ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Προγράμματα χρηματοδότησης που τρέχουν η πρόκειται να προκηρυχθούν.

Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 6χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 390 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπΕσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Με ένα ευρύ πλέγμα, 30 προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων που είτε είναι σε εξέλιξη, είτε πρόκειται να προκηρυχθούν στο επόμενο διάστημα, φιλοδοξεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να τονώσει την επιχειρηματικότητα.

Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση είναι και η ενεργοποίηση του τραπεζικού συστήματος, το οποίο εμπλέκεται ενεργά ως συνεπενδυτής σε μια σειρά προγραμμάτων όπως αυτά που διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).Ουσιαστικά, στόχος του υπουργείου, είναι να κινητοποιήσει κοινοτικούς, εθνικούς και τραπεζικούς πόρους ύψους 7,8 δισ. ευρώ, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα ενεργοποιήσουν την επόμενη τριετία επενδύσεις της τάξεως των 22 δισ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή, οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι είναι άμεσα διαθέσιμοι καθώς προέρχονται από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), γεγονός που σημαίνει ότι όπου δεν χρειάζεται τραπεζική συμμετοχή, τα προγράμματα μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.

Ωστόσο, ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η τραπεζική συνεισφορά, στις περισσότερες (περιπτώσεις) αυτή έχει εξασφαλισθεί, όπως λόγου χάρη στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, όπου έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες για τη συμμετοχή των τραπεζών με το ποσό των 549 εκατ. ευρώ. Σημαντική επίσης αναμένεται να είναι και η συμβολή των ιδιωτών αλλά και θεσμικών επενδυτών που χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις μέσω των ταμείων επιχειρηματικών συμμετοχών.

Η μεγαλύτερη εμπλοκή του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση της οικονομίας αποτέλεσε και το αντικείμενο της χθεσινής ευρείας σύσκεψης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείοΥ Οικονομίας υπό τον Γιάννη Δραγασάκη και των επικεφαλής των τραπεζών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Δραγασάκης, απευθυνόμενος στους τραπεζίτες, «σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι να τονίσουμε ότι πέρα από τηΝ αναγκαία μείωση των «κόκκινων» δανείων, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τοΝ στόχο της χρηματοδότησης νέων επενδύσεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Οι τράπεζες, όσο και αν μειώσουν τα «κόκκινα» δάνεια, εάν ταυτόχρονα δεν προχωρήσουν σε χορηγήσεις, θα έχουν πάντα πρόβλημα εσόδων και κερδοφορίας».

Στη διάρκεια της σύσκεψης, o αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατέθεσε στους τραπεζίτες όλο το πακέτο των υφιστάμενων και των υπό προκήρυξη χρηματοδοτικών εργαλείων. Τα προγράμματα αυτά είναι δομημένα στις μορφές των επιχορηγήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, της δανειοδότησης με επιδότηση μέρους του επιτοκίου, των εγγυήσεων και των μικροπιστώσεων. Για τις τελευταίες δεν υπάρχει ακόμα το θεσμικό πλαίσιο για την ανεξάρτητη λειτουργία φορέων μικροπιστώσεων, ωστόσο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, αυτό θα είναι έτοιμο το αργότερο εντός του πρώτου διμήνου του 2019.

Οι επιχορηγήσεις, θα δίνονται μέσω των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ο προϋπολογισμός του οποίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ανέρχεται στα 4,9 δισ. ευρώ, και του αναπτυξιακού νόμου.

Οι δανειοδοτήσεις, οι εγγυήσεις και οι μικροπιστώσεις θα χορηγούνται μέσω του ΕΤΕΑΝ, ενώ μεγάλη εισφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αναμένεται και από τα ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών. Ήδη είναι ενεργό το Equi Fund, που εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει επενδύσεις της τάξεως του 1 δισ. ευρώ, αλλά και της επενδυτικής πλατφόρμας του ΤΑΝΕΟ και της Mubadala, η οποία σύντομα θα ενεργοποιηθεί με αρχικούς πόρους 400 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των χρηματοδοτικών εργαλείων σχετίζεται με το ΕΤΕΑΝ, το οποίο έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 θα μετεξελιχθεί σε αναπτυξιακή τράπεζα.

