Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Συντήρηση Πρασίνου


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Συντήρηση Πρασίνου του Περιβάλλοντος χώρου βορείου τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) για ένα έτος.

Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό τα 22.000 ευρώ περίπου, που με τον Φ.Π.Α. 23% (5.060), φτάνει σε τελική αξία τα 27.060 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον 1ο όροφο στην Αίθουσα Εκλογών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό. Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, που βρίσκεται στο Κεντρικό Κτίριο στο ισόγειο Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα, έως και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 13 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο συνολικό – τελικό ποσό της προσφοράς των συμμετεχόντων προ Φ.Π.Α. οπότε οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει στο τέλος να έχουν τελικό σύνολο προ Φ.Π.Α. και μετά Φ.Π.Α.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη