Πλήρες Επιχειρηματικό Πλάνο για δημιουργία ΚοινΣΕπ για άτομα με αναπηρία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης για άτομα με αναπηρία είναι μια ευγενής προσπάθεια που μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην κοινότητα όσο και στα άτομα που συμμετέχουν. Ακολουθεί αναλυτική πρόταση με πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για μια τέτοια πρωτοβουλία:

Πρόταση και Επιχειρησιακό Σχέδιο Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ατόμων με Αναπηρία

Περίληψη των κυριότερων σημείων

Επωνυμία επιχείρησης: Abilities United Cooperative

Δήλωση αποστολής: Ο Συνεταιρισμός Abilities United στοχεύει να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τα άτομα με αναπηρίες για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους, παρέχοντας ουσιαστική απασχόληση και ενισχύοντας την αίσθηση του ανήκειν και της ένταξης στην κοινότητα.

1. Εισαγωγή

1.1 Ιστορικό

Η ανάγκη για κοινωνικές επιχειρήσεις που εστιάζουν στα άτομα με αναπηρία έχει αυξηθεί σημαντικά. Η Abilities United Cooperative αναγνωρίζει αυτή την ανάγκη και δεσμεύεται να δημιουργήσει ένα βιώσιμο, κοινωνικά υπεύθυνο και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικό μοντέλο.

1.2 Σκοπός

 • Η παροχή ευκαιριών επικερδούς απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης σε άτομα με αναπηρία.
 • Να προωθήσει τη συμπερίληψη, τη συμμετοχή της κοινότητας και την αίσθηση του ανήκειν.
 • Να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες.

2. Επιχειρηματικό μοντέλο

2.1 Νομική δομή

Ο Ενωμένος Συνεταιρισμός Abilities θα συσταθεί ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, όπου τα μέλη (άτομα με αναπηρία) συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και μοιράζονται τα κέρδη.

2.2 Προϊόντα και Υπηρεσίες

 • Εξατομικευμένα βιοτεχνικά προϊόντα, όπως έργα τέχνης, διακόσμηση σπιτιού και χειροποίητα προϊόντα.
 • Υπηρεσίες, όπως κηπουρική, εξωραϊσμός, φροντίδα κατοικίδιων ζώων και τροφοδοσία, τόσο για μεμονωμένους όσο και για εταιρικούς πελάτες.
 • Ευκαιρίες απασχόλησης στον Συνεταιρισμό Abilities United καθώς και συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις για ολοκληρωμένες εργασιακές εμπειρίες.

2.3 Αγορά-στόχος

 • Πελάτες που ενδιαφέρονται για μοναδικά, χειροποίητα προϊόντα.
 • Τοπικές επιχειρήσεις που αναζητούν αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών.
 • Άτομα που αναζητούν ουσιαστικούς τρόπους υποστήριξης της κοινότητας.

3. Επιχειρησιακό Σχέδιο

3.1 Τοποθεσία

Η Abilities United Cooperative θα λειτουργεί από μια κεντρική τοποθεσία στην κοινότητα, εύκολα προσβάσιμη σε μέλη και πελάτες. Θα δημιουργηθεί ένας καλά αεριζόμενος, ασφαλής και προσβάσιμος χώρος εργασίας για την παραγωγή και τα διοικητικά γραφεία θα διαχειρίζονται τις λειτουργίες.

3.2 Στελέχωση

 • Ο συνεταιρισμός θα στελεχώνεται τόσο από μέλη (άτομα με αναπηρία) όσο και από μη μέλη υπαλλήλους.
 • Οι ρόλοι θα περιλαμβάνουν την παραγωγή, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, τη διοίκηση και το προσωπικό υποστήριξης.
 • Θα παρέχεται ολοκληρωμένη εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη στα μέλη για ανάπτυξη δεξιοτήτων.

