Παραχώρηση χώρου στην «ΑΡΓΩ ΚοινΣΕπ» για τη λειτουργία καταστήματος ανακύκλωσης/επανάχρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη του:

  1. Τα αριθ. 4697/01.03.2019 & 16037/27.08.2019 έγγραφα του Επιστημονικά Υπεύθυνου, του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ», σύμφωνα με τα οποία ζητείται η παραχώρηση του χώρου του παλιού ΕΚΑΒ (κάτω από τα Ακαταλόγιστα), στην «ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ», για χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκεται σε νόμιμη λειτουργία η «ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ» προκειμένου να λειτουργήσει κατάστημα ανακύκλωσης/επανάχρησης
  2. Το αριθ. 18431/27.09.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: «Παραχώρηση χώρου στην ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ για τη λειτουργία καταστήματος ανακύκλωσης στον παλαιό χώρου του ΕΚΑΒ», με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά στο ανωτέρω αίτημα εφόσον τηρηθούν οι όροι που περιγράφονται σε αυτό

Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των Μελών του Αποφασίζει  ομόφωνα