Πλήρες επιχειρηματικό πλάνο σχεδιασμού και προγραμματισμού για τη δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ σε Αθλητικές δράσεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης σε Αθλητικές Δραστηριότητες.

Σύνοψη: Ο σκοπός αυτού του επιχειρηματικού σχεδίου είναι να σκιαγραφήσει την ανάπτυξη και την έναρξη μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που επικεντρώνεται στην παροχή αθλητικών δραστηριοτήτων στην κοινότητα. Ο συνεταιρισμός θα στοχεύει στην προώθηση της ενσωμάτωσης, της υγείας και ευεξίας και της κοινωνικής συνοχής μέσω των προγραμμάτων και των υπηρεσιών του. Αξιοποιώντας τη δύναμη του αθλητισμού, ο συνεταιρισμός θα δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στα άτομα και στην κοινότητα συνολικά. Αυτό το σχέδιο θα περιγράφει λεπτομερώς την αποστολή, τους στόχους, την αγορά-στόχο, τις στρατηγικές μάρκετινγκ, τη λειτουργική δομή και τις οικονομικές προβλέψεις του συνεταιρισμού.

 1. Αποστολή και Στόχοι: Η αποστολή της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης είναι να παρέχει προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές αθλητικές δραστηριότητες που προάγουν τη σωματική και ψυχική ευεξία, την κοινωνική ένταξη και την προσωπική ανάπτυξη. Οι πρωταρχικοί στόχοι του συνεταιρισμού είναι:
 • Προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής και φυσικής κατάστασης μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων.
 • Ενθαρρύνετε την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή, προσφέροντας προγράμματα για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, ικανότητες και υπόβαθρα.
 • Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για άτομα που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό και την ανάπτυξη της κοινότητας.
 • Συμβάλετε στην ανάπτυξη της κοινότητας συνεργαζόμενοι με τοπικούς οργανισμούς και σχολεία.
 1. Αγορά-στόχος: Ο συνεταιρισμός θα στοχεύει σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων και ομάδων εντός της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων:
 • Παιδιά και νέοι: Προσφορά αθλητικών προγραμμάτων για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, σχολεία και οργανισμούς νέων.
 • Ενήλικες: Παροχή ψυχαγωγικών πρωταθλημάτων, μαθημάτων γυμναστικής και ατομικών προπονήσεων.
 • Ηλικιωμένοι: Προσφέρουν τροποποιημένες αθλητικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους.
 • Ειδικοί πληθυσμοί: Ανάπτυξη προσαρμοστικών αθλητικών προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία.
 1. Στρατηγικές μάρκετινγκ:
 • Παρουσία στο Διαδίκτυο: Δημιουργήστε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιήστε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσετε υπηρεσίες, να μοιραστείτε ιστορίες επιτυχίας και να αλληλεπιδράσετε με την κοινότητα.
 • Συνεργασίες: Συνεργαστείτε με τοπικά σχολεία, κοινοτικά κέντρα και οργανισμούς για να προσεγγίσετε το κοινό-στόχο και να δημιουργήσετε δίκτυα παραπομπής.
 • Εκδηλώσεις και εργαστήρια: Οργανώστε αθλητικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και τουρνουά για να προβάλετε τις προσφορές του συνεταιρισμού και να αναπτύξετε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας.
 • Πρόγραμμα παραπομπής: Εφαρμόστε ένα πρόγραμμα παραπομπής για να παρακινήσετε τα σημερινά μέλη να παραπέμψουν φίλους και συγγενείς.
 1. Λειτουργική δομή:
 • Νομική δομή: Δημιουργία του συνεταιρισμού ως νομικής οντότητας, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
 • Στελέχωση: Προσλάβετε ειδικευμένους προπονητές, εκπαιδευτές και διοικητικό προσωπικό για την παροχή αθλητικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας και τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών.
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός: Εξασφαλίστε μια κατάλληλη τοποθεσία για αθλητικές δραστηριότητες και επενδύστε στον απαραίτητο εξοπλισμό με βάση τα συγκεκριμένα προγράμματα που προσφέρονται.
 • Υγεία και ασφάλεια: Εφαρμόστε ολοκληρωμένα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας για να εξασφαλίσετε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους συμμετέχοντες και το προσωπικό.
 1. Οικονομικές Προβολές:
 • Κόστος εκκίνησης: Υπολογίστε την αρχική επένδυση που απαιτείται για την απόκτηση/ενοικίαση εγκαταστάσεων, τον εξοπλισμό, τις νομικές αμοιβές, το υλικό μάρκετινγκ και τους αρχικούς μισθούς του προσωπικού.
 • Ροές εσόδων: Δημιουργήστε εισόδημα μέσω συνδρομών μέλους, τελών εγγραφής προγραμμάτων, συμφωνιών χορηγίας και επιχορηγήσεων.
 • Δομή κόστους: Προσδιορίστε τα τρέχοντα έξοδα, όπως μισθούς προσωπικού, συντήρηση εγκαταστάσεων, αναβαθμίσεις εξοπλισμού, έξοδα μάρκετινγκ και διοικητικά έξοδα.
 • Χρηματοοικονομική πρόβλεψη: Αναπτύξτε μια οικονομική πρόβλεψη για τα πρώτα τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων εσόδων, εξόδων και καθαρού κέρδους.

