Προτάσεις και Δράσεις Εξωστρέφειας μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση μπορεί να παρουσιάσει δράσεις εξωστρέφειας με διάφορους τρόπους. Η εξωστρέφεια, ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, χαρακτηρίζεται από εξωστρεφή, ενεργητική και κοινωνική συμπεριφορά. 

Όταν εφαρμόζεται σε μια συνεταιριστική επιχείρηση, η εξωστρέφεια μπορεί να εκδηλωθεί στις αλληλεπιδράσεις του οργανισμού με τα μέλη του, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ευρύτερη κοινότητα. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση μπορεί να επιδείξει ενέργειες εξωστρέφειας:

  1. Δέσμευση μελών: Μια εξωστρεφής κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση θα εμπλέκει ενεργά τα μέλη της στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενθαρρύνοντάς τα να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν με τις ιδέες τους. Μπορεί να οργανώνει τακτικές συναντήσεις, εργαστήρια και φόρουμ όπου τα μέλη μπορούν να μοιραστούν τις σκέψεις, τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Προάγοντας ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που εκτιμά τη συμβολή των μελών, ο συνεταιρισμός επιδεικνύει δέσμευση για συνεργασία και διαφάνεια.
  2. Συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη: Ένας εξωστρεφής συνεταιρισμός αναγνωρίζει τη σημασία της οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη του, όπως προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες. Αναζητά ενεργά ευκαιρίες για συνεργασία, ανταλλαγή γνώσεων και αξιοποίηση συλλογικών πόρων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε συνέδρια του κλάδου, τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών ή τη συμμετοχή σε κοινοπραξίες. Αναζητώντας προληπτικά εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, ο συνεταιρισμός επεκτείνει το δίκτυό του και μεγιστοποιεί τον πιθανό αντίκτυπό του.
  3. Συμμετοχή της Κοινότητας: Οι εξωστρεφείς συνεταιρισμοί κατανοούν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στις κοινότητες που υπηρετούν. Μπορούν να οργανώνουν και να συμμετέχουν σε κοινοτικές εκδηλώσεις, να χορηγούν τοπικές πρωτοβουλίες ή να προσφέρουν εθελοντικά για κοινωνικούς σκοπούς. Αυτή η δέσμευση βοηθά στη δημιουργία μιας θετικής φήμης, ενισχύει την καλή θέληση και καθιερώνει τον συνεταιρισμό ως έναν αξιόπιστο και κοινωνικά υπεύθυνο οργανισμό.
  4. Δικτύωση και προβολή: Μια εξωστρεφής συνεταιριστική επιχείρηση αναζητά ενεργά ευκαιρίες για δικτύωση και προώθηση της αποστολής της. Μπορεί να παρακολουθήσει συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις του κλάδου για να συνδεθεί με πιθανούς συνεργάτες, πελάτες και επενδυτές. Προσεγγίζοντας προληπτικά τους σχετικούς μετόχους, ο συνεταιρισμός επεκτείνει την προβολή του, χτίζει σχέσεις και διερευνά πιθανές οδούς ανάπτυξης και συνεργασίας.
  5. Επικοινωνία και Μάρκετινγκ: Ένας εξωστρεφής συνεταιρισμός κατανοεί τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας και των στρατηγικών μάρκετινγκ. Μπορεί να επενδύσει σε εκστρατείες προβολής, παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσπάθειες δημοσίων σχέσεων για να μοιραστεί την αποστολή, τα επιτεύγματα και τον αντίκτυπό του. Μέσω της προορατικής και ελκυστικής επικοινωνίας, ο συνεταιρισμός μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, να προσελκύσει υποστήριξη και να εμπνεύσει άλλους να συμμετάσχουν στον σκοπό του.
  6. Ομαδική οικοδόμηση και συνεργασία: Μέσα στον ίδιο τον συνεταιρισμό, μια εξωστρεφής επιχείρηση προωθεί μια κουλτούρα ομαδικής εργασίας και συνεργασίας. Ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις, να μοιράζονται ιδέες και να συνεργάζονται σε έργα. Αυτό το περιβάλλον συνεργασίας προωθεί τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αίσθηση του ανήκειν, οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης και παραγωγικότητας.

Συνολικά, μια εξωστρεφής κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση αναζητά ενεργά εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, δεσμεύει τα μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς της, προωθεί τη συμμετοχή της κοινότητας και αγκαλιάζει την ανοιχτή επικοινωνία. Αυτές οι ενέργειες επιτρέπουν στον συνεταιρισμό να ενισχύσει τον αντίκτυπό του, να οικοδομήσει ισχυρές σχέσεις και να δημιουργήσει μια θετική κοινωνική αλλαγή στο οικοσύστημά του.