Προτάσεις βελτίωσης του νομοσχεδίου για την Κοινωνική Οικονομία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Τα αδύναμα σημεία του νομοσχεδίου για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία που αναμένεται να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο της επόμενες μέρες αναδεικνύουν με επιστολή τους προς την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, η CECOP και η CICOPA, ο Διεθνής Οργανισμός Βιομηχανικών Συνεταιρισμών και Συνεταιρισμών Υπηρεσιών.

Στην επιστολή τους αναφέρουν μεν ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο έχει ισχυρά σημεία σε σχέση με το αντίστοιχο του 2011, όμως υπάρχουν σημεία προβληματισμού και περιλαμβάνονται βελτιωτικές προτάσεις, οι οποίες προήλθαν ύστερα από διαβούλευση με ένα δίκτυο διεθνών εμπειρογνωμόνων στους συνεταιρισμούς εργαζομένων και στην κοινωνική συνεταιριστική νομοθεσία.

Οι δύο οργανώσεις ζητούν μια σειρά από τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων:

– Διαχωρισμός του μέρους του νόμου που αναφέρεται στην ευρύτερη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία από το μέρος που επικεντρώνεται στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και στους συνεταιρισμούς εργαζομένων, ενδεχομένως με την ψήφιση ξεχωριστών νομοθετημάτων.

– Ένταξη στην Ελληνική νομοθεσία (σε αυτό το σχέδιο νόμου ή σε άλλο νόμο) του ορισμού του συνεταιρισμού, των αξιών και των αρχών που κατοχυρώνονται στη Δήλωση για τη Συνεταιριστική Ταυτότητα και έχουν εισαχθεί πλήρως στη Σύσταση n ° 193 (2002), του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την Προώθηση των Συνεταιρισμών, την οποία η ελληνική κυβέρνηση (όπως και οι κυβερνήσεις όλων των παρόντων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχουν εγκρίνει επίσημα.

– Ανάδειξη του ορισμού και των βασικών χαρακτηριστικών των κοινωνικών συνεταιρισμών, όπως διατυπώνονται αντίστοιχα στο CICOPA 2011, Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών και στο CICOPA Παγκόσμια Διακήρυξη του 2003 για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων.

– Καθορισμός διατάξεων φορολογικής φύσεως, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση των μειονεκτούντων ατόμων και την αλλαγή ιδιοκτησίας σε εξαγορές των εργαζομένων.

– Παροχή της δυνατότητας οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί να είναι πολλών ενδιαφερομένων, μερών, δηλαδή με διαφορετικές κατηγορίες μελών.

– Διαφοροποίηση με μεγαλύτερη σαφήνεια, των αντιπροσωπευτικών ενώσεων στις δευτεροβάθμιες δομές των κοινωνικών συνεταιρισμών και των συνεταιρισμών εργαζομένων, από τις επιχειρηματικές κοινοπραξίες.

– Θέσπιση μηχανισμών ελέγχου, που να καλύπτουν την ορθή εφαρμογή του συνεταιριστικού τρόπου λειτουργίας, ο οποίος (έλεγχος) να ασκείται από τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις μέσω των δικών τους ελεγκτών στην περίπτωση των ενταγμένων σ’ αυτές συνεταιρισμών, και από το κράτος στην περίπτωση των μη ενταγμένων σ’ αυτές, με τον ίδιο τρόπο που ήδη ισχύει σε αρκετές χώρες της Ε.Ε.

http://www.efsyn.gr