Παρακολουθήστε την Εκδήλωση Επαγγελματική Επανένταξη Αποφυλακιζομένων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Παρακολουθήστε την εκδήλωση που έλαβε χώρα σήμερα με το παραπάνω θέμα κατά την διάρκεια της 32ης Πανελλήνιας Έκθεσης Έργων Κρατουμένων και Προϊόντων Φυλακών, δείτε την εισήγηση του Παναγιώτη Φραγκιά Πρόεδρου της Διοικούσας, ΚοινΣΕπ ”Νέοι Ορίζοντες” με θέμα: «Νέοι ορίζοντες στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ή κάτι παραπάνω; Οι προκλήσεις της εργασιακής επανένταξης των αποφυλακισμένων και η συμβολή της ΚοινΣΕπ ”Νέοι Ορίζοντες”» και δείτε φωτογραφικό υλικό από την έκθεση

19:00 – 19:10: Εισαγωγή στο θέμα
19:10 – 19:20: Γιώργος Νικολόπουλος, Καθηγητής Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Τίτλος εισήγησης: «Θέσεις και παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την επαγγελματική επανένταξη των αποφυλακιζομένων»
19:20 – 19:30: Χρήστος Λαμπάκης, Δικηγόρος, Υποψ. Δρ Νομικής ΑΠΘ Τίτλος εισήγησης: «Ομάδα Εργασίας για τον “Εξορθολογισμό των Κωλυμάτων Επαγγελματικής Επανένταξης των Καταδικασθέντων και εν γένει Ποινικώς Διωχθέντων: Αποτελέσματα – Προτάσεις”»
19:30 – 19:40: Παναγιώτης Φραγκιάς, Πρόεδρος της Διοικούσας, Κοιν.Σ.Επ.”Νέοι Ορίζοντες” Τίτλος εισήγησης: «Νέοι ορίζοντες στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ή κάτι παραπάνω; Οι προκλήσεις της εργασιακής επανένταξης των αποφυλακισμένων και η συμβολή της Κοιν.Σ.Επ.”Νέοι Ορίζοντες”»
19:40 – 19:50: Ειρήνη Ανδριώτη, Εργασιακή Σύμβουλος στην ΕΠΑΝΟΔΟ Τίτλος εισήγησης: «Η Εργασιακή Συμβουλευτική ως Αρωγός Επανένταξης»
19:50 – 20:00: Αθηνά Λάζου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Τίτλος εισήγησης: «Ο ΟΑΕΔ και η Επαγγελματική Κατάρτιση Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων ως μέσο επαγγελματικής επανένταξης»
20:00 – 20:30: Συζήτηση