ΠΡΟΣΟΧΗ Απαγορευτική η χρηματοδότηση των ΚοινΣΕπ μέσω ΕΣΠΑ Νοεφυoύς Επιχειρηματικότητας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Καθώς στις 31/01/2017 είχαμε την ανάρτηση των αρχικών αποτελεσμάτων του προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα θα θέλαμε να θέσουμε στην ΠΡΟΣΟΧΗ σας τα παρακάτω σχετικά με το ασυμβίβαστο χρηματοδότησης των ΚοινΣΕπ από το πρόγραμμα αυτό.

Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αυτό έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις, α) Επιδοτούμενος ΚΑΔ. β) Κατοχή κάρτας ανεργίας κατά την ένταξη στο πρόγραμμα γ) Μη μισθωτή εργασία του επιδοτούμενου κατά την διάρκεια της επιδότησης 2+3 έτη εφόσον γίνει και χρήση αγοράς παγίων στοιχείων.

Η ΚοινΣΕπ δεν μπορεί να γίνει δέκτης χρηματοδότησης από αυτό το πρόγραμμα για 2 βασικούς λογούς, 1) Δεν επιτρέπεται στα μέλη της να είναι μισθωτοί για όλο τον χρόνο της χρηματοδότησης (2+3 έτη) τόσο στην ίδια την ΚοινΣΕπ όσο και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση και 2) ο αριθμός εργαζομένων μιας ΚοινΣΕπ σύμφωνα με τον νέο νόμο πρέπει κατά 60% να είναι μέλη της.

Οπότε αν μια ΚοινΣΕπ χρηματοδοτηθεί δεν μπορεί να εκτελέσει κανένα έργο καθώς η πλειοψηφία των εργαζομένων της πρέπει να είναι μέλη της.

Το υπουργείο είχε ενημερωθεί σχετικά από τις 13/05/2016 δείτε εδώ

Για αυτό σας εφιστούμε την προσοχή εάν η ΚοινΣΕπ σας έχει προκριθεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας δεν θα μπορούν τα ιδρυτικά μέλη να παρέχουν την μισθωτή τους υπηρεσία όπως απαιτεί ο νόμος 4430/2016 ούτε στην ίδια τους την επιχείρηση ούτε και σε καμία άλλη για όσο χρόνο είναι η επιδότηση δηλαδή 2+3 χρόνια και σε αντίθεση περίπτωση θα έχουν νομικές συνέπειες και απαίτηση από το πρόγραμμα να επιστρέψουν στο πλήρες το επιδοτούμενο ποσό.

Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους αν είσαστε ΚοινΣΕπ και έχετε εγκριθεί μέσω αυτού του προγράμματος παρακαλούμε ενημερώστε μας για κάθε εξέλιξη σχετική με το αίτημα σας και κάθε πρόβλημα που τυχόν θα αντιμετωπίσετε από την φόρμα επικοινωνίας η από τα τηλέφωνα στην συνέχεια.

Το παρακάτω μήνυμα έχει σταλεί σε κάθε αρμόδιο

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες

Λαμβάνοντας αφορμή από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ΕΣΠΑ Νεοφυής Επιχειρηματικότητα στις 31/01/2017 θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε όσες ΚοινΣΕπ έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό καθώς από τους όρους συμμετοχής τους απαγορεύεται να απασχολήσουν τα μέλη τους με μισθωτή εργασία για όσο χρόνο θα επιδοτηθούν και από την άλλη σύμφωνα με τον νέο νόμο για την κοινωνική οικονομία 4430/2016 το 60% των εργαζομένων τους πρέπει να είναι και μέλη τους αυτό είναι ευθεία σύγκρουση 2 νόμων και παρακαλούμε για την προσοχή σας και την επίλυση του προβλήματος αυτού

  • Για να επιδοτηθεί μια ατομική η άλλης νομικής μορφής επιχείρηση από το πρόγραμμα νεοφυούς επιχειρηματικότητας πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις όπως ….

* Κάρτα ανεργίας σε όλα τα ιδρυτικά μέλη (εν προκειμένω και στις ΚοινΣΕπ)
* Επιδοτούμενος ΚΑΔ
* Μη συγγενική σχέση μεταξύ των μελών
* Μη μισθωτή απασχόληση κατά την διάρκεια της χρηματοδότησης σε άλλη επιχείρηση

Φυσικά το 4 ΔΕΝ μπορεί να έχει εφαρμογή στην απασχόληση των ιδρυτικών μελών της ΚοινΣΕπ στην ιδία τους την επιχείρηση με μισθωτή εργασία όπως προβλέπει ο νόμος 4430/2016 ότι μπορούν τα μέλη μιας ΚοινΣΕπ να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην επιχείρηση που είναι μέλη με σχέση μισθωτής εργασίας.

Παρακαλώ για την επιβεβαίωση της ανωτέρω δήλωσης και την τροποποίηση της πρόσκλησης όσον αφορά τις εντασσόμενες ΚοινΣΕπ που θα τους επιτρέπει την συμμετοχή με απασχόληση με μισθωτή εργασία των μελών τους κατ’εξαιρεση στο πρόγραμμα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Mία πρώτη απάντηση που πήραμε σήμερα στο αίτημα μας είναι η παρακάτω

[bestwebsoft_contact_form]

Φίσκιλης Άγγελος
69310.25400 / Wind
6956.6956.66 / Vodafone