηση των περίπου 20 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 είναι ο άλλος μεγάλος στόχος του υπουργείου Οικονομίας. Πότε θα ξεκινήσουν οι προκηρύξεις των πρώτων επιχειρησιακών προγραμμάτων και ιδίως του τομέα σας; Ποιες είναι αυτές;
Οι προαπαιτούμενες ενέργειες προχωρούν κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος, και τα επιχειρησιακά προγράμματα είναι πλέον σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εχουν ολοκληρωθεί οι Επιτροπές Παρακολούθησης των Τομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στο πλαίσιο των οποίων εγκρίθηκε η εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων. Οι πρώτες προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί ήδη αφορούν, ενδεικτικά, την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ενεργοποίηση των δράσεων στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προγράμματα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους κ.λπ.
Σε φάση προετοιμασίας βρίσκεται και ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Πότε θα είναι έτοιμος και ποια είναι τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία που φέρνει;
O αναπτυξιακός νόμος αποτελεί ένα από τα εργαλεία που συμβάλλουν στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας. Οι επιλογές του δείχνουν την κατεύθυνση ανάπτυξης, που προκρίνεται από την κυβέρνηση για τη μελλοντική πορεία της χώρας. Στην προηγούμενη περίοδο είχαν συσταθεί επιτροπές που ανέλαβαν την αξιολόγηση των παλιών επενδυτικών σχεδίων και την καταγραφή των προβλημάτων τους αλλά και την πρόταση νέων ιδεών για τον επικείμενο αναπτυξιακό νόμο. Το προσχέδιο του επικείμενου νέου αναπτυξιακού νόμου βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης με στόχο να εισαχθεί στη Βουλή τον Οκτώβριο του 2015. Η στροφή του νόμου υπέρ των παραγωγικών επενδύσεων, της νεανικής επιχειρηματικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι σαφής.
Ποιες άλλες πηγές χρηματοδότησης μπορεί να χρησιμοποιήσει η χώρα ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά;
Εξασφαλίσαμε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ ύψους 1 δισ., του οποίου τα πρώτα 300 εκατομμύρια δόθηκαν χθες, συνάψαμε σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για να περιληφθεί η Ελλάδα στις «χώρες αποδοχής δανειακών πόρων». Στόχος μας είναι, μέχρι το τέλος του έτους, να διοχετεύσουμε στην πραγματική οικονομία μέσω του ΠΔΕ και των ΕΣΠΑ πόρους ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Οφείλουμε να κινηθούμε πιο δραστικά με το πακέτο Γιούνκερ. Το ενδιαφέρον σχετικά με αυτό είναι η δυνατότητα που παρέχει, μέσω μηχανισμών και διασφάλισης ενδιάμεσων οργανισμών, να υπάρχει χαμηλότοκος δανεισμός για έργα κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και κατά δεύτερον σε κοινά προγράμματα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Καυτό κεφάλαιο του υπουργείου σας είναι και τα «κόκκινα δάνεια» των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το πρώτο βήμα έγινε το καλοκαίρι με την τροποποίηση του «νόμου Κατσέλη». Πότε θα εκδοθεί η κοινή απόφαση για τον καθορισμό νέων ορίων που θα προστατεύουν την κύρια κατοικία όσων υπάγονται στις διατάξεις του νόμου; Και ποια θα είναι αυτά τα κριτήρια;
Το θέμα βρίσκεται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους και συνδέεται φυσικά με τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα εξαγγελιών. Στη διαπραγμάτευση αποτρέψαμε αγοραίες λύσεις που θα είχαν καταστροφικές συνέπειες και θέσαμε ένα πιο προστατευτικό πλαίσιο διαλόγου. Εντούτοις τροποποιήθηκε ο «νόμος Κατσέλη» έτσι που πρώτον περιλαμβάνει όχι μόνο τα χρέη προς τις τράπεζες αλλά και προς την εφορία και διευρύναμε τα κριτήρια ένταξης και για επαγγελματίες. Συνεπώς προσφέρει υψηλή – ασφαλή προστασία.
Ανεξάρτητα από αυτή τη ρύθμιση που προβλέπει την προστασία της κύριας κατοικίας για όσους υπάγονται στον «νόμο Κατσέλη», θα υπάρξει για τους υπόλοιπους δανειολήπτες κάποια άλλη μόνιμη ρύθμιση για εξαίρεση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς;
Είναι επαρκής η προστασία μέσω του «νόμου Κατσέλη» όπως τροποποιήθηκε και στη διάθεση των δανειοληπτών υπάρχουν και άλλα θεσμικά εργαλεία, όπως οι διακανονισμοί μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών. Ούτως ή άλλως με οδηγία της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών δεν επισπεύδονται πλειστηριασμοί για την κύρια κατοικία των δανειοληπτών.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα προσαρμογής, προβλέπεται ότι η κυβέρνηση θα θεσπίσει ένα μόνιμο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβάνοντας μέτρα στήριξης υπέρ των πλέον ευάλωτων οφειλετών. Πότε θα είναι έτοιμο το πλαίσιο, ποια τα μέτρα και ποιοι είναι οι πλέον ευάλωτοι οφειλέτες;
Σημαντικά θα συμβάλει, πιστεύω, ο νέος θεσμός των τοπικών «κέντρων ενημέρωσης για χρέη», τον οποίο είχαμε εξαγγείλει κατά την προηγούμενη περίοδο. Αυτά τα κέντρα θα διοικούνται σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θα προσφέρουν στον δανειολήπτη πληροφορίες για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις επιλογές που έχει σχετικά με τη διαχείριση των χρεών του. Η πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία θα είναι δωρεάν για όλους. Επιπρόσθετα, τα κέντρα αυτά θα παρέχουν συνολικά στοιχεία για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ώστε να δημιουργηθεί μια τράπεζα δεδομένων σε κάθε περιφέρεια. Επιπλέον, από το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οργανώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία δικτύου κοινωνικής προστασίας (social safety net).
