Πλήρες Αναλυτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο για Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στην Καλλιέργεια Ελιάς την παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία του καρπού της ελιάς και των υποπροϊόντων της.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση “Ελιά του Μέλλοντος” έχει ως στόχο την καλλιέργεια ελιάς, την παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία του καρπού της ελιάς και των υποπροϊόντων της.

Ο σκοπός της επιχείρησης είναι διττός: αφενός, η βιώσιμη και οικολογική παραγωγή ελαιοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και αφετέρου, η κοινωνική και οικονομική ενίσχυση της τοπικής κοινότητας.

2. Όραμα και Αποστολή

 • Όραμα: Να γίνουμε ηγέτες στον τομέα της βιώσιμης καλλιέργειας ελιάς, προσφέροντας προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας που σέβονται το περιβάλλον και ενισχύουν την τοπική οικονομία.
 • Αποστολή: Να καλλιεργήσουμε και να παράγουμε προϊόντα ελιάς με βιώσιμο και ηθικό τρόπο, προωθώντας την κοινωνική συνοχή και τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας.

3. Στόχοι

 1. Βιωσιμότητα: Καλλιέργεια ελιάς με βιολογικές και βιώσιμες μεθόδους.
 2. Ποιότητα: Παράγωγη υψηλής ποιότητας προϊόντων ελιάς.
 3. Κοινωνική Ενίσχυση: Δημιουργία θέσεων εργασίας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
 4. Καινοτομία: Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στην παραγωγή και τη μεταποίηση.
 5. Εξαγωγές: Ανάπτυξη εμπορικών δικτύων για την προώθηση των προϊόντων σε διεθνείς αγορές.

4. Προϊόντα

 • Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
 • Ελιές σε διάφορες μορφές (π.χ. πράσινες, μαύρες, γεμιστές)
 • Πάστα ελιάς
 • Υποπροϊόντα (π.χ. πυρηνέλαιο, καλλυντικά από ελαιόλαδο, βιομάζα)

5. Ανάλυση Αγοράς

 • Τοπική Αγορά: Παρουσία στα τοπικά καταστήματα και αγορές, συμμετοχή σε τοπικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις.
 • Εθνική Αγορά: Συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων.
 • Διεθνής Αγορά: Προώθηση μέσω εξαγωγών σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής, με έμφαση στην ποιότητα και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων.

6. Στρατηγική Μάρκετινγκ

 • Διαφήμιση: Προώθηση μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, κοινωνικών δικτύων και διαφημιστικών καμπανιών.
 • Συμμετοχή σε Εκθέσεις: Παρουσία σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και βιολογικών προϊόντων.
 • Στρατηγικές Συνεργασίες: Συνεργασία με άλλους παραγωγούς και επιχειρήσεις για την από κοινού προώθηση των προϊόντων.
 • Πιστοποιήσεις: Λήψη πιστοποιήσεων βιολογικής καλλιέργειας και ποιότητας προϊόντων για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αναγνωρισιμότητας.

7. Διοίκηση και Οργάνωση

 • Διοικητικό Συμβούλιο: Συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας και ειδικών στον τομέα της γεωργίας και της επιχειρηματικότητας.
 • Εργαζόμενοι: Πρόσληψη τοπικών εργαζομένων και παροχή εκπαίδευσης σε βιολογικές και βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής.
 • Εκπαίδευση: Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους παραγωγής.

8. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

 • Αρχικό Κεφάλαιο: Προσδιορισμός των αρχικών κεφαλαίων για την αγορά γης, εξοπλισμού και πρώτων υλών.
 • Πηγές Χρηματοδότησης: Αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ευρωπαϊκά προγράμματα και κοινωνικές επενδύσεις.
 • Προβλέψεις Εσόδων: Ανάλυση της αγοράς και προβλέψεις εσόδων από την πώληση των προϊόντων.
 • Έξοδα: Προσδιορισμός των λειτουργικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, της συντήρησης εξοπλισμού και των διαφημιστικών εξόδων.
 • Αποδοτικότητα: Εκτίμηση του χρόνου απόσβεσης των επενδύσεων και του ποσοστού αποδοτικότητας.

9. Κοινωνική Επίδραση

 • Κοινωνική Υπευθυνότητα: Ανάληψη δράσεων που προάγουν την κοινωνική συνοχή και τη στήριξη της τοπικής κοινότητας.
 • Βιωσιμότητα: Εφαρμογή πρακτικών που προστατεύουν το περιβάλλον και συμβάλλουν στην αειφορία.
 • Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση: Διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την τοπική κοινωνία σχετικά με τη βιολογική καλλιέργεια και τη βιωσιμότητα.

10. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

 • Δείκτες Απόδοσης: Καθορισμός δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου και της απόδοσης της επιχείρησης.
 • Αναφορές: Τακτικές αναφορές για την αξιολόγηση της οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης της επιχείρησης.
 • Βελτιώσεις: Συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση των πρακτικών και των διαδικασιών της επιχείρησης.

Με την υλοποίηση αυτού του επιχειρηματικού σχεδίου, η “Ελιά του Μέλλοντος” επιδιώκει να γίνει πρότυπο κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, συνδυάζοντας την οικονομική βιωσιμότητα με την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.