4. Στρατηγική Μάρκετινγκ και Πωλήσεων

4.1 Μάρκετινγκ

 • Δημιουργήστε μια ισχυρή διαδικτυακή παρουσία μέσω μιας επαγγελματικής ιστοσελίδας και ενεργών προφίλ κοινωνικών μέσων.
 • Συμμετέχετε σε εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας, εκθέσεις τέχνης και αγορές για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Αναπτύξτε συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις για να δημιουργήσετε αμοιβαία επωφελείς εκστρατείες μάρκετινγκ.

4.2 Πωλήσεις

 • Δημιουργήστε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για την πώληση προϊόντων.
 • Προσφέρετε συνδρομητικές υπηρεσίες για προϊόντα ή υπηρεσίες σε εξέλιξη.
 • Χρησιμοποιήστε τόσο τις άμεσες πωλήσεις όσο και τη διανομή μέσω τοπικών λιανοπωλητών.

5. Οικονομικές Προβολές

5.1 Κόστος εκκίνησης

 • Απαιτείται αρχική επένδυση για τη ρύθμιση του χώρου εργασίας, τον εξοπλισμό και το απόθεμα.
 • Μισθοί και έξοδα εκπαίδευσης για τα μέλη.
 • Έξοδα μάρκετινγκ και διαφήμισης.

5.2 Προβολές εσόδων

 • Με βάση την τρέχουσα αγορά και την προβλεπόμενη ανάπτυξη, η Abilities United Cooperative στοχεύει να ξεπεράσει τα δύο πρώτα χρόνια.
 • Αναμενόμενη αύξηση των εσόδων καθώς ο συνεταιρισμός εγκαθίσταται στην κοινότητα και επεκτείνει τις προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών του.

6. Κοινωνικός αντίκτυπος και κοινοτική συμμετοχή

6.1 Κοινωνικός αντίκτυπος

 • Μετρήσιμα αποτελέσματα για την ευημερία των μελών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της ανεξαρτησίας και της προσωπικής ανάπτυξης.
 • Ευαισθητοποίηση του κοινού και υποστήριξη της κοινότητας με ειδικές ανάγκες.
 • Μείωση των ποσοστών ανεργίας των ατόμων με αναπηρία στην περιοχή.

6.2 Συμμετοχή της Κοινότητας

 • Συνεργαστείτε με τοπικά σχολεία και οργανισμούς για υποστήριξη και συνεργασία.
 • Αναζητήστε επιχορηγήσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης που υποστηρίζουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
 • Δημιουργήστε συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις για κανάλια προμήθειας και διανομής.

7. Εκτίμηση Κινδύνου

 • Ανταγωνισμός στην αγορά και εξελισσόμενες προτιμήσεις πελατών.
 • Οι οικονομικές αβεβαιότητες που επηρεάζουν τις καταναλωτικές δαπάνες.
 • Λειτουργικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου εργασιών του εργατικού δυναμικού και των διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

8. Βιωσιμότητα

 • Εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στην παραγωγή.
 • Διατηρήστε μια ισορροπημένη προσέγγιση για την ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ότι η ποιότητα ζωής των μελών παραμένει προτεραιότητα.

9. Συμπέρασμα

Το Abilities United Cooperative αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας διαρκής αντίκτυπος στις ζωές των ατόμων με αναπηρία, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη και τη ζωντάνια της κοινότητας. Ακολουθώντας αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο, στοχεύουμε να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση που ωφελεί όλους τους εμπλεκόμενους.

Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε τη συμπερίληψη, να γιορτάσουμε τη διαφορετικότητα και να καλλιεργήσουμε την αίσθηση ότι ανήκουν στα άτομα με αναπηρίες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ζήσουν ικανοποιητικές ζωές και να συνεισφέρουν στην κοινότητα.

Λάβετε υπόψη ότι αυτό είναι ένα πρότυπο γενικού επιχειρηματικού σχεδίου και θα πρέπει να το προσαρμόσετε στις συγκεκριμένες ανάγκες και περιστάσεις σας. Επιπλέον, συνιστάται η διαβούλευση με νομικούς, οικονομικούς και επιχειρηματικούς εμπειρογνώμονες για να διασφαλίσετε την επιτυχία της κοινωνικής συνεταιριστικής σας επιχείρησης για άτομα με αναπηρία.