Τα ενεργά και υπό προκήρυξη προγράμματα είναι τα εξής

1) Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

 1. Κεφάλαια κίνησης: €10.000 – €300.000, διάρκειας 48 μηνών
 2. Επενδυτικού σκοπού: €10.000 – €800.000, διάρκειας 5 – 12 έτη

2) ΤΕΠΙΧ ΙΙ (περιλαμβάνει 3 προγράμματα)

 1. iΚεφάλαια κίνησης: €10.000 – €500.000, διάρκειας 24 – 60 μήνες
 2. Επενδυτικού σκοπού: €25.000 – €1.5 εκ., διάρκειας 5 – 10 έτη

3) ΤΕΠΙΧ ΙΙ

 1. Ανώτατο όριο εγγύησης δανείου 80%
 2. Ανώτατο όριο ζημιάς χαρτοφυλακίου δανείων 25%
 1. Ενέχει θέση καλύμματος στο 80% για τα χορηγούμενα τραπεζικά δάνεια.
 2. Η υφιστάμενη δομή παροχής εγγυήσεων σε χαρτοφυλάκιο δανείων συνεπάγεται δυνατότητα δημιουργίας χαρτοφυλακίου δανείων συνολικού ύψους €500 εκ.

4) ΤΕΠΙΧ ΙΙ

5) Δημιουργικής Βιομηχανίας Ι

6) Αγροδιατροφικός τομέας

7) Αγροδιατροφικός τομέας, Guarantee

8) Εργαλείο συν-επενδυτικής διευκόλυνσης ιδίων κεφαλαίων

9) ΕΤΕΑΝ Guarantee

 1. Πρόσβαση νέων στην Τραπεζική Χρηματοδότηση με εξασφάλιση την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ
 2. Δυνατότητα χορήγησης τραπεζικών Δανείων ύψους €60 εκ.

10) Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)

11) Innovation Norway

12) Επάνοδος επιχειρήσεων

13) Εταιρικών Ομολόγων

14) 4η Βιομηχανική Επανάσταση

15) Δημιουργικής Βιομηχανίας ΙΙ

16) Made in Greece

17) International Capital

18) Εναλλακτική Ενέργεια

19) EQUI FUND – Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)

20) Ταμείο Υποδομών

21) Επιχειρούμε Έξω

i. Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια μέχρι 100.000 ευρώ

ii. Χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

22) Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

23) Ψηφιακό Άλμα

 1. Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
 2. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι τις 31.12.2017
 2. διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα
 3. ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ). Συγκριτικό πλεονέκτημα:
 4. Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά
 5. Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος.

24) Ψηφιακό Βήμα

 1. Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
 2. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
 3. Συγκριτικό πλεονέκτημα:
 4. Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά
 5. Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος.

25) Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

 1. Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 30.000 ευρώ έως 120.000 ευρώ.
 2. Το ποσοστό ενίσχυσης συνδέεται με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης και την κατηγορία δαπάνης και κυμαίνεται από 50-80%.
 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 2. διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο για δράση ΚΑΔ.
 3. διαθέτουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 Συγκριτικό πλεονέκτημα:

 1. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
 2. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας.
 3. Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά
 4. Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

26) Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜμΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

 1. Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια έως 2.500.000 ευρώ.
 2. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι το προβλεπόμενο από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

27) Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

 1. Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 250.000€ έως 2.500.000 ευρώ.
 2. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70% βάσει του άρθρου 47 του ΕΚ 651/201, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

Πέρα των παραπάνω προγραμμάτων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναμένονται και αυτά που υλοποιούνται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Οι νέες δράσεις του τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας είναι οι εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ Η φόρμα είναι μόνο για χρηματοδοτικά θέματα. Για δημιουργία ΚοινΣΕπ πατήστε εδώ


Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2020 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!


Exit mobile version