Πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για τον σχεδιασμό και τη διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή μέσα από την δημιουργία ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για τον σχεδιασμό και τη διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή μέσα από την δημιουργία ΚοινΣΕπ

Επωνυμία επιχείρησης: TechInclusive Co-op

Όραμα: Ενδυνάμωση ευάλωτων ατόμων και ομάδων τοπικής κοινότητας μέσω της δημιουργίας και διανομής καινοτόμων, δωρεάν ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας την παραγωγή peer-to-peer και κοινότητας.Αποστολή: Να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη ιδρύοντας μια συνεταιριστική επιχείρηση που αξιοποιεί την τεχνολογία για τη βελτίωση των ευάλωτων κοινοτήτων.

1. Περιγραφή επιχείρησης:

Το TechInclusive Co-op στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διανομή καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος ευάλωτων ατόμων και ομάδων της τοπικής κοινότητας. Ο συνεταιρισμός θα λειτουργεί βάσει ενός μοντέλου κοινωνικής επιχείρησης, με προτεραιότητα την ένταξη περιθωριοποιημένων μελών στη δομή του.

2. Στόχοι:

 • Αναπτύξτε μια σειρά από δωρεάν, προσβάσιμα ψηφιακά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των ευάλωτων κοινοτήτων.
 • Δημιουργήστε συνεργασίες με τοπικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και κυβερνητικούς φορείς για να μεγιστοποιήσετε την προσέγγιση.
 • Δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών εργασίας για ευάλωτα άτομα εντός της συνεταιριστικής δομής.
 • Διευκόλυνση της peer-to-peer και της κοινοτικής παραγωγής μέσω συνεργατικών έργων και πρωτοβουλιών ανταλλαγής δεξιοτήτων.

3. Ανάλυση αγοράς:

Στοχευμένο κοινό:

 • Ευάλωτα άτομα (π.χ. χαμηλού εισοδήματος, ανάπηροι, πρόσφυγες)
 • Ομάδες τοπικών κοινοτήτων (π.χ. σύλλογοι γειτονιάς, ομάδες υποστήριξης)

Ανάλυση Ανταγωνισμού:

 • Προσδιορισμός υφιστάμενων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται σε ευάλωτους πληθυσμούς.
 • Διαφοροποιήστε το TechInclusive Co-op μέσω μιας συνεργατικής προσέγγισης με γνώμονα την κοινότητα.
 • Αξιοποιήστε την ελεύθερη και καινοτόμο φύση των προϊόντων για να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

4. Προϊόντα και υπηρεσίες:

Ψηφιακά Προϊόντα:

 • Προσβάσιμες εφαρμογές για κινητές συσκευές που καλύπτουν ανάγκες υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης.
 • Πλατφόρμες Ιστού για κοινή χρήση δεξιοτήτων και δέσμευση της κοινότητας.
 • Ψηφιακά εργαλεία για έργα και πρωτοβουλίες τοπικής κοινότητας.

Υπηρεσίες:

 • Εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για τον ψηφιακό γραμματισμό.
 • Συνεργατική ανάπτυξη έργων για ειδικές ανάγκες της κοινότητας.
 • Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση ψηφιακών προϊόντων.

5. Επιχειρηματικό μοντέλο:

 • Ροές εσόδων:
  • Επιχορηγήσεις και χρηματοδότηση από κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
  • Συνεργατικά έργα με εταιρικούς εταίρους.
  • Μοντέλο Freemium για ορισμένες προηγμένες λειτουργίες σε ψηφιακά προϊόντα.

6. Συνεταιριστική Δομή:

 • Ιδιότητα μέλους:
  • Ανοιχτό σε ευάλωτα άτομα και ομάδες τοπικής κοινωνίας.
  • Ένα μέλος, μια ψήφος αρχή.
 • Διακυβέρνηση:
  • Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από το συνεταιρισμό.
  • Τακτικές συνελεύσεις μελών για λήψη αποφάσεων.

7. Μάρκετινγκ και προβολή:

 • Δημιουργήστε μια διαδικτυακή παρουσία μέσω ενός φιλικού προς τον χρήστη ιστότοπου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Συνεργαστείτε με τοπικούς οργανισμούς και παράγοντες επιρροής για να ενισχύσετε την προσέγγιση.
 • Συμμετέχετε σε κοινοτικές εκδηλώσεις και εργαστήρια για άμεση επαφή με το κοινό-στόχο.

8. Κοινωνικός αντίκτυπος:

 • Μετρήστε την επιτυχία μέσω του αριθμού των ευάλωτων ατόμων που απασχολούνται.
 • Παρακολουθήστε την υιοθέτηση και τον αντίκτυπο των ψηφιακών προϊόντων στις κοινότητες-στόχους.
 • Διεξάγετε τακτικές έρευνες και συνεδρίες ανατροφοδότησης για να αξιολογείτε τους τομείς ικανοποίησης και βελτίωσης.

9. Διαχείριση κινδύνου:

 • Διαφοροποιήστε τις πηγές χρηματοδότησης για να μειώσετε την εξάρτηση από ένα μόνο κανάλι.
 • Αναπτύξτε σχέδια έκτακτης ανάγκης για πιθανές διακοπές στην ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων.
 • Δημιουργήστε ισχυρές συνεργασίες με τοπικούς οργανισμούς υποστήριξης για ενισχυμένη σταθερότητα.

10. Οικονομικές Προβολές:

 • Δημιουργήστε έναν λεπτομερή προϋπολογισμό για τα τρία πρώτα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών εξόδων και των προβλέψεων εσόδων.
 • Να επανεξετάζετε και να προσαρμόζετε τακτικά τα οικονομικά σχέδια με βάση τις αλλαγές της αγοράς και τα αποτελέσματα του έργου.:

Η TechInclusive Co-op προσπαθεί να δημιουργήσει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο με γνώμονα την κοινότητα, το οποίο όχι μόνο παρέχει καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, αλλά ενδυναμώνει επίσης ευάλωτα άτομα και ομάδες τοπικής κοινότητας. Μέσω μιας συνεταιριστικής δομής και μιας προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς, η επιχείρηση στοχεύει να προωθήσει την παραγωγή peer-to-peer και βασισμένη στην κοινότητα για μια πιο δίκαιη και συνδεδεμένη κοινωνία.


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.