Πλήρης ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ στις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος αναφορά δράσεων τι ακριβώς είναι, πώς γίνεται, τι περιλαμβάνει και πώς βοηθά την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Επιχειρησιακό Σχέδιο Δημιουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης σε Δράσεις Προστασίας Περιβάλλοντος. Πλήρης ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ στις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος αναφορά δράσεων τι ακριβώς είναι, πώς γίνεται, τι περιλαμβάνει και πώς βοηθά την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας 

 1. Σύνοψη Ο σκοπός αυτού του επιχειρηματικού σχεδίου είναι να σκιαγραφήσει τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης με επίκεντρο τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Ο συνεταιρισμός θα αντιμετωπίσει τις πιεστικές περιβαλλοντικές προκλήσεις στην τοπική κοινότητα, εφαρμόζοντας βιώσιμες πρακτικές και δεσμεύοντας τους κατοίκους της περιοχής να συμμετέχουν ενεργά. Με αυτόν τον τρόπο, ο συνεταιρισμός στοχεύει να προωθήσει την περιβαλλοντική συνείδηση, να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης και να συμβάλει στη συνολική ανάπτυξη της κοινότητας.
 2. Περιγραφή Εταιρείας Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση θα συσταθεί ως νομικά αναγνωρισμένη οντότητα που λειτουργεί με βάση τις αρχές της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Θα λειτουργεί ως συνεταιρισμός, με τα μέλη να έχουν ισότιμο λόγο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ο συνεταιρισμός θα συνεργαστεί στενά με τοπικούς οργανισμούς, κυβερνητικούς φορείς και φορείς της κοινότητας για την επίτευξη των στόχων του.
 3. Όραμα και Αποστολή. Όραμα: Να δημιουργήσει μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά συνειδητή κοινότητα που προάγει την ευημερία των κατοίκων της και προστατεύει τους φυσικούς πόρους για τις μελλοντικές γενιές. Αποστολή: Εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος μέσω εκπαίδευσης, εκστρατειών ευαισθητοποίησης, κοινοτικής συμμετοχής και βιώσιμων πρακτικών, παρέχοντας παράλληλα ευκαιρίες απασχόλησης σε περιθωριοποιημένα άτομα στην κοινότητα.
 4. Στόχοι.
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και προώθηση βιώσιμων πρακτικών εντός της κοινότητας.
 • Εφαρμόστε έργα προστασίας του περιβάλλοντος, όπως διαχείριση απορριμμάτων, πρωτοβουλίες ανακύκλωσης, κινήσεις δενδροφύτευσης και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Παροχή ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης σε μειονεκτούντα άτομα στην κοινότητα, εστιάζοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διατήρηση του περιβάλλοντος.
 • Προώθηση της συνεργασίας με τοπικά σχολεία, επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς για τη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου στις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Συμβολή στη συνολική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη μέσω του οικοτουρισμού και των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.
 1. Ανάλυση Αγοράς
 • Προσδιορίστε τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική κοινότητα, όπως η ρύπανση, τα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, η αποψίλωση των δασών ή η λειψυδρία.
 • Αξιολογήστε την υπάρχουσα ζήτηση της αγοράς και τις ευκαιρίες για πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Αναλύστε το ανταγωνιστικό τοπίο, εντοπίζοντας πιθανούς συνεργάτες και ανταγωνιστές.
 • Κατανοήστε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κοινού-στόχου, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων της περιοχής, των επιχειρήσεων και των κυβερνητικών οργανισμών.
 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες Ο συνεταιρισμός θα προσφέρει μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμετοχή της κοινότητας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:
 • Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων: Συλλογή, ανακύκλωση και σωστή διάθεση απορριμμάτων.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα: Εργαστήρια, σεμινάρια και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές, τη διατήρηση και την κλιματική αλλαγή.
 • Περιβαλλοντική συμβουλευτική: Παροχή ειδικών συμβουλών και καθοδήγησης για βιώσιμες πρωτοβουλίες σε επιχειρήσεις και κυβερνητικούς φορείς.
 • Ανάπτυξη χώρων πρασίνου: Δημιουργία και συντήρηση πάρκων, κήπων και χώρων πρασίνου εντός της κοινότητας.
 • Οικοτουριστικές δραστηριότητες: Οργάνωση περιηγήσεων με βάση τη φύση, εκδρομών πεζοπορίας και υπαίθριων δραστηριοτήτων για την προώθηση της εκτίμησης των τοπικών φυσικών πόρων.
 1. Μάρκετινγκ και Προώθηση
 • Αναπτύξτε μια ισχυρή ταυτότητα επωνυμίας που αντανακλά την αποστολή και τις αξίες του συνεταιρισμού.
 • Χρησιμοποιήστε διάφορα κανάλια μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των τοπικών εκδόσεων και των κοινοτικών εκδηλώσεων, για να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες του συνεταιρισμού.
 • Συνεργαστείτε με τοπικά σχολεία και οργανισμούς για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης.
 • Συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.
 1. Λειτουργίες και Υλοποίηση
 • Αναπτύξτε ένα λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο που περιγράφει τις διαδικασίες και τις διαδικασίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες πρωτοβουλίες.
 • Δημιουργία συνεργασιών με εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων, κέντρα ανακύκλωσης και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων.
 • Προσλάβετε και εκπαιδεύστε προσωπικό με εξειδίκευση στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση απορριμμάτων, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή της κοινότητας.
 • Δημιουργήστε ένα σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης για να αξιολογήσετε τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού και να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές για βελτίωση.
 1. Οικονομικό σχέδιο
 • Πραγματοποιήστε μια ενδελεχή οικονομική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκκίνησης, των λειτουργικών εξόδων και των προβλεπόμενων ροών εσόδων.
 • Εξερευνήστε ευκαιρίες χρηματοδότησης, όπως επιχορηγήσεις, χορηγίες και κοινοτικές συνεργασίες.
 • Αναπτύξτε μια στρατηγική τιμολόγησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την οικονομική προσιτότητα για την κοινότητα όσο και τη βιωσιμότητα για τον συνεταιρισμό.
 • Επανεξετάζετε και ενημερώνετε τακτικά το οικονομικό σχέδιο για να διασφαλίζετε τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του συνεταιρισμού.
 1. Κοινωνικός Αντίκτυπος και Κοινοτική Ανάπτυξη
 • Μετρήστε και κοινοποιήστε τον κοινωνικό αντίκτυπο των πρωτοβουλιών του συνεταιρισμού, όπως ο αριθμός των ατόμων που εκπαιδεύονται, τα απόβλητα που εκτρέπονται από χωματερές ή οι εκπομπές άνθρακα μειώνονται.
 • Προώθηση της κοινοτικής ανάπτυξης δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης, ιδιαίτερα για περιθωριοποιημένα άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην παραδοσιακή απασχόληση.
 • Συνεργαστείτε με τοπικούς οργανισμούς και κρατικούς φορείς για να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες της κοινότητας πέρα ​​από την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση ή η στέγαση.

Συμπερασματικά, η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος στοχεύει στην αντιμετώπιση των τοπικών περιβαλλοντικών προκλήσεων, στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών και στη συμβολή στη συνολική ανάπτυξη της κοινότητας. Με την εφαρμογή διαφόρων πρωτοβουλιών, την παροχή ευκαιριών απασχόλησης και τη συμμετοχή της κοινότητας, ο συνεταιρισμός μπορεί να επιτύχει τους στόχους του για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την ευημερία της κοινότητας.