Παράνομες και επιζήμιες πρακτικές της Τράπεζας Πειραιώς προκαλούν Οικονομική ασφυξία των ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τον τελευταίο καιρό, η Τράπεζα Πειραιώς έχει προχωρήσει σε άδικες και δρακόντειες πρακτικές, ιδιαίτερα σε σχέση με τη μεταχείρισή της προς τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Έχουν προκύψει ανησυχητικές αναφορές, αποκαλύπτοντας ένα μοτίβο συμπεριφοράς όπου η τράπεζα κλειδώνει τους εταιρικούς λογαριασμούς με μια αδικαιολόγητα σύντομη περίοδο χάριτος, αφήνοντας τις επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Αυτό το καταγγελτικό άρθρο έχει στόχο να ρίξει φως στις επιζήμιες συνέπειες των ενεργειών της Τράπεζας Πειραιώς στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα σοβαρή οικονομική ασφυξία.

Εάν και η δική σας ΚοινΣΕπ έχει κλειδωμένο εταιρικό λογαριασμό σας καλούμε να μας ενημερώσετε από την φόρμα που θα βρείτε στο τέλος του κειμένου έτσι ώστε να ενισχύσετε την κίνηση που σχεδιάζουμε για την καταγγελία αυτής της πρακτικής τόσο στην Ευρωπαική Ένωση αλλά και όπου αλλού μπορεί να γίνει

Το άδικο κλείδωμα εταιρικών λογαριασμών:

Μία από τις πιο κραυγαλέες πρακτικές που εφαρμόζει η Τράπεζα Πειραιώς είναι το γρήγορο και αυθαίρετο κλείδωμα των εταιρικών λογαριασμών. Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί έχουν βρεθεί σε επισφαλή κατάσταση, καθώς η τράπεζα παρέχει μόνο μια ελάχιστη περίοδο χάριτος από την ημέρα της προειδοποίησης για να ενημερώσει τα στοιχεία της εταιρείας. Αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα αφήνει στις επιχειρήσεις ανεπαρκή χρόνο για να συμμορφωθούν, με αποτέλεσμα το πάγωμα των λογαριασμών και την άμεση διακοπή των κρίσιμων χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Συνέπειες για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις:

Οι συνέπειες των ενεργειών της Τράπεζας Πειραιώς είναι σοβαρές και εκτεταμένες. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις βασίζονται στους λογαριασμούς τους για διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας μισθοδοσίας, της πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών και της εκπλήρωσης άλλων βασικών υποχρεώσεων. Με τους λογαριασμούς τους απότομα κλειδωμένους, αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε οικονομική αταξία, ανίκανες να διεξάγουν καθημερινές λειτουργίες κρίσιμες για την επιβίωσή τους.

Οικονομική ασφυξία:

Ο αντίκτυπος των ενεργειών της Τράπεζας Πειραιώς μόνο ως οικονομική ασφυξία μπορεί να χαρακτηριστεί. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που ήδη λειτουργούν σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, βρίσκονται σε παράλυση χωρίς πρόσβαση στα κεφάλαιά τους. Η αδυναμία επεξεργασίας της μισθοδοσίας όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τα προς το ζην των εργαζομένων, αλλά συμβάλλει επίσης σε μια ευρύτερη οικονομική ύφεση εντός της πληγείσας κοινότητας. Επιπλέον, η διακοπή των ασφαλιστικών εισφορών εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ευημερία και την ασφάλεια των εργαζομένων και τη μελλοντική βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων.


Κατάλογος εγγράφων που πρέπει να προσκομιστούν για την επικαιροποίηση στοιχείων

  1. Τροποποιημένο Καταστατικό σε ισχύ αν έχει γίνει ενδιάμεσα τροποποίηση
  2. α) Βεβαίωση Νομίμου Εκπροσώπου ότι τα προσκομισθέντα πρακτικά αποτελούν αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, β) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής κύρους Ανανέωσης και Εκλογής Νέας Διοικούσας, γ) Βεβαίωση Νομίμου Εκπροσώπου περί μη προσβολής κύρους εκλογών Νέας Διοικούσας Επιτροπής, δ) Πρακτικά Ανανέωσης και Εκλογής Διοικούσας Επιτροπής και ε) Εξουσιοδότηση Διαχειριστή Εταιρικού Λογαριασμού.
  3. α) Ταυτότητα Διαχειριστή Εταιρικού Λογαριασμού, β) Φορολογικά Στοιχεία Διαχειριστή Εταιρικού Λογαριασμού, γ) Αποδεικτικό κατοχής τηλεφωνικού αριθμού κινητού τηλεφώνου Διαχειριστή Εταιρικού Λογαριασμού, δ) Λογαριασμός Κοινής Ωφέλειας Διαχειριστή Εταιρικού Λογαριασμού.
  4. Βεβαίωσες ΓΕΜΗ. α) Βεβαίωση Καταχώρησης Οργάνου Διοίκησης, β) Βεβαίωση περί Τροποποιήσεων Καταστατικού, γ) Βεβαίωση περί Μη Λύσης, Μη Εκκαθάρισης, δ) Πιστοποιητικό Μέλους Μητρώου τρέχοντος έτους
  5. Αποτύπωση Στοιχείων Μελών Βεβαίωση από Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Έλλειψη δίκαιης προειδοποίησης και επικοινωνίας:

Μια άλλη ανησυχητική πτυχή της συμπεριφοράς της Τράπεζας Πειραιώς είναι η έλλειψη δίκαιης προειδοποίησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί αναφέρουν ότι λαμβάνουν ανεπαρκή ειδοποίηση και ασαφείς οδηγίες σχετικά με τις απαραίτητες ενημερώσεις για την αποφυγή κλειδώματος λογαριασμών. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας επιδεινώνει την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις, καθώς παλεύουν με τις ξαφνικές και άδικες συνέπειες των πράξεων της τράπεζας.

Πρόσκληση σε δράση:

Υπό το πρίσμα αυτών των αυστηρών και άδικων πρακτικών, είναι επιτακτική ανάγκη οι ρυθμιστικοί φορείς και η ευρύτερη κοινότητα να λογοδοτήσουν την Τράπεζα Πειραιώς για τις πράξεις της. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και η χρηματοπιστωτική τους σταθερότητα δεν πρέπει να υπονομεύεται από τις αυθαίρετες αποφάσεις ενός τραπεζικού ιδρύματος. Οι πληγείσες επιχειρήσεις αξίζουν δίκαιη μεταχείριση, εύλογες περιόδους χάριτος και σαφή επικοινωνία από την Τράπεζα Πειραιώς για τη διασφάλιση της συνεχούς ευημερίας αυτών των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων που εξυπηρετούν.