Επίσης προβλέπεται στο νέο πρόγραμμα προσαρμογής και η δημιουργία με νόμο της Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου; Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητές της;
Πρόκειται για δημόσιο φορέα ο οποίος θα έχει πλήρη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων κάθε δανειολήπτη, όπως σήμερα έχει μόνο το δικαστήριο, και θα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και αντικειμενικό εργαλείο, που θα προσδιορίζει την ικανότητα του δανειολήπτη να αποπληρώνει το δάνειό του. Ταυτόχρονα θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του, ενώ το δάνειό του θα μπαίνει σε κλίμακα αξιολόγησης. Με πιο απλά λόγια ο δανειολήπτης που θέλει να ρυθμίσει το δάνειό του ή να συνάψει σύμβαση για νέο θα μπορεί να απευθύνεται στην Υπηρεσία Πίστωσης και Πλούτου, η οποία και θα βαθμολογεί τη δανειοδοτική του ικανότητα. Με αυτό τον βαθμό θα απευθύνεται έπειτα στην τράπεζα, η οποία δεν θα μπορεί να αμφισβητεί για παράδειγμα τη δυνατότητα μιας ευνοϊκής ρύθμισης ή χορήγησης ενός δανείου. Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο θα είναι έτοιμο μέχρι τον Νοέμβριο.
Μέχρι την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και τη δημιουργία του ολοκληρωμένου πλαισίου, οι δανειολήπτες πώς θα μπορούν να ρυθμίζουν τα δάνειά τους;
Με την ενεργοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών δίνονται δυνατότητες κοινής συναίνεσης μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη. Παράλληλα, ο «νόμος Κατσέλη» ενισχύεται και επιταχύνεται η διαδικασία εκδίκασης των προσφυγών των οφειλετών.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ
Θα παραμείνουμε κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς
Ενας από τους νέους τομείς του υπουργείου σας είναι και αυτός της βιομηχανίας. Μιλήσατε στην τελετή παράδοσης – παραλαβής των καθηκόντων σας για αναβάθμιση της βιομηχανικής παραγωγής; Ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής σας;
Η βιομηχανική πολιτική είναι καίριας σημασίας μιας και η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο την επαναβιομηχάνιση ούτως ώστε να φθάσει στο 20% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Συνεπώς συνάδει με την ανάπτυξη όλων εκείνων των εργαλείων που θα διευκολύνουν τις βιομηχανικές επενδύσεις. Προφανώς πρέπει να συνεχίσουμε το έργο της απλοποίησης των αδειοδοτήσεων, της χωροταξικής οριστικής ολοκλήρωσης του κτηματολογίου και των κανόνων χωροθέτησης, οριστική ταξινόμηση των περιβαλλοντικών κανόνων και φυσικά ενίσχυση των ΒΙΠΕ όπου η εγκατάσταση είναι και σήμερα ελεύθερη.
Ενα από τα κύρια αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου είναι η ελάφρυνση των capital controls. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας; Πότε εκτιμάτε ότι θα αρθούν πλήρως;
Η άρση των capital controls ξεκίνησε από την επομένη της επιβολής των. Βήμα βήμα αποδεσμεύσαμε από περιορισμούς το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, τον τουρισμό, τη ναυτιλία και πολλές άλλες οικονομικές δραστηριότητες που επανήλθαν σε ρυθμούς κανονικότητας, ίσως με μικρές πλέον χρονικές καθυστερήσεις. Η πλήρης άρση είναι σε άμεση συνάρτηση με το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, η οποία θα γίνει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέχρι το τέλος του χρόνου. Από 1/1/2016 η πλήρης ένταξη των ελληνικών τραπεζών στο ενιαίο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα θα προσφέρει πλήρη ασφάλεια και αξιοπιστία.
Κουρουμπλής, Τζάκρη και Μπόλαρης στη νέα κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάμεις του χώρου της Κεντροαριστεράς;
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα παραμείνει κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Το άνοιγμά του σε πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται τόσο στον κεντρώο όσο και τον αριστερό χώρο αποτελεί μόνιμη στρατηγική μας. Τεκμαίρομαι ότι οι πολίτες μάς εμπιστεύονται, παρά τις δυσκολίες και τις αποχωρήσεις ορισμένων ομάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό που είμαστε και παραμένουμε, ένα αριστερό κόμμα με ισχυρές αξιακές και πολιτικές δεσμεύσεις.
Ο Υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού σε συνέντευξη του στο «Έθνος της Κυριακής»