Παρουσίαση της Σύμπραξης Μηχανικών Τ.Ε.Ε. ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σύµπραξη µηχανικών µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, πολιτικών, χηµικών µηχανικών για την προώθηση του σχεδιασµού της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, την απασχόληση, την εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας και την υποστήριξη των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των µηχανικών.

∆ιαχείριση των στερεών αποβλήτων στου ∆ήµους

Το θέµα αφορά απώλεια εσόδων για τους ∆ήµους της τάξεως εκατοµµυρίων ευρώ κατ’ έτος, ποσό το οποίο θα µπορούσε να έχει απογειώσει το επίπεδο υπηρεσιών και έργων των ∆ήµων σε πολύ καλλίτερο επίπεδο επ’ ωφελεία όλων.

Αυτό που προτείνουµε δεν είναι κάποια δικιά µας καινοτοµία αλλά αυτό που συµβαίνει στην Ευρώπη και σε µη τριτοκοσµικές χώρες, ήδη από δεκαετίες τώρα.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ µας έχει την τεχνογνωσία για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στου ∆ήµους της χώρας, στην προστασία της υγείας των δηµοτών από τους ρυπογόνους ΧΥΤΑ µέσω της σταδιακής κατάργησης τους.

Εργαλείο η επωφελής για τους ∆ήµους διαχείριση µε διαλογή στην πηγή και οικονοµικά κίνητρα για τους δηµότες.

Έτσι θα έχοµε ενίσχυση της οικονοµικής αυτοτέλειας των ∆ήµων και όχι µόνο: Μέσω της επιδοτούµενης συνεργασίας των δηµοτών και έτσι ανάπτυξης του κοινοτικού τους πνεύµατος συµµετοχής, θα προάγεται η ∆ηµοκρατία τελικά.

∆ιότι µια τέτοια διαχείριση µε την συµµετοχή των πολιτών και λόγω της επακόλουθης τοπικής ανάπτυξης, προωθεί µέσω της συµµετοχής των πολιτών, την θεσµοποίηση της Κοινωνίας, ώστε στην πορεία για την ∆ηµοκρατία να εξασφαλίζεται η Αντιπροσώπευση των συµφερόντων της Κοινωνίας. Είναι κάτι που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και ως αντιφασιστική διαδικασία.

Ποσοστό 75% ανακύκλωση είναι συνήθης στις χώρες της Ευρώπης. Εδώ και δεκαετίες κάνουν την διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση. Ενώ 100% έχει επιτευχθεί στο Καµικάτσου Ιαπωνίας !

Το να το κάνουν και εδώ κοστίζει ελάχιστα διότι µπορεί ν’ αρχίσει σταδιακά και η µικρή επένδυση που απαιτείται θα βγει από τα οφέλη των πρώτων µηνών.

Μπορούµε και κάνουµε προσφορά για τον ∆ήµο αφού πρώτα συνεργαστούµε ώστε να έχοµε ακριβέστερα στοιχεία.

Σήµερα και µε αυξητική τάση στην τιµή, οι ∆ήµοι πληρώνουν στην είσοδο του ΧΥΤΑ του ΦΟ∆ΣΑ 50 ευρώ τον τόννο + έξοδα φορτηγών και διαδροµής. ∆ηλαδή στους ΧΥΤΑ ή επισηµες χωµατερές, που στις περιοχές γύρω τους έχουν αυξήσει κατακόρυφα τα κρούσµατα καρκίνου. Όπως στην Φυλή π.χ. Επί πλέον στέλνουν τα φορτηγά αζύγιστα να ζυγίζονται στην είσοδο του ΧΥΤΑ χωρίς έλεγχο του ∆ήµου !!

Τουλάχιστον ας ζυγιζόντουσαν πριν σταλούν ! Γεφυροπλάστιγγες υπάρχουν και αν όχι µπορεί εύκολα να αποκτηθεί µία µε σχετικά µικρό κόστος.

Υπ’ όψιν ότι το προσωπικό που οι ∆ήµοι στην Ελλάδα απασχολούν για την καθαριότητα είναι υπερεπαρκές κατά κανόνα.

∆ρ Μηχανικός Γεώργιος Βαµβακούσης, Πρόεδρος ∆.Ε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ε. Κοιν.Σ.Επ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Γε.Μ.Κ.Ο): 000013003011 ΑΦΜ 997026524 ∆ΟΥ Α’ Αθηνών
Οδός Λένορµαν 82, Αθήνα 10444, τηλ. 2105127764, κιν 6970360025,
email hellengtee.coop@gmail.com https://hellenicengineerscooptee.blogspot.gr