Προτάσεις δράσης:

 1. Διεξαγωγή έρευνας αγοράς: Συγκεντρώστε δεδομένα σχετικά με τις αθλητικές προτιμήσεις της τοπικής κοινότητας, τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις και τους πιθανούς ανταγωνιστές για να εντοπίσετε κενά και ευκαιρίες.
 2. Δημιουργήστε συνεργασίες: Απευθυνθείτε σε τοπικά σχολεία, κοινοτικά κέντρα και οργανισμούς για να εξερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας και να αποκτήσετε πρόσβαση στα δίκτυά τους.
 3. Αναπτύξτε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων: Σχεδιάστε ένα ευρύ φάσμα αθλητικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, ικανότητες και ενδιαφέροντα για να προσελκύσετε ένα ευρύ κοινό.
 4. Προσλάβετε εξειδικευμένο προσωπικό: Αναζητήστε έμπειρους προπονητές και εκπαιδευτές που ευθυγραμμίζονται με την αποστολή και τις αξίες του συνεταιρισμού για την παροχή προγραμμάτων υψηλής ποιότητας.
 5. Δημιουργήστε μια διαδικτυακή παρουσία: Δημιουργήστε έναν επαγγελματικό ιστότοπο και αξιοποιήστε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσετε τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού, να μοιραστείτε ιστορίες επιτυχίας και να αλληλεπιδράσετε με την κοινότητα.
 6. Ασφαλής χρηματοδότηση: Εξερευνήστε επιλογές χρηματοδότησης, όπως επιχορηγήσεις, χορηγίες και εκστρατείες πληθοχρηματοδότησης, για να υποστηρίξετε τις εκκινήσεις και τις τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες.
 7. Αναπτύξτε μια στρατηγική μάρκετινγκ: Δημιουργήστε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ που περιλαμβάνει πρωτοβουλίες στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης για να προσεγγίσετε αποτελεσματικά το κοινό-στόχο.
 8. Δημιουργήστε ισχυρά δίκτυα παραπομπής: Αναπτύξτε ένα πρόγραμμα παραπομπής που δίνει κίνητρα στα σημερινά μέλη να παραπέμπουν νέους συμμετέχοντες, προσφέροντας εκπτώσεις ή άλλα προνόμια.
 9. Παρακολούθηση και αξιολόγηση προόδου: Ελέγχετε τακτικά την απόδοση του συνεταιρισμού, αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και συλλέγετε σχόλια από τους συμμετέχοντες για να κάνετε τις απαραίτητες βελτιώσεις.
 10. Αναζητήστε σχόλια από την κοινότητα: Οργανώστε κοινοτικά φόρουμ ή ομάδες εστίασης για τη συμμετοχή του κοινού-στόχου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, διασφαλίζοντας ότι τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Ακολουθώντας αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο και υλοποιώντας τις προτεινόμενες δράσεις, η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει ισχυρά θεμέλια, να προσφέρει πολύτιμες αθλητικές δραστηριότητες στην κοινότητα και να επιτύχει την αποστολή της να προάγει την ένταξη, την υγεία και την ευεξία και την κοινωνική συνοχή.


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.