Παραχώρηση χώρου του κτιριακού συγκροτήματος της ΕΠΑΣ Μαθητείας Παλλήνης σε ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ αποφασίζει την δωρεάν {download} παραχώρηση χώρου του κτιριακού συγκροτήματος της ΕΠΑΣ Μαθητείας Παλλήνης (ΚΕΤΕΚ Παλλήνης) στην ΑΒΑΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, ως εξής:

  • Το τμήμα Β, πρώην εργαστήριο αγγειοπλαστικής-διακοσμητών σιδηρουργών περίπου 250 τ.μ. και μεγάλου ύψους περίπου 6 μ., ως χώρο δημιουργικής απασχόλησης, ένα διπλανό κτίριο βοηθητικής χρήσης για χώρο τουαλετών και κουζίνας περίπου 100τ.μ., και παραπλήσιος αύλειος χώρος περίπου 50 τ.μ. , για δέκα (10) έτη, με τους εξής όρους :
  • Η παραχώρηση τελεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-2014) και των άρθρων 810- 821 του Αστικού Κώδικα.
  • Η ΑΒΑΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ. να αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα, δηλαδή ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, νερό, καθαριότητα στο ποσοστό που της αναλογεί.
  • Η ΑΒΑΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ να μην πραγματοποιήσει καμία τροποποίηση ή οποιαδήποτε μεταβολή του χώρου του ακινήτου, ή στο ακίνητο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Οργανισμού και να ευθύνεται για κάθε τροποποίηση, βλάβη και αποκατάστασή του ή οποιαδήποτε μεταβολή του ακινήτου είτε προέρχεται από τη χρήση του, είτε όχι.
  • Η ΑΒΑΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ δεν θα δικαιούται να παραχωρήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Οργανισμού, τη χρήση του χώρου του ακινήτου που της παραχωρείται ή και το ίδιο το ακίνητο.
  • Δαπάνες από φθορές ή ζημιές επί του χώρου του ακινήτου που του παραχωρείται, να βαρύνουν αποκλειστικά την ΑΒΑΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ.