Πλήρης ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία ΚοινΣΕπ στην ανάπτυξη και τις δράσεις του Οικοτουρισμού τι ακριβώς είναι, πώς γίνεται, τι περιλαμβάνει και πώς βοηθά την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Επιχειρηματικό Σχέδιο Δημιουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Οικοτουριστικής Ανάπτυξης Πλήρης ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην ανάπτυξη και τις δράσεις του Οικοτουρισμού τι ακριβώς είναι, πώς γίνεται, τι περιλαμβάνει και πώς βοηθά την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

 1. Περίληψη των κυριότερων σημείων

Το επιχειρηματικό μας σχέδιο σκιαγραφεί την ίδρυση μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με επίκεντρο την ανάπτυξη και τις δράσεις του οικοτουρισμού. Ο οικοτουρισμός αναφέρεται σε υπεύθυνα ταξίδια σε φυσικές περιοχές που προστατεύουν το περιβάλλον, συντηρούν την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων και εκπαιδεύουν τους επισκέπτες σχετικά με τις προσπάθειες διατήρησης. Ο συνεταιρισμός μας στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων τουριστικών εμπειριών που προάγουν την περιβαλλοντική συνείδηση, υποστηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και προωθούν την οικονομική ανάπτυξη. Συνδυάζοντας τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης, της διατήρησης του περιβάλλοντος και της κοινοτικής ανάπτυξης, προσπαθούμε να γίνουμε κορυφαίος παίκτης στον κλάδο του οικοτουρισμού.

 1. Εισαγωγή

2.1 Έννοια του Οικοτουρισμού: Ο οικοτουρισμός αντιπροσωπεύει μια μορφή τουρισμού που επιτρέπει στους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν φυσικά περιβάλλοντα ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις τους στο οικοσύστημα. Ενθαρρύνει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προστασία των φυσικών πόρων και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Ο Οικοτουρισμός επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των επισκεπτών για περιβαλλοντικά ζητήματα και στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών.

2.2 Η ανάγκη για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση: Πιστεύουμε ότι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι το ιδανικό επιχειρηματικό μοντέλο για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Λειτουργώντας ως συνεταιρισμός, δίνουμε έμφαση στη δημοκρατική λήψη αποφάσεων, την κοινή ιδιοκτησία και τη δίκαιη κατανομή των κερδών μεταξύ των μελών. Η συνεταιριστική μας δομή ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της βιωσιμότητας, της κοινωνικής ευθύνης και της δέσμευσης της κοινότητας.

 1. Περιγραφή δουλειάς

3.1 Αποστολή: Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε τη διατήρηση του περιβάλλοντος, την πολιτιστική διατήρηση και την ανάπτυξη της κοινότητας μέσω υπεύθυνων πρακτικών οικοτουρισμού. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μεταμορφωτικές εμπειρίες που συνδέουν τους επισκέπτες με τη φύση αφήνοντας θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

3.2 Όραμα: Οραματιζόμαστε ένα μέλλον όπου ο οικοτουρισμός θα γίνει καταλύτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την ενίσχυση της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών.

3.3 Στόχοι:

 • Αναπτύξτε και παραδώστε υψηλής ποιότητας οικοτουριστικές εμπειρίες που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.
 • Δημιουργήστε έσοδα για την υποστήριξη των προσπαθειών διατήρησης και των πρωτοβουλιών ανάπτυξης της κοινότητας.
 • Δημιουργήστε ευκαιρίες απασχόλησης και ενδυναμώστε τους κατοίκους της περιοχής μέσω της κατάρτισης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων.
 • Δημιουργήστε συνεργασίες με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων κοινοτικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων.

3.4 Νομική δομή: Ο συνεταιρισμός μας θα εγγραφεί ως κοινωνική επιχείρηση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν τους συνεταιρισμούς στην περιοχή. Ο συνεταιρισμός θα λειτουργεί ως μια δημοκρατική οργάνωση, με τα μέλη να λαμβάνουν συλλογικά αποφάσεις και να μοιράζονται τις ευθύνες.

