ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Χρηματοδότηση ΚοινΣΕπ στην Παροχή Σίτισης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θράκης

Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 6χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 390 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπΕσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά στη χρηματοδότηση Δομών με την ονομασία «Δομή Σίτισης του Δήμου …» για εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει αυτήν την ανάγκη.

Εάν σας ενδιαφέρει το παρόν πρόγραμμα και η ΕΔΡΑΣ σας είναι στην αναφερόμενη Περιφέρεια και αφού μελετήσετε το αρχείο στο τέλος του κειμένου μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας και ο εξειδικευμένος μας συνεργάτης θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας.

Υπό το πρίσμα αυτό, στόχος της προκηρυσσόμενης δράσης είναι η υποστήριξη ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από ακραία φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην λειτουργία των εν λόγω δομών για χρονικό διάστημα 3 ετών.

Η πράξη δεν αφορά λειτουργία δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου, διότι η αντίστοιχη υπηρεσία έχει σχεδιαστεί από την Περιφέρεια να παρέχεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Κέντρων Κοινότητας με την πρόβλεψη απασχόλησης επιπλέον προσωπικού. Η παρασκευή και παροχή συσσιτίων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δομή είναι άτομα/νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης). Ο Δικαιούχος, στο ΤΔΠ καθώς και στα συνοδευτικά έγγραφα, θα πρέπει να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα χρηματοδότησης της δομής, καθώς και τη βιωσιμότητα της, παρέχοντας στοιχεία για τον τρόπο δραστηριοποίησης και να τεκμηριώσει τη σύνθεση των ωφελούμενων της περιοχής παρέμβασης και τον τρόπο κάλυψης των αναγκών τους, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στον «Οδηγό Εφαρμογής». Επίσης, η Δομή θα πρέπει να πληρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας που περιγράφονται στον ίδιο Οδηγό. O κάθε Δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ατόμων ΑΜΕΑ (τόσο σε όρους φυσικής πρόσβασης όσο και σε όρους πληροφόρησης), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο


Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2020 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!


Exit mobile version