Ποιοι δικαιούνται επαγγελματικό εταιρικό αυτοκίνητο

Ποιοι δικαιούνται επαγγελματικό εταιρικό αυτοκίνητο; Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, καθώς και οι εταιρείες.

Βάσει του νόμου 1959 του 1991, αλλά και της Κανονιστικής Απόφασης 29542 του ίδιου χρόνου, επαγγελματικό αυτοκίνητο μέχρι 4 τόνους μπορεί να έχει οποιοσδήποτε αγρότης, καθώς και «κάθε επαγγελματίας που έχει μεταφορικό έργο».

Και αυτό το μεταφορικό έργο μπορεί να έχει να κάνει από τη μεταφορά υλικών, ειδών, αλλά και εργαλείων απαραίτητων για τον επαγγελματία.

Ακόμη, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, αγροτικό αυτοκίνητο μπορεί να έχει και κάποιος ο οποίος δεν έχει κατά κύριο επάγγελμα αυτό του αγρότη, αλλά από τη φορολογική του δήλωση εμφανίζεται να έχει στην κατοχή του καλλιεργήσιμη γη, χωρίς να προσδιορίζεται το ποσό που πρέπει να του αποδίδει η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Όποιος, λοιπόν, εμπίπτει σε αυτήν τη διάταξη, μπορεί να πάρει άδεια για ιδιωτικής χρήσης ελαφρύ επαγγελματικό όχημα με ωφέλιμο φορτίο 1.300 κιλά ή μεικτό βάρος 2.500 κιλά.

Πάντως, πριν κάποιος κάνει την παραγγελία ενός τέτοιου οχήματος, η εταιρεία τού ζητά χαρτί της Εφορίας ότι δικαιούται τέτοιο αυτοκίνητο. Χωρίς αυτό το χαρτί η εταιρεία δεν δέχεται την παραγγελία και, φυσικά, δεν προχωράει στο εκτελωνισμό του αυτοκινήτου.

Ακόμη, για την απόκτηση του αυτοκινήτου απαιτείται η δήλωση μόνιμης έδρας της επιχείρησης, καθώς και η ταυτότητα του αγοραστή. Αναλόγως βεβαίως με τον τύπο του επαγγελματικού οχήματος, απαιτούνται και μια σειρά άλλων δικαιολογητικών.

Παράδειγμα, για να «βγει» άδεια για ένα όχημα μεταφοράς τροφών, χρειάζεται έγκριση του Υγειονομικού.