 1. Ανάλυση Αγοράς

4.1 Ανάλυση ζήτησης: Διεξαγωγή λεπτομερούς ανάλυσης της τοπικής και περιφερειακής αγοράς για την αξιολόγηση της ζήτησης για οικοτουριστικές δραστηριότητες. Προσδιορίστε το κοινό-στόχο, τις προτιμήσεις του και την προθυμία τους να πληρώσουν για βιώσιμες τουριστικές εμπειρίες. Εξερευνήστε τις τάσεις στην οικολογική συμπεριφορά των καταναλωτών και την αυξανόμενη ζήτηση για αυθεντικές εμπειρίες που βασίζονται στη φύση.

4.2 Ανάλυση Ανταγωνισμού: Αξιολογήστε τους υπάρχοντες παρόχους οικοτουρισμού στην περιοχή και αναλύστε τα δυνατά τους σημεία, τις αδυναμίες και τη θέση τους στην αγορά. Εντοπίστε τα κενά στην αγορά που μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον συνεταιρισμό μας, όπως μοναδικές εμπειρίες οικοτουρισμού, πρωτοβουλίες συμμετοχής της κοινότητας ή βιώσιμες πρακτικές.

4.3 Ανάλυση SWOT: Πραγματοποιήστε μια ολοκληρωμένη ανάλυση SWOT για να αξιολογήσετε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές του συνεταιρισμού. Αυτή η ανάλυση θα βοηθήσει στον εντοπισμό ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, περιοχών βελτίωσης και πιθανών κινδύνων στην αγορά του οικοτουρισμού.

 1. Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών

5.1 Εμπειρίες Οικοτουρισμού: Καθορίστε μια σειρά από δραστηριότητες οικοτουρισμού που θα προσφερθούν, όπως ξεναγήσεις στη φύση, περιηγήσεις άγριας ζωής, αποστολές παρατήρησης πουλιών, βιώσιμες αγροτικές εμπειρίες ή πολιτιστικές εμπειρίες. Διασφαλίστε ότι όλες οι εμπειρίες συμμορφώνονται με τις αρχές του υπεύθυνου τουρισμού και παρέχουν εκπαιδευτικά στοιχεία που αυξάνουν την περιβαλλοντική συνείδηση.

5.2 Πρωτοβουλίες βιωσιμότητας: Ενσωμάτωση πρακτικών βιωσιμότητας σε όλες τις πτυχές των λειτουργιών του συνεταιρισμού. Αυτό περιλαμβάνει την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων μεταφοράς, την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και την κατανάλωση ενέργειας, την υποστήριξη της τοπικής και βιολογικής προμήθειας τροφίμων και την εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων.

5.3 Στρατηγική τιμολόγησης: Αναπτύξτε μια στρατηγική τιμολόγησης που αντικατοπτρίζει την αξία των εμπειριών οικοτουρισμού παραμένοντας ανταγωνιστικοί στην αγορά. Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως το λειτουργικό κόστος, την εποχικότητα, τις προτιμήσεις της αγοράς-στόχου και τους κοινωνικούς στόχους του συνεταιρισμού.

5.4 Ροές εσόδων: Προσδιορίστε πολλαπλές ροές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων τελών εκδρομών, συνεργασιών διαμονής, πωλήσεων εμπορευμάτων και πιθανών επιχορηγήσεων ή δωρεών από οργανισμούς που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες βιώσιμου τουρισμού.

 1. Στρατηγική Μάρκετινγκ και Πωλήσεων

6.1 Κοινό-στόχος: Καθορίστε το κοινό-στόχο για τις οικοτουριστικές εμπειρίες του συνεταιρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα δημογραφικά στοιχεία, τα ψυχογραφικά στοιχεία και τις ταξιδιωτικές προτιμήσεις. Προσαρμόστε τις προσπάθειες μάρκετινγκ για να προσεγγίσετε πιθανούς πελάτες που ενδιαφέρονται για υπεύθυνα ταξίδια, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τις αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες.

6.2 Κανάλια μάρκετινγκ: Αναπτύξτε μια στρατηγική μάρκετινγκ πολλαπλών καναλιών που χρησιμοποιεί διαδικτυακές και εκτός σύνδεσης πλατφόρμες για να προσεγγίσει αποτελεσματικά το κοινό-στόχο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ανάπτυξη ιστότοπου, βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO), μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία περιεχομένου, συνεργασίες με τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις του κλάδου.

6.3 Επωνυμία και ανταλλαγή μηνυμάτων: Δημιουργήστε μια συναρπαστική ταυτότητα επωνυμίας που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες, την αποστολή και τη μοναδική πρόταση πώλησης του συνεταιρισμού. Δημιουργήστε συνεπή μηνύματα που τονίζουν τη δέσμευση του συνεταιρισμού για βιωσιμότητα, ανάπτυξη της κοινότητας και μεταμορφωτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

6.4 Δέσμευση της Κοινότητας: Αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα μέσω εκδηλώσεων, εργαστηρίων και συνεργασιών για τη οικοδόμηση σχέσεων και την ενίσχυση της υποστήριξης των πρωτοβουλιών του συνεταιρισμού. Δημιουργήστε συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πολιτιστικούς οργανισμούς για να δημιουργήσετε αμοιβαία επωφελείς ευκαιρίες.

 1. Επιχειρησιακό Σχέδιο

7.1 Οργανωτική δομή: Περιγράψτε την οργανωτική δομή του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένων των ρόλων, των ευθυνών και των γραμμών αναφοράς. Καθορίστε τα κριτήρια ένταξης, τη διαδικασία εισδοχής και τους μηχανισμούς για τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων.

7.2 Απαιτήσεις προσωπικού: Προσδιορίστε τις απαιτούμενες θέσεις προσωπικού, όπως ξεναγούς, προσωπικό φιλοξενίας, προσωπικό μάρκετινγκ και πωλήσεων και διοικητικούς ρόλους. Καθορίστε τη διαδικασία πρόσληψης, τα προγράμματα κατάρτισης και τα συστήματα αξιολόγησης απόδοσης.

7.3 Άδειες και Πιστοποιήσεις: Ερευνήστε και εξασφαλίστε τις απαραίτητες άδειες, άδειες και πιστοποιήσεις που απαιτούνται για τη διεξαγωγή οικοτουριστικών δραστηριοτήτων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει περιβαλλοντικές άδειες, πιστοποιήσεις υγείας και ασφάλειας και τυχόν τοπικές ή εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις.

7.4 Εξοπλισμός και πόροι: Προσδιορίστε τον εξοπλισμό και τους πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική παράδοση των εμπειριών οικοτουρισμού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οχήματα μεταφοράς, εξοπλισμό εξωτερικού χώρου, εργαλεία επικοινωνίας και πόρους πληροφοριών.

 1. Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

8.1 Πρωτοβουλίες Κοινοτικής Ανάπτυξης: Περιγράψτε τα σχέδια του συνεταιρισμού για τη συμμετοχή και την ανάπτυξη της κοινότητας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προσφορά ευκαιριών απασχόλησης και κατάρτισης στους κατοίκους της περιοχής, την υποστήριξη τοπικών σχολείων ή κοινοτικών έργων και τη διευκόλυνση προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών.

8.2 Διατήρηση του περιβάλλοντος: Καθορίστε τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος του συνεταιρισμού, όπως η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και της ρύπανσης, η υποστήριξη των προσπαθειών αναδάσωσης, η προώθηση της υπεύθυνης θέασης της άγριας ζωής και η συνεργασία με τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις.

8.3 Τοπική οικονομική ανάπτυξη: Επισημάνετε πώς οι δραστηριότητες του συνεταιρισμού θα συμβάλουν στην τοπική οικονομία. Συζητήστε τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας, τη δημιουργία εισοδήματος για τους τοπικούς προμηθευτές και τις επιχειρήσεις και τη θετική επίδραση των τουριστικών δαπανών στην κοινότητα.

 1. Οικονομικές Προβολές

9.1 Κόστος εκκίνησης: Προσδιορίστε την αρχική επένδυση που απαιτείται για την ίδρυση του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών, των αδειών, του εξοπλισμού, των εξόδων μάρκετινγκ και του κεφαλαίου κίνησης. Αναλυτικά οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης, όπως συνεισφορές μελών, δάνεια, επιχορηγήσεις ή crowdfunding.

9.2 Προβολές εσόδων: Αναπτύξτε μια οικονομική πρόβλεψη με βάση τις προβλεπόμενες κρατήσεις περιηγήσεων, τις συνεργασίες διαμονής, τις πωλήσεις εμπορευμάτων και άλλες ροές εσόδων. Λάβετε υπόψη την εποχικότητα, τη ζήτηση της αγοράς και την ικανότητα του συνεταιρισμού να προσφέρει εμπειρίες.

9.3 Λειτουργικά έξοδα: Υπολογίστε τα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, των εξόδων μάρκετινγκ, των διοικητικών εξόδων, των αδειών, της συντήρησης εξοπλισμού και της ασφάλισης.

9.4 Ανάλυση κερδοφορίας: Διεξαγωγή ανάλυσης κερδοφορίας για την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας και βιωσιμότητας του συνεταιρισμού. Υπολογίστε βασικούς οικονομικούς δείκτες, όπως το μικτό περιθώριο κέρδους, το καθαρό περιθώριο κέρδους, την απόδοση επένδυσης (ROI) και το νεκρό σημείο.

 1. Διαχείριση κινδύνου

10.1 Προσδιορισμός κινδύνου: Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους και προκλήσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες οικοτουρισμού, όπως φυσικές καταστροφές, κανονιστικές αλλαγές, κινδύνους φήμης ή οικονομική αστάθεια. Αξιολογήστε την πιθανότητα και τον πιθανό αντίκτυπο κάθε κινδύνου.

10.2 Στρατηγικές μετριασμού κινδύνου: Αναπτύξτε στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου για να ελαχιστοποιήσετε τον αρνητικό αντίκτυπο των εντοπισμένων κινδύνων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση των ροών εσόδων, την απόκτηση κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης, την εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης και τη διατήρηση ισχυρών σχέσεων με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

10.3 Σχέδιο διαχείρισης κρίσεων: Ετοιμάστε ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων που περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή απρόβλεπτων γεγονότων. Συμπεριλάβετε στρατηγικές επικοινωνίας, εναλλακτικές επιχειρησιακές ρυθμίσεις και σχέδια έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια και την ευημερία του προσωπικού και των επισκεπτών.

 1. Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρησή μας στοχεύει να αξιοποιήσει τη δύναμη του οικοτουρισμού για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της διατήρησης του περιβάλλοντος και της ενδυνάμωσης της κοινότητας. Προσφέροντας εξαιρετικές και υπεύθυνες τουριστικές εμπειρίες, πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα, να διατηρήσουμε τους φυσικούς πόρους και να εμπνεύσουμε τους ταξιδιώτες να γίνουν υποστηρικτές βιώσιμων πρακτικών. Με έντονη εστίαση στην κοινωνική ευθύνη, τη συνεργασία και την περιβαλλοντική διαχείριση, είμαστε σίγουροι για την επιτυχία και τα θετικά αποτελέσματα του συνεταιρισμού μας στον κλάδο του οικοτουρισμού.


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.